İlk nedir İlk; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İlk" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: İlk, ilk defa İlk İlk // ...

 
 
 

İlk ağızda nedir ne demek

İlk ağızda nedir İlk ağızda; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, zarf olarak kullanılır. "İlk ağızda" ile ilgili cümleler Öncelik : Bir şeyin öbürün...

İlk aşama birimleri nedir ne demek

İlk aşama birimleri nedir İlk aşama birimleri; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Çok-aşamalı örneklemede ilk seçilen örnekle...

İlk bağırsak çatısı nedir ne demek

İlk bağırsak çatısı nedir İlk bağırsak çatısı; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Gastrula safhasındaki embriyonun i...

İlk çağ nedir ne demek

İlk çağ nedir İlk çağ; bir tarih terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. M.Ö. 3500'de yazının başlayıp 476'da Batı Roma İ...

İlk çeyrek nedir ne demek

İlk çeyrek nedir İlk çeyrek; bir spor terimidir. Çeyrek : Alman markı. Çeyrek altın. Dörtte bir. Gümüş mecidiyenin dörtte biri değerinde olan beş kuru...

İlk devre nedir ne demek

İlk devre nedir İlk devre; bir spor terimidir. İlk yarı : Karşılaşmalarda iki devreden ilki, ilk devre. İlk : Zaman, sıra, yer ve önem bakımından öte...

İlk dördün nedir ne demek

İlk dördün nedir Dördün : Ay vb. gök cisimlerine ait daire biçimindeki görünümlerinin yarısının aydınlık olduğu evre, yarım ay, terbi. Evre : Bir olay...

İlk ernek nedir ne demek

İlk ernek nedir İlk ernek; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Toplu üretime geçmeden hazırlanan örnek. Bir ölçü biriminin ger...

İlk gece nedir ne demek

İlk gece nedir İlk gece; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir oyunun oynanışının ilk gösteri gecesi. Gece : Genellik...

İlk gençlik nedir ne demek

İlk gençlik nedir Gençlik : İnsan hayatının ergenlikle orta yaş arasındaki dönemi. Genç bir kimsenin tutumu, toyluk, deneyimsizlik. Genç olma durumu. G...

İlk giren ilk çıkar nedir ne demek

İlk giren ilk çıkar nedir İlk giren ilk çıkar; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Üretimde ilk defa kullanılan hammadde veya ara...

İlk gösteri nedir ne demek

İlk gösteri nedir İlk gösteri; bir tiyatro terimidir. Gösteri : İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun. Birinin, bir ...

İlk gözlemler nedir ne demek

İlk gözlemler nedir İlk gözlemler; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bilimsel araştırmanın kalkış noktası olan bir v...

İlk istem nedir ne demek

İlk istem nedir Teknik terim anlamı: İlk kez yapılan istem. İlk : Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı. Herhangi b...

İlk kullanma nedir ne demek

İlk kullanma nedir Teknik terim anlamı: Markayı ilk kez kullanma. İlk : Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı. Herhang...

İlk mektep nedir ne demek

İlk mektep nedir "İlk mektep" ile ilgili cümle örnekleri Mektep : Okul. İlkokul : Zorunlu öğrenim çağındaki kız ve erkek çocuklarının temel eğitim ve ...

İlk oynanım nedir ne demek

İlk oynanım nedir İlk oynanım; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Bir oyunun seyirci önünde ilk oynanışı. Tek...

İlk oynatım sineması nedir ne demek

İlk oynatım sineması nedir İlk oynatım sineması; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Genellikle her vakit ilk o...

İlk öğretim kurumları nedir ne demek

İlk öğretim kurumları nedir İlk öğretim kurumları; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: İlk öğrenimi gerçekleştirmek amacıyla açıl...

İlk adım nedir ne demek

İlk adım nedir İlk adım; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. Adım : Yürümek için yapılmış olan ayak atışlarının her biri. Bir ay...

İlk ağız nedir ne demek

İlk ağız nedir İlk ağız; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Gebelik sonucunda süt bezlerinden salgılanan...

İlk ağızdan nedir ne demek

İlk ağızdan nedir İlk ağızdan; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. İlk ağız : Gebelik sonucunda süt bezlerinden salgılanan, sütten f...

İlk bağırsak boşluğu nedir ne demek

İlk bağırsak boşluğu nedir İlk bağırsak boşluğu; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bağırsak oluşumundan sonra bağır...

İlk bakışta nedir ne demek

İlk bakışta nedir İlk bakışta; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, zarf olarak kullanılır. "İlk bakışta" ile ilgili cümle Bakış : Bakma işi. Görmez :...

İlk çevirim günü nedir ne demek

İlk çevirim günü nedir İlk çevirim günü; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir filmin çevrilmesine başlan...

İlk çocukluk nedir ne demek

İlk çocukluk nedir İlk çocukluk; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: İki yaşından başlayarak yedi sekiz yaşlarına dek s...

İlk dize dizini nedir ne demek

İlk dize dizini nedir İlk dize dizini; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Şiir şarkı ve benzerleri ilk dizelerinin abecesel ...

İlk elden nedir ne demek

İlk elden nedir İlk elden; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, zarf olarak kullanılır. Dolay : Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, civar. Aracı :...

İlk eşlem nedir ne demek

İlk eşlem nedir İlk eşlem; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Deneme eşlemindeki basım yanlışları d...

İlk geçiş etkisi nedir ne demek

İlk geçiş etkisi nedir İlk geçiş etkisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlaç moleküllerinin mide-bağırsak mukoza...

İlk giren ilk çıkan nedir ne demek

İlk giren ilk çıkan nedir İlk giren ilk çıkan; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İlk satın alınan malın, ilk gerecin ilk kez satı...

İlk görüşmeci hakkı nedir ne demek

İlk görüşmeci hakkı nedir İlk görüşmeci hakkı; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gümrük bildirmelilerine ilişkin uluslararası ala...

İlk göz ağrısı nedir ne demek

İlk göz ağrısı nedir İlk göz ağrısı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. "İlk göz ağrısı" ile ilgili cümleler Çocuk : Büyüklere yakışm...

İlk günah önsavı nedir ne demek

İlk günah önsavı nedir İlk günah önsavı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Gelişmekte olan ülkelerde finansal piyasalarda ya...

İlk kanun nedir ne demek

İlk kanun nedir İlk kanun; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Kanun : Yasa. Dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık üzerine gerilmi...

İlk kuruluş giderleri nedir ne demek

İlk kuruluş giderleri nedir İlk kuruluş giderleri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İşletmenin çalışmaya geçirilebilmesi için dura...

İlk nesne bakısı nedir ne demek

İlk nesne bakısı nedir İlk nesne bakısı; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: İlk görülen nesnenin ilgili toplumdaki ...

İlk oynatım nedir ne demek

İlk oynatım nedir İlk oynatım; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ön oynatım ile genel oynatım arasın...

İlk öğrek nedir ne demek

İlk öğrek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sonbaharda ilk kez ekin ekme zamanı. Öğre : Eğitim İlk : Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden ön...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim