Fickle türkçesi Fickle nedir

Fickle ile ilgili cümleler

English: Reputations are volatile. Loyalties are fickle. Management teams are increasingly disconnected from their staff.
Turkish: Şöhretler gelip geçici. Sadakatler değişken. Yönetim ekipleri gittikçe elemanlarından daha kopuk.

English: Fickle rabble.
Turkish: Dönek ayak takımı.

English: Fashion is a fickle thing.
Turkish: Moda değişken bir şeydir.

Fickle ingilizcede ne demek, Fickle nerede nasıl kullanılır?

Fickleness : Kelek. Kararsızlık. Orospuluk. Döneklik.

Fickly : Kararsızca. Yanardöner bir şekilde.

Drug trafficker : Yasadışı uyuşturucu maddeler alıp satan kimse. Uyuşturucu satıcısı. Uyuşturucu kaçakçısı.

Drug trafficking : Uyuşturucu trafiği. Uyuşturucu ticareti. Uyuşturucu kaçakçılığı. Uyuşturucu satıcılığı. Yasadışı uyuşturucu maddeler alım satımı.

Maffick : Büyük coşku ve neşeyle kutlamak. Yeri yerinden oynatmak. Şenlik yapmak.

Fica : Federal sigorta primi yasası. Sosyal güvenlik ve sağlık sigortası programları ödemeleri için işverenlerin çalışanların maaşlarından kesmelerini gerektiren abd devlet kanunu.

Fice : Huysuz kırma köpek.

Fiches : Mikrofilm. Lambalı menteşe.

 

Ficelle : Hile. (fransızca) sicim. İnce ip.

Fiche : Lambalı menteşe. Mikrofilm.

İngilizce Fickle Türkçe anlamı, Fickle eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Fickle ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Hollow hearted : Samimiyetsiz. İçten olmayan. Yürekten olmayan.

Variable : Değişken nicelik. Uyuşmazlık. Çelişki. Bir fonksiyonel ilişkide değişik değerler alabilen nicelikler. krş. açıklayıcı değişken, bağımlı değişken. Bir kümenin, bir dizi değerler alabilen değişken niceliği. Değişen şey. Ayrı ayrı bireysel durumlarda tutarı değişebilen herhangi bir özellik, nitelik ya da öğe. Tutarsızlık.

Alterant : Değiştirilebilir.

Fickleness : Döneklik. Kararsızlık. Orospuluk.

Flighty : Hoppa. Havai. Budala. Delişmen. Hafif mizaçlı. Düşüncesiz. Aklı bir karış havada.

Shifty : Hilekar. Becerikli. Aldatıcı. İşini bilir. Güvenilmez. Sakat. Kurnaz. Yapmacık. Dalavereci.

Rats : Grev bozucu. Muhbir. Parti değiştiren milletvekili. İspiyoncu. Sıçanlar. Sıçan. Hain. Fare.

Changeable : Yanardöner. Değişebilen. İstikrarsız. Değişebilir. Şanjanlı. Değiştirilebilir.

Unfaithful : Hakikatsiz. Sadakatsiz. Yanlış. Güvenilmez. Eşini aldatan. Aldatan. Eşine sadık olmayan. Aslına uygun olmayan. Hayırsız.

 

Astable : Sabit olmayan.

Fickle synonyms : baffling, pikers, chanqeable, astatic, lubricous, elusive, cammed, whimsical, instable, sleekest, chinless, shiftier, heel, apostate, disloyal, slipperier, temperamental, greasiest, whimsies, flightiest, alterants, doubtful, deserters, factors, up the creek, errant, factor, erring, volatile, excursive, deserter, dubious, greasier.

Fickle zıt anlamlı kelimeler, Fickle kelime anlamı

Constant : Israrlı. Sabit şey. Durgan. Konstant. Değişmez. Sabit. Kararlı. Sürekli. Sebatlı. Daimi.

Unchangeable : Değişmez. Değiştirilemez.

Fickle ingilizce tanımı, definition of Fickle

Fickle kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, Fortune`s fickle wheel. Capricious. Liable to change. Unstable. Of a changeable mind. Not firm in opinion or purpose. Not fixed or firm. Inconstant.