Kiralamak nedir, Kiralamak ne demek

 • Kiraya vermek
 • Birini belli bir ücretle belirli bir süre çalıştırmak.
 • Kira ile tutmak.

"Kiralamak" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Evi ona kiraladım."
 • "Oturduğunuz evin alt katını bir terzi kiralamıştı." - N. Cumalı
 • "Haydutların reisiyle anlaşıp üç adamını bir ay süreyle kiraladı." - İ. O. Anar

Kiralamak anlamı, kısaca tanımı:

Kiralama : Kiralamak işi. Bir taşınır veya taşınmazın kullanım hakkının belli bir süre için ve belli bir kira karşılığında kiracıya verilmesi. Anlaşmaya göre kira süresinin bitiminde mülkiyetin kiracıda bırakılabilmesi durumu.

Kira : Bu biçimde tutulan taşınmaz. Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar. Bu biçimde tutulan bir şey için karşılık olarak ödenen para.

Vermek : Kök veya gövdeleri sonuna -ı (-i, -u, -ü) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek tezlik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Satmak. Doğurmak. Ödemek. Dayamak. Ayırmak, harcamak. Bir şey üzerinde etki yapmak, biçimini değiştirmek. Bitki ve ağaç, ürün üretmek. Sahip olmasını sağlamak. Ondan bilmek, atfetmek. Yaymak. Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek. Cinsel yönden kendisini kullandırmak. Tespit etmek. Kızı, kadını biriyle evlendirmek. Düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek. Herhangi bir duruma yol açmak. Hepsini herhangi bir duruma sokmak. Kazandırmak, katmak. Döndürmek, çevirmek, yöneltmek. Bırakmak veya bağışlamak.

 

Tutmak : Bir kimsenin yerini almak. Ulaşmak, varmak. Bir şeyi kullanması için uzatmak. Bağlamak. Beddua, dua, ah vb. etkisini göstermek, gerçekleşmek, yerine gelmek, varmak. Bırakmamak. Bir şey düşünmek. Kaplamak. Gereğini yapmak, yerine getirmek. Desteklemek, birinden yana çıkmak. Beklenen sonucu vermek. Yanında bulundurmak, alıkoymak. Bir işe herhangi bir anlayışla girişmek. İşgal etmek. Kapatmak, sarmak. Denetimi ve yetkisi altına almak. Askerlikte, bankacılıkta durdurmak, blokaj. Sarmak, bürümek. Avlamak. Elde bulundurmak, ele almak. Herhangi bir durumda bulundurmak. Asılmak, kuvvetlice sarılmak. Sunmak. Hürriyetinden yoksun bırakıp bir yere kapamak, tevkif etmek. Para toplamı ...-e varmak, değeri olmak. Otobüs, vapur, uçak vb. hasta etmek. İş görebilmek. Hedef olarak almak. İzlemek. Benimsemek, beğenmek. Sürmek, zaman almak. Ele geçirmek, yakalamak. Herhangi bir durumda kalmasını sağlamak. Uygun gelmek, çelişmez olmak. Alacağa veya vereceğe saymak. Yapışarak veya sokularak çıkmaz olmak. Yaklaştırmak. Başlamak. Kullanmak. Hizmetine almak veya kiralamak. Varsaymak, farz etmek. Bir sanat eseri geniş ilgi görmek. Biriktirmek, tasarruf etmek. Takım oyunlarında karşı takımdaki bir oyuncuyu yakından izlemek, markaja almak. Bir yerde kalmasını sağlamak. Kırağı, çiğ veya kar bir yüzeyde görünür durumda olmak, kalmak. Uğramak.

 

Ücret : İş gücünün karşılığı olan para veya mal. Kiralanan veya satın alınan bir şey için ödenen para.

Çalıştırmak : Çalışmasını sağlamak. Çalışma işini yaptırmak.

Kiraya vermek : Kira karşılığında vermek, icara vermek.

İle : Bazı soyut adlara getirildiğinde "... olarak, ... bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz.

Kiralamak ile ilgili Cümleler

 • Güvenli bir kiralık kasa kiralamak istiyorum.
 • Kiralamak için bir apartman dairesi arıyorum.
 • Bir araba kiralamak zorunlu mu?
 • Boston'un şehir merkezinde bir ofis kiralamak pahalı.
 • Onları kiralamak benim fikrim değildi.
 • Bir araba kiralamak zorunda kaldım.
 • Bir araba kiralamak zorunda mısın?
 • Evinizi kiralamak mı istiyorsunuz?

Diğer dillerde Kiralamak anlamı nedir?

İngilizce'de Kiralamak ne demek? : v. lease, rent, hire, buy, charter, hire on, job, tenant

Fransızca'da Kiralamak : louer, prendre à louage, (gemi\uçak) noliser

Almanca'da Kiralamak : v. abmieten, heuern, mieten

Rusça'da Kiralamak : v. арендовать, нанимать, снимать, фрахтовать, пересдавать, нанять, снять, пересдать