Sınama nedir Yerel Türkçe anlamı: Tecrübe; imtihan; deneme. tecrübe etmek || sınama yapmak Güreş terimi olarak anlamı: Karşılaşma sırasında güreşçilerin birbirinin güçleri ve oyunları konusunda yaptıkları karşılıklı deneyici girişimle...

 
 
 

Sınama oyunluğu nedir ne demek

Sınama oyunluğu nedir Sınama oyunluğu; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sınama çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla, gereksiz ayrıntılardan arınmış, söyleşmeleri, devinimleri, yeri, zamanı...

Sınama salonu nedir ne demek

Sınama salonu nedir Sınama salonu; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Düzlükte çalışılmadığı vakit sınamaların gerçekleştirildiği salon. Sına : Araba tekerleğinin çemberi. Yaşıt, akran Sal...

Sınama ve yanılma nedir ne demek

Sınama ve yanılma nedir Sınama ve yanılma; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Yeni sorunlar ve durumlar karşısında düşünme, plan yapma ve yöntemli biçimde hareket etme yerine denemelere girişerek çözüm ve uyma yo...

Sınama yeniden sınama güvenirliği nedir ne demek

Sınama yeniden sınama güvenirliği nedir Sınama yeniden sınama güvenirliği; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir testin kısa bir aralıkla aynı kümeye iki kez uygulanmasından elde edilen puanlar arasındaki bağlılaşma. Güvenir : ...

Sınamah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Denemek, sınamak. Sına : Araba tekerleğinin çemberi. Yaşıt, akran Sınama : Sınamak işi, deneme, tecrübe. Denemek : Değerini anlamak, gerekli niteliği taşıyıp taşımadığını bulmak için bir insanı, b...

Sınamamış nedir ne demek

Sınamamış nedir Teknik terim anlamı: Tecrübesiz. Sına : Araba tekerleğinin çemberi. Yaşıt, akran Sınama : Sınamak işi, deneme, tecrübe. Tecrübesiz : Tecrübesi olmayan. Tecrübe : Deneyim. Deney. Görgü. İngilizce'de Sınama yeniden sınama yo...

Sınama etkeni nedir ne demek

Sınama etkeni nedir Sınama etkeni; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Çokdeğişken çözümlemesinde sağlanıklığı sınanan bir bağıntıdan sorumlu olabileceği tasarlanan ve etkileri çıkarılan değişken. Sına : Ara...

Sınama katsayısı nedir ne demek

Sınama katsayısı nedir Sınama katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: etken yükü]. Katsa : Kürek. Fıçı Sına : Araba tekerleğinin çemberi. Yaşıt, akran. Katsayı : Bir niceliğin kaç katı alındığını gös...

Sınama örneklemdeğeri nedir ne demek

Sınama örneklemdeğeri nedir Sınama örneklemdeğeri; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (İstatistiksel sınamalar) İstatistiksel bir önsavı sınamak için kullanılan bir örneklemdeğer. Örneğin, ki-üstiki örneklemdeğeri. Ör...

Sınama sorusu nedir ne demek

Sınama sorusu nedir Sınama sorusu; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yanıtlayıcıların belli sorulara verdikleri yanıtların dürüstlük düzeylerini saptamak üzere sorulan dolaylı ve olgusal yoklama sorusu. Sı...

Sınama ve yanılma yoluyla öğrenme nedir ne demek

Sınama ve yanılma yoluyla öğrenme nedir Sınama ve yanılma yoluyla öğrenme; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Yeni öğrenme durumları karşısında öğrencinin, başarılı sonuç alıncaya, ya da hoşnut oluncaya değin kimi tepkileri heme...

Sınama yeniden sınama yordamı nedir ne demek

Sınama yeniden sınama yordamı nedir Sınama yeniden sınama yordamı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ölçme aracının, aynı evrene ardı ardına iki kez uygulamasıyla elde edilen ölçümler arasındaki bağıntıya bakarak güven...

Sınamak nedir "Sınamak" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Denemek Denemek, sınamak Tanımak. Diğer sözlük anlamları: Denemek, tecrübe tmek, yoklamak, imtihan etmek. İngilizce'de Sınamak ne demek? Sınamak ingilizcesi nedir?: test Sına...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim