Kararlı nedir, Kararlı ne demek

Kararlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Kesin karar vermiş olan.
 • Dengeli
 • Kararında direnen, kararını değiştirmeyen.

"Kararlı" ile ilgili cümle

 • "Eskiden çok kararlıyken şimdi gevşemiş gibi idi." - M. Ş. Esendal
 • "Hatta bu kararlı ve aceleci hâliyle katil suratlı kahveciyi ürkütmeyi başardığı bile söylenebilirdi." - İ. O. Anar

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Yeri, büyüklüğü ya da özelikleri değişmeyen.

İngilizce'de Kararlı ne demek? Kararlı ingilizcesi nedir?:

steady

Kararlı anlamı, kısaca tanımı:

Kararlı dalga : Duraklı dalga.

Kararlı denge : Bir güç etkisiyle hareket ettikten sonra gene aynı duruma gelen cisimlerin konumu.

Karar : Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik. Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı. Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş. Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm. Tam ölçüsünde, ne az ne çok. Bu yargıyı bildiren belge. Değişmez olma.

Kararlılık : Boyanın zamanla özelliklerini değiştirmeme durumu. Kararlı olma durumu, istikrar.

Değiştirme : Değiştirmek işi, tebdil, tahrif.

Dengeli : Dengesi olan, muvazeneli, stabil. Tutum ve davranışlarında uyum olan (kimse), istikrarlı, kararlı, stabil. Kurallara uygun, sıkıntı yaratmayan.

 

Kesin : Kesinlikle. Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, mutlak, kati, maktu.

Kararlı akış : Bir akışkanın sürekli, kararlı, her noktasının hızının değişmez kaldığı devinimi.

Kararlı bileşik : Kolayca bozunmayan veya zamanla değişme eğiliminde olmayan madde.

Kararlı evren : Dengesi zamanla bozulmayan evren.

Kararlı hal : Maddenin fiziksel ve kimyasal değişime uğramadan özelliklerini uzun süre koruduğu durum.

Kararlı hale getirici : Kimyasal değişimi geciktirmek veya önlemek amacıyla bir karışıma veya bileşiğe katılan antioksidanlar, inhibitörler, emülsiyonlaştırıcılar, koruyucu kolloidler gibi maddelere verilen genel ad.

Kararlı izotop : Ağır izotop.

Kararlı salınım : Bir salıngaçın sürekli olarak tekdüze salınması.

Kararlı süreç : [Bakınız: durağan süreç]

Kararlıca : Kararlı bir biçimde.

Kararlılık enerjisi : Delokalize bir yapının ölçülen enerjisi ile aynı yapının lokalize bağlar ile hesaplanan kuramsal enerji değeri arasındaki fark. Delokalize yapılardaki rezonans, sistemin enerjisini düşürmektedir.

Kararlı ile ilgili Cümleler

 • Ne pahasına olursa olsun başarılı olmaya kararlı.
 • Kararlı görünüyorsun.
 • Ali gerçekten kararlıydı.
 • Tom'un güçlü bir kararlılığı var.
 • Hiç kimse benden daha kararlı değil.
 • Kararlı olduğumu düşünüyorum.
 • Tom'un boyu ona oyunda kararlı bir avantaj verdi.
 • Kararlılık, bildiğiniz gibi, başarının anahtarıdır.
 • Ali projeyi bitirmek için çok kararlıydı.
 • Kararlılıkla her şeyi başarırız.
 • Öğrenmeye kararlıyım.
 • Kararlılık başarının anahtarıdır.
 • Kararlılığına hayranım.
 

Diğer dillerde Kararlı anlamı nedir?

İngilizce'de Kararlı ne demek? : adj. stable, set, decided, settled, firm, strong minded, strong-willed, bent, decisive, determined, dogged, flat footed, hard core, high pressure, immovable, inflexible, intent, professional, resolute, resolved, single-eyed, single-hearted

Fransızca'da Kararlı : décidé/e, délibéré/e, déterminé/e, stable, persévérant/e, constant/e, stationnaire

Almanca'da Kararlı : adj. bestimmt, mannhaft, resolut, schlüssig

Rusça'da Kararlı : adj. устойчивый, решительный, устремленный, определенный