Taşınır nedir, Taşınır ne demek

Taşınır; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

Hukuki terim anlamı:

menkul.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Otomobil, mobilya, beyaz eşya, taşınır değer ve para gibi bir yerden başka bir yere taşınabilen mallar.

Bilimsel terim anlamı:

Kolayca taşınabilen (eşya, makine, araç, aygıt ve benzeri).

Sökülüp takılabilen (eşya, aygıt, araç ve benzeri).

genel uygulayım:

İngilizce'de Taşınır ne demek? Taşınır ingilizcesi nedir?:

moveable goods, portable, movable

Taşınır tanımı, anlamı:

Taşınır bellek : Bilişim uygulamalarıyla üretilmiş olan yazı, fotoğraf, müzik vb. verilerin gerektiğinde kullanılmak üzere saklandığı araç.

Taşınır değer : Senet, bono, tahvil, hisse senedi vb. belge.

Taşınır ev : Geçici bir süre kullanılmak üzere değişik yerlere kurulan küçük konut, konteyner ev.

Para : Kazanç. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kuruşun kırkta biri.

Senet : Dayanılan veya dayanılacak olan şey. Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmî kâğıt, belgit.

Tahvil : Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme. Devletin veya özel bir kuruluşun ödünç para almak için çıkardığı, değişik dönemlerde belirli oranlarda faiz getiren yazılı senet.

 

Değerli : Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli, kıymettar.

Taşınabilir : Taşınır.

Menkul : Taşınır. Bir yerden bir yere taşınabilen (mal). Ağızdan ağıza geçerek gelmiş, söylenegelmiş.

Taşınır anamal gelirlerinde vergi : Yasasında ayrıntıları gösterilen ortaklıklarla çeşitli taşınır anamalların yine yasasında gösterilen biçim ve oranlarda vergilendirilmesi.

Taşınır aynalı ışıtaç : Gereken yere taşınabilen yansıtıcı ışıldak.

Taşınır değerler : Pay ve borç belgiti değerli kâğıt, taşınır mal, güvenceli ödek ve her çeşit tecimsel belgeler.

Taşınır değerler borsası : Tecimcilerin taşınır mallar üzerindeki gerekli işlemleri yapmak üzere toplandıkları yer.

Taşınır değerler yatırım fonu : Küçük yatırımcıların tasarruflarını sermaye piyasalarına çekmek ve taşınır değerlerin taşıdığı riskleri dağıtmak amacıyla, katılma belgesi karşılığı toplanan paralarla belge sahipleri adına taşınır değer portföyü işletmek için kurulan fon.

Taşınır değerleştirme : Finansman sağlamak amacıyla doğrudan kredi almak yerine, varlıklara dayalı olarak taşınır değer çıkarılması.

 

Taşınır demirbaş : Uzun süre kullanılması olağan taşınır mallar.

Taşınır ışıldak : Genel ışıklama öbeğinde, ayaklar üzerinde gezdirilebilen orta büyüklükte, merceksiz ışıldak.

Taşınır karartıcı : Özellikle, sahne çalışmalarında yönetmenin yanına getirilen minik tekerlekler üzerinde ya da çanta biçiminde taşınabilen küçük karartıcı.

Taşınır mal : [Bakınız: taşınır] Pay ve borç belgitleri gibi yasal hükümlerle aktarılabilen mallar. Eşya ve hayvanlar gibi yer değiştirebilen mallar.

Taşınır ile ilgili Cümleler

  • Beşikte öğrenilen mezara kadar taşınır.
  • Ali eğer Boston'a taşınırsa daha mutlu olacağı konusunda ikna edildi.
  • Taşınırken bana yardım edebilir misin?
  • Sıtma sivrisinekler tarafından taşınır.
  • Taşınırken bana yardımcı olur musun?
  • Mektuplar hızlı atlardaki biniciler tarafından taşınırdı.

Diğer dillerde Taşınır anlamı nedir?

İngilizce'de Taşınır ne demek? : adj. moveable

Fransızca'da Taşınır : portable, transportable

Rusça'da Taşınır : adj. движимый