Hercailik nedir, Hercailik ne demek

  • Hercai olma durumu.
  • Hercaice davranış

Hercailik kısaca anlamı, tanımı:

Hercai : Hiçbir şeyde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren (kimse), yeltek, gelgeç. Aşkta değişken, vefasız.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Davranış : Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket.

Olma : Olmak işi.

Hercaice : Hercai gibi, hercaiye yakışan. (herca:i'ce) Hercaiye yakışır bir biçimde.

Diğer dillerde Hercailik anlamı nedir?

İngilizce'de Hercailik ne demek? : inconstancy, fickleness.