Kira nedir Kira; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Kira" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Sedye, yük taşımaya yarayan dört kollu tahta araç. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir malın kullanımı karşılığında kullanandan ma...

 
 
 

Kira kontratı nedir ne demek

Kira kontratı nedir Kira : Bu biçimde tutulan taşınmaz. Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar. Bu biçimde tutulan bir şey için karşıl...

Kira tavanı nedir ne demek

Kira tavanı nedir Kira tavanı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Konut kiraları için hükümet tarafından belirlenen en yüksek fiyat veya artış oranı. Kira : Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir ...

Kiracı nedir "Kiracı" ile ilgili cümleler İktisat alanındaki kelime anlamı: Kiralama işleminde kiraya konu olan malların kullanım hakkını devralan kişi. Hukuki terim anlamı: müste’cir. Bilimsel terim anlamı: Her hangi bir şeyi kira ile...

Kiral nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mutfak. Kiler. Kira : Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar. Bu biçimde tutulan taşınma...

Kiral molekül veya iyon nedir ne demek

Kiral molekül veya iyon nedir Kiral molekül veya iyon; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Ayna görüntüleri üst üste getirilemeyen iki farklı şekilde bulunabilen molekül veya iyon. Kiral : Mutfak. Kiler Mole : Ben. Muğla ili...

Kiralama geliri nedir ne demek

Kiralama geliri nedir Kiralama geliri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir çeşit kira bağıtına dayanan ve kiracıyı kendisine bırakılan nesnelerin verim ve gelirini toplamak ve kiralananı gereği gibi işleterek gel...

Kiralama sözleşmesi nedir ne demek

Kiralama sözleşmesi nedir Kiralama sözleşmesi; İktisat, Sinema alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kiralamada kiralama kuruluşu ile kiralayanın hak ve sorumluluklarını belirleyen sözleşme. Sinema ve Televizyon dünyasındaki ...

Kiralama ücreti nedir ne demek

Kiralama ücreti nedir Kiralama ücreti; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kiraya verilen yapı ya da yere karşılık kiralayandan alınan ücret. Kiral : Mutfak. Kiler Kira : Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herha...

Kira arabası nedir ne demek

Kira arabası nedir "Kira arabası" ile ilgili cümle Kira : Bu biçimde tutulan taşınmaz. Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar. Bu biç...

Kira bedeli nedir ne demek

Kira bedeli nedir Kira : Bu biçimde tutulan bir şey için karşılık olarak ödenen para. Bu biçimde tutulan taşınmaz. Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başk...

Kira sözleşmesi nedir ne demek

Kira sözleşmesi nedir Kira : Bu biçimde tutulan bir şey için karşılık olarak ödenen para. Bu biçimde tutulan taşınmaz. Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başk...

Kira ücreti nedir ne demek

Kira ücreti nedir Kira ücreti; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: kirâ karşılığı. Kira : Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi ...

Kiracılık nedir ne demek

Kiracılık nedir Kiracı : Bir şeyi, bir yeri kira ile tutan kimse, müstecir. Kira : Bu biçimde tutulan bir şey için karşılık olarak ödenen para. Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir s...

Kiral karbon atom nedir ne demek

Kiral karbon atom nedir Kiral karbon atom; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Kendisine dört farklı grubun bağlandığı karbon atomu. Kiral karbonu olan moleküllerin ayna görüntüsü üstüste çakışmaz. Karbo : Odun kömürü...

Kiralama nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir taşınır veya taşınmazın kullanım hakkının kiralayan tarafından belli bir süre içinde ve belli bir kira karşılığında bir kiracıya verilmesi, anlaşmaya göre kiralananın ya olduğu gibi ge...

Kiralama kuruluşu nedir ne demek

Kiralama kuruluşu nedir Kiralama kuruluşu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Mal sahibinin kiraya konu olan malların kullanım hakkını kiralama işlemlerini kendi adına yürütmek üzere devrettiği veya satın aldığı mall...

Kiralama tutarı nedir ne demek

Kiralama tutarı nedir Kiralama tutarı; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir filmin kiralanması için ödenen para. Kiral : Mutfak. Kiler Tuta : 1.Karadut. 2.El ile meyve toplama işi ya da el ile ...

Kiralamak nedir ne demek

Kiralamak nedir "Kiralamak" ile ilgili cümle örnekleri Kiralama : Kiralamak işi. Bir taşınır veya taşınmazın kullanım hakkının belli bir süre için ve belli bir kira karşılığında kiracıya verilmesi. Anlaşmaya göre kira süresinin bitiminde ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim