Discursive türkçesi Discursive nedir

Discursive ingilizcede ne demek, Discursive nerede nasıl kullanılır?

Discursively : Dönüşümlü bir şekilde. Söylemsel olarak. Alternatif bir şekilde. Yersizce. Tutarsız bir şekilde. Dağınık bir şekilde.

Discursiveness : Yersizlik. Tutarsızlık. Düzensizlik. Konudan konuya atlama eğilimi. Bir konudan diğerine atlama eğilimi.

Discursion : Tefrika. Farklı konular kapsayan tartışma. Bir konudan diğer konuya geçme eğilimi.

Discursory : Mantıklı yoldan. Tartışmacı. Tutarsız.

İngilizce Discursive Türkçe anlamı, Discursive eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Discursive ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Disconnected : Turasız. Ayrılmış. Kesilmiş. İyi planlanmamış. Kopuk. Bağlantısı kopmuş. Durdurma. Karışık. Bağlantısız. Dağınık.

Arrhythmic : (tıp veya medikal terimi) aritmi ile ilgili (düzensiz kalp atışı). Aritmik. Ritimden yoksun. Ritmik olmayan. Düzensiz (kalp atışı vb).

Logical : Mantıki. Mantıklı. Lojik. Mantıksal. Tutarlı. Mantığa uygun. Mantıklı (kimse). Makul. Uygun.

Contradictory : Muhalif. Tezatlı. Çelişkili. Ters. Mütenakız. Çelişken. Aykırı. Karşıt. Çelişik.

 

Cammed : Hilebaz. Kaypak. Dürüst olmayan. Dönek. Aldatıcı.

Circular : Yuvarlak. Tamim. El ilanları. Dairesel. Sirküler. Çevrimli. Genelge. Döngüsel. Daire biçiminde.

Desultorious : Rasgele. Maymun iştahlı. Amaçsız.

Rambling : Başıboş tip. Rabıtasız. Afaki. İpe sapa gelmez. Boş boş dolaşan kimse. Başıboş. Derme çatma. Biçimsiz.

Inconstant : Kararsız. Değişken. Sebatsız. Gelgeç. Dönek. Sabit olmayan. Maymun iştahlı. Sadakatsiz. Devamsız.

Bumpy : Yamru yumru. Bozuk tempolu. Sarsıntılı. Şöyle böyle. Çıkıntılı. Engebeli. Bozuk. İyi kötü. İnişli çıkışlı.

Discursive synonyms : abrupt, oblique, fickle, blowzed, discoursive, meanderings, excursive, baseless, aberrational, by fits and starts, blowsier, beside the point, labyrinthine, inappropriate, indirect, groundless, circuitous, unstable, cuffy, inapt, obliqued, anfractuous, confused, convoluted, chaotic, conflictive, idlest, incongruous, idle, choppiest, blowsy, homeless, discursory.

Discursive zıt anlamlı kelimeler, Discursive kelime anlamı

Direct : Yönlendirmek. Adres yazmak (gönderiye). Tam. Emretmek. Atfetmek. Yönetmenlik yapmak. Duraklamadan. Yöneltmek. İdare etmek. Aydınlatmak.

Illogical : Mantıksız. Mantığa aykırı.

Discursive ingilizce tanımı, definition of Discursive

Discursive kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Desultory. Roving. Digressive. Passing from one thing to another. Ranging over a wide field.