Kanat nedir "Kanat" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Yüznumara. Taşınabilen merdiven. Sap ve samanın dökülmemesi için kağnının yanlarına konan tahtalar. Atın arka böğrüne vurulan damga, işaret. Bir çift pastırma. Kösele...

 
 
 

Kanat ayaklıgiller nedir ne demek

Kanat ayaklıgiller nedir Kanat ayaklıgiller; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Memeliler (Mammalia) sınıfının, yarasalar (Chiroptera) takımının, büyük yarasalar (Megachiroptera) alt takımından boyları bü...

Kanat buylusu nedir ne demek

Kanat buylusu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dört tekerli öküz arabasında yastığı dingile bağlayan çivi. Buylu : Kağnı kıravatını biribirine bağlayan ağaç kuşak. Kızak döşeklerini biribirine bağlayan meşeden yapılmış kuşak, bağ. Araba, kağnı...

Kanat çentiği nedir ne demek

Kanat çentiği nedir Kanat çentiği; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Etçillerde atlas kanadının ön kenarı üzerindeki çentik. Bu çentik diğer türlerdeki for. alare'nin karşılığıdır, insisur...

Kanat damak çukuru nedir ne demek

Kanat damak çukuru nedir Kanat damak çukuru; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tuber maxillae ile os palatinum'un lamina perpendicularis'i arasında bulunan çukur, fossa pterigopalatina. Çukur :...

Kanat kakmak nedir ne demek

Kanat kakmak nedir Teknik terim anlamı: Kanat çırpmak. Kakma : Kakmak işi. Ağaç üzerinde veya diğer ahşap malzemede, mobilyada, belirlenmiş desen ve çizimlere göre oyulmuş yuvalara gümüş, sedef vb. süs maddeleri kakılıp oturtularak yapılmış ...

Kanat küçük deliği nedir ne demek

Kanat küçük deliği nedir Kanat küçük deliği; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Atgillerde, proc. pterygoideus'un arkasında ve for. opticum’un hizasında bulunan delik, foramen alare parvum. Küçü...

Kanat salmak nedir ne demek

Kanat salmak nedir Teknik terim anlamı: Kanat sallamak, kanat çırpmak. Kana : Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler Kanat : Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ. Fırıldak biçiminde ola...

Kanat zarı nedir ne demek

Kanat zarı nedir Kanat zarı; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Yarasalarda ikinci ve beşinci parmaklar arasında uzanan zar. Zarı : Evet, olasılıkla. Her halde, evet öyle Kana : Geminin çektiği suyu göstermek...

Kanat altı nedir ne demek

Kanat altı nedir Kanat altı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanadın altında bulunan alan. Altı : Beşten sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 6 ve VI rakamlarının adı. Beşten bir artık Kan...

Kanat arka deliği nedir ne demek

Kanat arka deliği nedir Kanat arka deliği; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Köpekte ve atgillerde, basisphenoid’in proc. pterygoideus'unda bulunan canalis alaris'i n arka deliği, foramen alare...

Kanat biçmek nedir ne demek

Kanat biçmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gösteriş yapmak, kibirlenmek. Biçme : Biçmek işi. Prizma. Yontulmuş yapı taşı Biçmek : Belli bir biçim vererek kesmek. Dikilecek kumaşı belli bir ölçüye ve modele uygun olarak makasla kesmek. Değe...

Kanat bütmek nedir ne demek

Kanat bütmek nedir Teknik terim anlamı: Bir hedefe doğru koşmak. Kana : Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler Kanat : Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ. Fırıldak biçiminde olan şeyl...

Kanat çukuru nedir ne demek

Kanat çukuru nedir Kanat çukuru; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Atlas kanadının alt tarafında bulunan çukurluk, fossa atlantis, atlas çukuru. Çukur : Çevresine göre aşağı çökmüş olan ye...

Kanat deliği nedir ne demek

Kanat deliği nedir Kanat deliği; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Etçiller hariç diğer türlerde, atlas kanadının başlangıç kısmını delen ve fossa atlantise açılan delik, foramen alare. D...

Kanat kemiği nedir ne demek

Kanat kemiği nedir Kanat kemiği; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kamamsı kemiğin basisfenoidale’sinin, processus pterigoideus ile damak kemiğinin lamina perpendicularis’ine birleşmiş kaf...

Kanat ön deliği nedir ne demek

Kanat ön deliği nedir Kanat ön deliği; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Köpekte ve atgillerde, basisphenoid'in pterygoideus'unda bulunan canalis alaris'i n ön deliği, foramen alare rostrale...

Kanat solungaçlılar nedir ne demek

Kanat solungaçlılar nedir Teknik terim anlamı: Boyları 14 mm olabilen, derin deniz sularında cisimlere yapışık yaşayan, prostomiyumdaki bez sayesinde kendilerine evcik yapan bir sınıf. Kana : Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslama...

Kanata nedir Kanata; kökeni italyanca dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Su kabı, sürahi Diğer sözlük anlamları: Tahtadan oyulmuş şarap kabı Kanat : Angıç. Bir uçağın havada durmasını sağlayan taşıyıcı aerodinamik güçlerin etki...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim