Yeterli nedir Yeterli; Dil yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yeterli" ile ilgili cümle Yeterli olmak : Bir işi yapabilme gücü bulunmak. iktidar sahibi olmak. Yeterli beslenme : Vücudun yaşaması ve çalışmasını sürdürebilmesi i...

 
 
 

Yeterli koşul nedir ne demek

Yeterli koşul nedir Yeterli koşul; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: gerektirmesinde q önermesine göre p önermesi. Yete : Sakatlık. Taraf Koşu : Koşma. Koşarak yapılmış olan yarış. At yarışı. Koşul : Şar...

Yeterli uyaran nedir ne demek

Yeterli uyaran nedir Yeterli uyaran; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Belirli bir olayı etkin duruma geçirmeye yeten uyarıcı. Uyar : Uygun, denk. [bkz: uyaroğlu]. Kolay uzlaşılabilen, geçimli, uysal. (Söz sa...

Yeterli yarışçı nedir ne demek

Yeterli yarışçı nedir Teknik terim anlamı: Yönetmelik kurallarına her yönden uygun görülen yarışçı. Yete : Sakatlık. Taraf Yarı : Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf. Gereğinden az, tam olmayarak. Bir şeyin yarısı kadar olan,...

Yeterlik belgesi nedir ne demek

Yeterlik belgesi nedir Yeterlik : Yeterlilik. Yeterli : Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli. Bir görevi, işlevi yerine getirme gücü olan, etkisi olan. Gereksinimlere cevap veren, ihtiyaçları karşılayan. Yeter : ...

Yeterlik fiili nedir ne demek

Yeterlik fiili nedir Yeterlik fiili; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Fiilin karşıladığı işin, hareketin mümkün veya muhtemel olup olmadığını göstermek için, olumlu durumda bil-, olumsuz durumda da bugün eriyerek kaybolmuş Eski Türkçe...

Yeterlik ölçünleri nedir ne demek

Yeterlik ölçünleri nedir Yeterlik ölçünleri; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir yerel topluluğu gürültü, duman, toz, koku, kir, gaz, alev, ısı ve sarsıntı gibi tedirgin edici etkilerden korumak amacıyla, işleyim kuru...

Yeterlik sınavı nedir ne demek

Yeterlik sınavı nedir Yeterlik : Yeterlilik. Yeterli : Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli. Gereksinimlere cevap veren, ihtiyaçları karşılayan. Bir görevi, işlevi yerine getirme gücü olan, etkisi olan. Yeter : ...

Yeterli beslenme nedir ne demek

Yeterli beslenme nedir Yeterli : Gereksinimlere cevap veren, ihtiyaçları karşılayan. Bir görevi, işlevi yerine getirme gücü olan, etkisi olan. Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli. Yeter : Ünl. “Kâfi, yetişir, ye...

Yeterli büyüklük nedir ne demek

Yeterli büyüklük nedir Yeterli büyüklük; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gözlem yapılan örnek evrenin aynı büyüklükte başka evrenlerde belirecek ayrıtları yansıttığına güven uyandırabilmesi için ulaşması ger...

Yeterli örneklemdeğer nedir ne demek

Yeterli örneklemdeğer nedir Yeterli örneklemdeğer; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Kuramsal istatistik) olasılık yoğunluk işlevli evrenden alınan örneklemi ve örneklemdeğerleri için, koşullu olasılık yoğunluk işl...

Yeterli ündeş nedir ne demek

Yeterli ündeş nedir Yeterli ündeş; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İki sesteşten birinin ad, ötekinin eylem olduğu ündeş. Ör. / Bağda mey içilüp naleler eyler neyler / Sesi çıkmaz acaba bülbül uyur mu n'eyler? b...

Yeterlik nedir Bilimsel terim anlamı: Bir örneğin, yansıttığı ayrıtların süreğen olduğu yolunda güven verecek sayısal büyüklükte olması. İngilizce'de Yeterlik ne demek? Yeterlik ingilizcesi nedir?: adequacy Yeterlik belgesi : Belli bir a...

Yeterlik eğitimi nedir ne demek

Yeterlik eğitimi nedir Yeterlik eğitimi; bir eğitim bilimi terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir görev dalında ya da belli bir konuda ön bilgili ve yetenekli kişilerin, bu bilgi ve yeteneklerini güçlendirmeye yarayan ve bu gibi kimsele...

Yeterlik ölçün bölgelemesi nedir ne demek

Yeterlik ölçün bölgelemesi nedir Yeterlik ölçün bölgelemesi; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kimi işleyim kuruluşlarının, toprak kullanımlarının ve yapıların, belirli ölçünlerin ve ayrıntılı koşulların dışına çıkılarak belli...

Yeterlik önergesi nedir ne demek

Yeterlik önergesi nedir Yeterlik : Yeterlilik. Yeterli : Bir görevi, işlevi yerine getirme gücü olan, etkisi olan. Gereksinimlere cevap veren, ihtiyaçları karşılayan. Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli. Yeter : ...

Yeterlilik nedir ne demek

Yeterlilik nedir Bilimsel terim anlamı: Bir yarışçının yeterli olması durumu. İngilizce'de Yeterlilik ne demek? Yeterlilik ingilizcesi nedir?: sufficiency Osmanlıca Yeterlilik ne demek? Yeterlilik Osmanlıca'da ne anlama gelir?: kifayetliii...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim