Half nedir English: Ali and Mary save over half of their income each year. Turkish: Ali ve Meryem her yıl kazançlarının yarısından fazlasını biriktirir. English: "Mary earns ten times as much as I do," complained Moustapha "and ...

 
 
 

Half a million nedir ne demek

Half a million nedir English: It is estimated that there are over half a million words in English. Turkish: İngilizce'de tahminen yarım milyonun üzerinde sözcük var. English: He earns half a million yen a month. Turkish: O, bir ayda ...

Half a mo nedir ne demek

Half a mo nedir : Nısıf. Buçuk. Ara. Neredeyse. Hemen hemen. Kısmen. Yarı. Yarı yarıya. Yarım. Devre. A : Argonun simgesi. Amperin simgesi. Bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Miktar belirtir. Pek iyi. (herhangi) bir. Belirli bir tür ...

Half a year nedir ne demek

Half a year nedir English: Ali's been out of work for half a year. Turkish: Ali altı aydır çalışmıyor. English: He has coached us for half a year. Turkish: O, yarım yıl boyunca bize eğitmenlik yaptı. English: He felt free as a bir...

Half adjust nedir ne demek

Half adjust nedir : Devre. Yarı yarıya. Ara. Yarı. Yarım. Kısmen. Neredeyse. Buçuk. Nısıf. Hemen hemen. Adjust : Alışmak. Uyum göstermek. Ayarlamak. Halletmek. Düzeltmek. Ayarlama. Adapte olmak. Belirlemek. Düzenine koymak. Bir ölçü aracını...

Half an octave nedir ne demek

Half an octave nedir : Ara. Devre. Nısıf. Neredeyse. Yarı yarıya. Hemen hemen. Kısmen. Yarım. Buçuk. Yarı. An : Sesli harf ile başlayan kelimelerin başında kullanılan belirsiz tanımlık. (herhangi) bir. Bir. Bir (ünlülerden önce). Anabatik rüzg...

Half antigen nedir ne demek

Half antigen nedir : Neredeyse. Yarım. Devre. Yarı yarıya. Yarı. Hemen hemen. Kısmen. Nısıf. Buçuk. Ara. Antigen : Genellikle protein yapısında olan, antikor veya t hücre reseptörlerine bağlanarak bağışık yanıtı oluşturan, bakteri, virüs, pa...

Half asleep nedir ne demek

Half asleep nedir English: Ali was half asleep. Turkish: Ali yarı uykudaydı. English: Ali looks half asleep. Turkish: Ali yarı uyuyor gibi görünüyor. English: Ali looks like he's half asleep. Turkish: Ali yarı uykuda gibi gör...

Half back nedir ne demek

Half back nedir : Yarı yarıya. Neredeyse. Buçuk. Kısmen. Yarım. Ara. Hemen hemen. Devre. Yarı. Nısıf. Back : Arka. Futbol, gitar, jimnastik, madencilik alanlarında kullanılır. Gövdenin, ense ile kuyruksokumu arasındaki ve ayrıca cimnastik...

Half a crown nedir ne demek

Half a crown nedir : Devre. Buçuk. Yarım. Hemen hemen. Nısıf. Yarı. Yarı yarıya. Kısmen. Neredeyse. Ara. A : En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Herhangi bir. Amperin simgesi. Belirli bir tür veya nitelikteki. (herhangi) bir. Pek iyi. Atom ağır...

Half a dozen nedir ne demek

Half a dozen nedir English: I bought half a dozen eggs. Turkish: Yarım düzine yumurta aldım. English: I ordered half a dozen books on chemistry from New York. Turkish: New York'tan kimya ile ilgili yarım düzüne kitap sipariş ettim....

Half a minute nedir ne demek

Half a minute nedir : Yarı yarıya. Buçuk. Yarı. Yarım. Kısmen. Hemen hemen. Nısıf. Neredeyse. Ara. Devre. A : Miktar belirtir. Pek iyi. Amperin simgesi. En yüksek not. Argonun simgesi. La (müzik terimi). İngiliz alfabesinin birinci harfi. Her...

Half a pound nedir ne demek

Half a pound nedir : Buçuk. Yarı yarıya. Devre. Neredeyse. Kısmen. Hemen hemen. Ara. Yarım. Nısıf. Yarı. A : Bir. Pek iyi. En yüksek not. Argonun simgesi. Atom ağırlığı. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Amperin simgesi. La (müzik terimi). ...

Half adder nedir ne demek

Half adder nedir : Neredeyse. Yarım. Hemen hemen. Devre. Buçuk. Kısmen. Yarı. Yarı yarıya. Ara. Nısıf. Adder : Bayağı engerek. Engerek. Suoku. Toplama devresi. Birleştirme devresi. Toplayan. Toplayıcı. Pullu sürüngenler (squamata) takımını...

Half an hour nedir ne demek

Half an hour nedir English: Ali arrived half an hour early. Turkish: Ali yarım saat erken vardı. English: He arrived half an hour late, so everyone was angry with him. Turkish: Yarım saat geç geldi, bu yüzden herkes ona kızgındı. E...

Half and half nedir ne demek

Half and half nedir : Nısıf. Buçuk. Yarı. Kısmen. Devre. Yarım. Neredeyse. Ara. Yarı yarıya. Hemen hemen. And : İle. Sonra. Da. Ayrıca. -bundan dolayı. Da... da... ya da de... de. Üstelik. Bir de. Ve bu yüzden. Hem... hem de. [#Six of one and...

Half as much again nedir ne demek

Half as much again nedir : Yarı yarıya. Devre. Ara. Buçuk. Nısıf. Neredeyse. Kısmen. Yarım. Yarı. Hemen hemen. As : Ki. -dikçe. Çünkü. Olduğu gibi. İrken. İçin. Halde. Sırada. Karşın. [#Much : Çok. Sayılamayanlar için ne kadar. Köp. Fazlaca. Hemen...

Half assed nedir ne demek

Half assed nedir : Kısmen. Devre. Yarı yarıya. Neredeyse. Ara. Hemen hemen. Nısıf. Buçuk. Yarı. Yarım. Assed : (kaba argo) belli bir niteliği olan (kombinasyon halinde kullanılan, örneğin, half-assed - becereksiz, smart-assed - ukala). Nit...

Half backs nedir ne demek

Half backs nedir : Neredeyse. Hemen hemen. Yarı yarıya. Nısıf. Yarım. Buçuk. Kısmen. Yarı. Devre. Ara. Backs : Çimenlik. Park. [#Half a crown : Eski ingiliz parası. Half a dozen : Yarım düzine. a million : 000. 500. Yarım milyon. Half a mi...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim