Ön nedir Ön; Biyoloji, Jimnastik, Aerobik, Sinema, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak ku...

 
 
 

Ön ağız nedir ne demek

Ön ağız nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İlk iş, işin ilk bölümü. Ön : Önce, mukaddem, evvel. İleri, üstün, makbul. Bir şeyin esas tutulan yüzü, ark...

Ön alıcı nedir ne demek

Ön alıcı nedir Ön alıcı; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: şefi' (bk. yeğ-alıcı). Ön : Önce, mukaddem, ev...

Ön alım hakkı nedir ne demek

Ön alım hakkı nedir Ön alım hakkı; bir hukuk terimidir. Üçüncü : Üç sayısının sıra sıfatı, sırada ikinciden sonra gelen. Kişi : Oyun, roman, hikâye vb.nd...

Ön anestezi nedir ne demek

Ön anestezi nedir Ön anestezi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Anestezinin ve cerrahinin oluşturması muhtem...

Ön asya nedir Ön asya; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Asya'nın batısında, özellikle Akdeniz ile bağlantısı b...

Ön avı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sürek avlarından önce uğur için yapılan ilk av. Avı : Yabani zakkum. [bkz: avu]. Avlu. Tırtıl. Zehir, ağı. ...

Ön avurt ünsüzü nedir ne demek

Ön avurt ünsüzü nedir Ön avurt ünsüzü; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Dil ucunun dişlere dokunması, dil sırtının önde biraz çukurlaşarak yanları...

Ön ayak bilek kemikleri nedir ne demek

Ön ayak bilek kemikleri nedir Ön ayak bilek kemikleri; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ön kol kemiğinden son...

Ön ayak tarak kemikleri nedir ne demek

Ön ayak tarak kemikleri nedir Ön ayak tarak kemikleri; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ön ayak bilek kemikl...

Ön bacak kemeri nedir ne demek

Ön bacak kemeri nedir Ön bacak kemeri; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ön bacağın scapula, clavicul...

Ön bağırsak nedir ne demek

Ön bağırsak nedir Ön bağırsak; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Embriyoda, ağzın içeri çökmesiyle meydana...

Ön beyin nedir ne demek

Ön beyin nedir Ön beyin; Biyoloji, Anatomi, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Omurgalı hayvanlarda emb...

Ön bileştirme nedir ne demek

Ön bileştirme nedir Ön bileştirme; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Seslendirme ya da yeniden seslend...

Ön büro nedir ne demek

Ön büro nedir Büro : Yazı masası. Çalışma odası, yazıhane. Danışma ve yazı işlerinin yürütüldüğü iş yeri. Bölüm, şube. Turistik : Turizmle ilgili o...

Ön damak nedir ne demek

Ön damak nedir Ön damak; bir anatomi terimidir. Gramer anlamı: Ağız boşluğunun üst kısmını çevreleyen kubbemsi yapıdaki damağın k, g, n gibi ince sı...

Ön damaksıl veya sadece damaksıl abanık nedir ne demek

Ön damaksıl veya sadece damaksıl abanık nedir Ön damaksıl veya sadece damaksıl abanık; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dilin ön damağa abanması...

Ön denetleme nedir ne demek

Ön denetleme nedir Ön denetleme; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Kimi ülkelerde oyunu halka sunmadan önce oynanmasında ...

Ön deyiş nedir ne demek

Ön deyiş nedir Ön deyiş, tıpkı ön söz gibi, bir edebi eserin baş bulunan ve eserle ilgili [#açıklamalar içeren bölümdür. Ön sözden farkı, eserin ken...

Ön dişli nedir ne demek

Ön dişli nedir Teknik terim anlamı: Ayaklık koluna bağlı, orta göbekteki büyük dişli. Ön : Önce, mukaddem, evvel. İleri, üstün, makbul. Bir şeyin es...

Ön açı nedir ne demek

Ön açı nedir Ön açı; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kürek kemiğinin üst kenarıyla ön kenar...

Ön ad nedir Kişi : Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, ...

Ön akid nedir Ön akid; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: ön sözleşme. Akid : Sözleşme (Eski Roma töresind...

Ön alım nedir ne demek

Ön alım nedir Ön alım; bir hukuk terimidir. Ön alım hakkı : Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, ...

Ön ameli nedir ne demek

Ön ameli nedir Ön ameli; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ön bacakların doğuştan bulunmaması, ameli anteri...

Ön anestezik nedir ne demek

Ön anestezik nedir Ön anestezik; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Anesteziden önce, anesteziye kolay ve kompl...

Ön aşağıda tutuş nedir ne demek

Ön aşağıda tutuş nedir Ön aşağıda tutuş; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir kelimedir. Spor'daki anlamı: Kolların, birbirine koşut, yere eğik ol...

Ön avurt nedir ne demek

Ön avurt nedir Ön avurt; bir anatomi terimidir. Ön avurt ünsüzü : Dil ucunun dişlere dokunması, dil sırtının önde biraz çukurlaşarak yanlarını açık ...

Ön ayak nedir Ön ayak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Teknik terim anlamı: El. Ön : Önce, mukaddem, evvel. İleri, üstün, ma...

Ön ayak parmak kemikleri nedir ne demek

Ön ayak parmak kemikleri nedir Ön ayak parmak kemikleri; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ön ayak tarak kemikl...

Ön ayaklı kertenkele nedir ne demek

Ön ayaklı kertenkele nedir Ön ayaklı kertenkele; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Pullu sürüngenler (Squamata) tak...

Ön bacak topallığı nedir ne demek

Ön bacak topallığı nedir Ön bacak topallığı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ön bacaktaki kas, eklem, kemik ve sin...

Ön belirti nedir ne demek

Ön belirti nedir Belirti : Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alamet, nişan, nişane. Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun veya hastal...

Ön beynin çift olması nedir ne demek

Ön beynin çift olması nedir Ön beynin çift olması; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ön beynin iki tane oluşmasıyla bel...

Ön bilgi nedir ne demek

Ön bilgi nedir Fransızca'da Ön bilgi ne demek?: propédeutique Bilgi : Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. Kurallar...

Ön çalışma nedir ne demek

Ön çalışma nedir Çalışma : Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün. Çalışmak işi, emek, say. Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok ...

Ön damak ünsüzü nedir ne demek

Ön damak ünsüzü nedir Ön damak ünsüzü; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Dil sırtının ön tarafı ile ön damak arasında boğumlanan ünsüz türü. e, i, ...

Ön denetim nedir ne demek

Ön denetim nedir Bilimsel terim anlamı: Sanat, yazın yapıtlarının yayımından önce denetlenmesi. İngilizce'de Ön denetim ne demek? Ön denetim ingilizce...

Ön deyi nedir Ön deyiş : Bir eserde asıl konu olarak ele alınan olaylardan önce, geçmiş birtakım başka olguları anlatan ilk bölüm, prolog. Kehanet ...

Ön dışkapak nedir ne demek

Ön dışkapak nedir Ön dışkapak; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dışkapağın kitabın yüzüne gelen bölümü, bk. dışkapak. ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim