Kiralama nedir, Kiralama ne demek

 • Kiralamak işi.
 • Anlaşmaya göre kira süresinin bitiminde mülkiyetin kiracıda bırakılabilmesi durumu
 • Bir taşınır veya taşınmazın kullanım hakkının belli bir süre için ve belli bir kira karşılığında kiracıya verilmesi.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Bir taşınır veya taşınmazın kullanım hakkının kiralayan tarafından belli bir süre içinde ve belli bir kira karşılığında bir kiracıya verilmesi, anlaşmaya göre kiralananın ya olduğu gibi geri alınması ya da mülkiyetin kiracıda bırakılabilmesi işlemi. zıt anlamlısı kapalı uçlu kiralama, açık uçlu kiralama

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Bir filmin belirli bir süre kullanılması için oynatımcıya verilmesi.

Bilimsel terim anlamı:

Kiraya verme.

İngilizce'de Kiralama ne demek? Kiralama ingilizcesi nedir?:

leasing, hire out, let out, booking

Osmanlıca Kiralama ne demek? Kiralama Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

icar, mucir

Kiralama anlamı, tanımı:

Kira : Bu biçimde tutulan bir şey için karşılık olarak ödenen para. Bu biçimde tutulan taşınmaz. Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar.

Kiralamak : Birini belli bir ücretle belirli bir süre çalıştırmak. Kira ile tutmak. Kiraya vermek.

 

Taşınır : Para, çek, senet, tahvil vb. değerli kâğıt, taşınabilir, menkul. Taşınabilen (eşya).

Taşınmaz : Taşınamayan. Ev, tarla vb. taşınamayan mülk, gayrimenkul.

Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf.

Kiracı : Bir şeyi, bir yeri kira ile tutan kimse, müstecir.

Verilme : Verilmek işi.

Anlaşma : Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılmış olan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant, konvansiyon. Anlaşmak durumu. Sözleşme.

Bitim : Son, nihayet, münteha. Bitme işi.

Kiralama geliri : Bir çeşit kira bağıtına dayanan ve kiracıyı kendisine bırakılan nesnelerin verim ve gelirini toplamak ve kiralananı gereği gibi işleterek gelir yeteneği ve gücünü azaltmamakla yükümlü kılan gelir.

Kiralama kuruluşu : Mal sahibinin kiraya konu olan malların kullanım hakkını kiralama işlemlerini kendi adına yürütmek üzere devrettiği veya satın aldığı malları kendi adına kiraya veren şirket.

Kiralama sözleşmesi : Kiralamada kiralama kuruluşu ile kiralayanın hak ve sorumluluklarını belirleyen sözleşme. Kiralamanın koşullarını belirten sözleşme.

Kiralama tutarı : Bir filmin kiralanması için ödenen para.

Kiralama ücreti : Kiraya verilen yapı ya da yere karşılık kiralayandan alınan ücret.

Kiralama ile ilgili Cümleler

 • Burak yerel bir araba kiralama ajansında görüldü.
 • Bir araba kiralamak zorunlu mu?
 • Boston'un şehir merkezinde bir ofis kiralamak pahalı.
 • Kiralamadan önce arabayı görmek isterim.
 • Kiralamadan önce arabayı görmek istiyorum.
 • Kiralamak için bir apartman dairesi arıyorum.
 • Bir araba kiralamak zorunda kaldım.
 • Bir araba kiralamak zorunda mısın?
 • Ali özel bir dedektif kiralamaya karar verdi.
 • Evinizi kiralamak mı istiyorsunuz?
 

Diğer dillerde Kiralama anlamı nedir?

İngilizce'de Kiralama ne demek? : n. lease, leasing, hiring, hire

Fransızca'da Kiralama : location [la], louage [le]

Almanca'da Kiralama : n. Pachtung

Rusça'da Kiralama : n. аренда (F), наем (M), съем (M), фрахтование (N)