Aforizma nedir, Aforizma ne demek

Aforizma; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Özdeyiş

Aforizma hakkında bilgiler

[Bakınız: aforizm]

Aforizma kısaca anlamı, tanımı:

Aforizm : Özdeyiş.

Özdeyiş : Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, ülger, kelamıkibar, aforizm, aforizma, motto.

Aforizma özlü ve esprili bir şekilde ifade edilen bir doğruluk veya görüş bildirimidir. Terim genellikle felsefi, ahlaki ve edebi ilkelere uygulanır. Bir aforizma olarak nitelenmek için, bir ifadenin özlü bir şekilde ortaya konan bir gerçeği içermesi gerekir.

Aforist ifadeler, yazıların yanı sıra günlük konuşmamızda da alıntılanmaktadır. Bir gerçeği içerdikleri gerçeği, onlara evrensel bir kabul sağlar. Filozofların, politikacıların, yazarların, sanatçıların, sporcuların ve diğer kişiler ünlü aforist açıklamalarıyla hatırlanır.

Aforizmalar genellikle bir tutam mizahla gelir ve bu da kitlelere daha çekici gelmelerini sağlar. Atasözleri ve klişeleri kuşaktan kuşağa yaygınlık kazandıran ve günlük konuşmamızda sıklıkla ortaya çıkan farklı aforist ifadelerdir. İçerdiği aforizmalar için pek çok edebiyatçı takdir edilmektedir ki bunlar bilim adamları ve meslekten olmayanlar tarafından sık sık alıntılanmaktadır.