Oluşum nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Herhangi bir varlığın zamanla belli bir biçime ve yapı özelliğine kavuşması. Kişinin belli bir eğitim sürecinde kazandığı niteliklerin tümüne verilen ad. Belli bir varlık kazanma, oluşma sü...

 
 
 

Oluşum depremi nedir ne demek

Oluşum depremi nedir Oluşum depremi; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Yerkabuğunda, birden oluşan yerinden oynamaların sonuçladığı deprem. Deprem : Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmes...

Oluşum köşeli yığışımı nedir ne demek

Oluşum köşeli yığışımı nedir Oluşum köşeli yığışımı; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Kırıklarda, kanatlardan birinin diğerine sürtünmesi sonucu çeperlerden koparılan parçalarla oluşmuş kayaç. Köşe : Birbirini kese...

Oluşumcu nedir ne demek

Oluşumcu nedir Oluşumcu; bir ruh bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Oluşum : Oluşma işi, teşekkül, teşkil. Katman, kütle, gök cismi vb.nin biçimlenme süreci. Oluşumculuk : İnsanın ruh dünyasında olu...

Oluşumsal özellik nedir ne demek

Oluşumsal özellik nedir Oluşumsal özellik; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Özdeciği oluşturan öğeciklerin düzenlenimine bağlı özellik. Oluş : Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkül, tekevvün. Bir durumdan öteki duruma geçiş O...

Oluşum anomalisi nedir ne demek

Oluşum anomalisi nedir Oluşum anomalisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yapılış bozukluğu. Anom : Güzelim, sevgilim anlamında hitap. Korku, şaşma bildirir ünlem Anomali : Sapaklık. Oluş : Olma işi, vu...

Oluşum çöküntü koyağı nedir ne demek

Oluşum çöküntü koyağı nedir Oluşum çöküntü koyağı; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Yerkabuğunun, yaklaşık ve birbirine koşut doğrultulu iki kırık ya da kırık kuşakları arasında çökmüş bir kanadın içinde uzanan k...

Oluşum ısısı nedir ne demek

Oluşum ısısı nedir Oluşum ısısı; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir özdemlik kimyasal bileşiğin, öğelerinden yapılması için gerekli ısı. Kimya'da terim anlamı: Ölçün koşullarda, bir mol bileşiği...

Oluşum yeri nedir ne demek

Oluşum yeri nedir Oluşum yeri; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Canlı varlıkların (örneğin insan küme ve topluluklarının) oluşup gelişmesine elverişli koşullar barındıran yer. Yeri : Yürü. Utanmaz: Y...

Oluşumculuk nedir ne demek

Oluşumculuk nedir Oluşumculuk; bir ruh bilimi terimidir. Oluşum : Katman, kütle, gök cismi vb.nin biçimlenme süreci. Oluşma işi, teşekkül, teşkil. İnsan : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evren...

Oluşumsal yöntem nedir ne demek

Oluşumsal yöntem nedir Oluşumsal yöntem; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Olayların gelişimini incelemede baş vurulan, ana amacı olaylar arasındaki bağlantıları zaman akışı içinde saptamak ve daha alt bi...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim