Kanat nedir "Kanat" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Yüznumara. Taşınabilen merdiven. Sap ve samanın dökülmemesi için kağnının yan...

 
 
 

Kanat ayaklıgiller nedir ne demek

Kanat ayaklıgiller nedir Kanat ayaklıgiller; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Memeliler (Mammalia) sınıfının, yar...

Kanat buylusu nedir ne demek

Kanat buylusu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dört tekerli öküz arabasında yastığı dingile bağlayan çivi. Buylu : Kağnı kıravatını biribirine bağlayan ağ...

Kanat çentiği nedir ne demek

Kanat çentiği nedir Kanat çentiği; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Etçillerde atlas kanadının ön ...

Kanat damak çukuru nedir ne demek

Kanat damak çukuru nedir Kanat damak çukuru; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tuber maxillae ile os pal...

Kanat kakmak nedir ne demek

Kanat kakmak nedir Teknik terim anlamı: Kanat çırpmak. Kakma : Kakmak işi. Ağaç üzerinde veya diğer ahşap malzemede, mobilyada, belirlenmiş desen ve çiz...

Kanat küçük deliği nedir ne demek

Kanat küçük deliği nedir Kanat küçük deliği; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Atgillerde, proc. pterygo...

Kanat salmak nedir ne demek

Kanat salmak nedir Teknik terim anlamı: Kanat sallamak, kanat çırpmak. Kana : Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konul...

Kanat zarı nedir ne demek

Kanat zarı nedir Kanat zarı; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Yarasalarda ikinci ve beşinci parmaklar arasında uzanan...

Mavi kanat hastalığı nedir ne demek

Mavi kanat hastalığı nedir Mavi kanat hastalığı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hindilerde, Clostridium septicum, C...

Akça kanat nedir ne demek

Akça kanat nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Beyaz kartal. Beyaz zehir. : Postayı süren kimse. Tataristan'da, Batı Sibirya'da ve Rusya Federasyonu'nun d...

Düz kanat nedir ne demek

Düz kanat nedir Düz kanat; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Katmanları normal sıralı kıvrım yanı. Düz : Yatay d...

Kayış kanat nedir ne demek

Kayış kanat nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yarasa. Kana : Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler Kanat...

Kızıl kanat nedir ne demek

Kızıl kanat nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kimsesiz: Ali öldü, çocuklar kızıl kanat kaldılar. Kana : Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bo...

Sarı kanat nedir ne demek

Sarı kanat nedir Teknik terim anlamı: Lüfer. Kana : Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler Kanat : Kuş...

Yarım kanat nedir ne demek

Yarım kanat nedir Yarım kanat; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Sahnede küçük girinti. Teknik terim anlamı: ...

Kanata nedir Kanata; kökeni italyanca dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Su kabı, sürahi Diğer sözlük anlamları: Tahtadan oyulmuş şarap ka...

Kanatçık nedir ne demek

Kanatçık nedir Fransızca'da Kanatçık ne demek?: aileron Osmanlıca Kanatçık ne demek? Kanatçık Osmanlıca'da ne anlama gelir?: palet, kanat Kanatçık (...

Kanatgeren nedir ne demek

Kanatgeren nedir Kanatgeren; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Ağrı kenti, Eleşkirt beledi...

Kanatılmak nedir ne demek

Kanatılmak nedir Kanatılma : Kanatılmak işi Kana : Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler. Kanat : Kuş...

Kanat altı nedir ne demek

Kanat altı nedir Kanat altı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanadın altında bulunan alan. Altı : Beşten s...

Kanat arka deliği nedir ne demek

Kanat arka deliği nedir Kanat arka deliği; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Köpekte ve atgillerde, basi...

Kanat biçmek nedir ne demek

Kanat biçmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gösteriş yapmak, kibirlenmek. Biçme : Biçmek işi. Prizma. Yontulmuş yapı taşı Biçmek : Belli bir biçim vere...

Kanat bütmek nedir ne demek

Kanat bütmek nedir Teknik terim anlamı: Bir hedefe doğru koşmak. Kana : Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işa...

Kanat çukuru nedir ne demek

Kanat çukuru nedir Kanat çukuru; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Atlas kanadının alt tarafında bu...

Kanat deliği nedir ne demek

Kanat deliği nedir Kanat deliği; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Etçiller hariç diğer türlerde, ...

Kanat kemiği nedir ne demek

Kanat kemiği nedir Kanat kemiği; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kamamsı kemiğin basisfenoidale’s...

Kanat ön deliği nedir ne demek

Kanat ön deliği nedir Kanat ön deliği; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Köpekte ve atgillerde, basis...

Kanat solungaçlılar nedir ne demek

Kanat solungaçlılar nedir Teknik terim anlamı: Boyları 14 mm olabilen, derin deniz sularında cisimlere yapışık yaşayan, prostomiyumdaki bez sayesinde kendileri...

Ayak kanat halkası nedir ne demek

Ayak kanat halkası nedir Ayak kanat halkası; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kuşların bacaklarının etrafına veya ka...

Ak kanat nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tatarcık. Kuyruğu ve yelesi beyaz olan at. Beyaz kanatlı küçük bir kuş. Beyaz zehir. : At, aslan vb. hayvan...

Ala kanat nedir ne demek

Ala kanat nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Büyük ve boz renkli yaban güvercini. Ala : Karışık renkli, çok renkli, alaca. Alabalık. Kekliğin boynundaki...

İnce kanat nedir ne demek

İnce kanat nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kelebek. İnce : Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Düşünce, duygu veya ...

Kın kanat nedir ne demek

Kın kanat nedir Kın kanat; bir hayvan bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Kın kanatlılarda (Coleoptera) kitinleşmiş kanatlar. Elitra. Su ürünleri...

Sağ kanat nedir ne demek

Sağ kanat nedir Sağ kanat; bir spor terimidir. Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Sahne ağzına koşut olarak konulan kulis panosu. İngilizce'de Sağ k...

Ters kanat nedir ne demek

Ters kanat nedir Ters kanat; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Bir kıvrımın, katmanları alt üst olmuş yanı. Kana ...

Yayındırıcı kanat nedir ne demek

Yayındırıcı kanat nedir Yayındırıcı kanat; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Işık kaynağının yanlarında bu...

Kanatçı nedir ne demek

Kanatçı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sürüye girmeyen koyun ve keçi. Kana : Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine ...

Kanatçıklı dip nedir ne demek

Kanatçıklı dip nedir Teknik terim anlamı: Lambanın ortalanmasını sağlamak üzere, duya yerleşen kanatçıkları bulunan dip. Kanatçı : Sürüye girmeyen koyun v...

Kanatılma nedir ne demek

Kanatılma nedir Kanatılma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Kana : Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim