Mal nedir Mal; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Mal" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Büyükbaş hayvanlar için kullanılır. Sı...

 
 
 

Mal alındısı nedir ne demek

Mal alındısı nedir Mal alındısı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Malların genel ambar ya da satış yerlerince alınmış old...

Mal arakazancı nedir ne demek

Mal arakazancı nedir Mal arakazancı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Türdeş malların ucuza satıldığı ülkeden pahalı satıl...

Mal bazar etmek nedir ne demek

Mal bazar etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mal satmak. Etme : Etmek işi Baza : Mobilyanın uzunluğunca konulan dar ayak. Dolap gövdesinin zemine düzgün...

Mal beşdesi nedir ne demek

Mal beşdesi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hayvan vergisi. Mal : Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varl...

Mal bildirimi nedir ne demek

Mal bildirimi nedir Mal bildirimi; bir hukuk terimidir. Bilimsel terim anlamı: Borçlunun gerek kendisinde ve gerek üçüncü kişiler elinde bulunan mal, ala...

Mal borsası nedir ne demek

Mal borsası nedir Mal borsası; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: ürün borsası]. Teknik terim anlamı: M...

Mal canlı nedir ne demek

Mal canlı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Malına çok düşkün olan. Canlı : Canı olan, diri, yaşayan. Hareketli, hayat dolu, dinamik. Güçlü, etkili. Ya...

Mal cannı nedir ne demek

Mal cannı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Malına çok düşkün olan. Mal : Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşın...

Mal çıkışı nedir ne demek

Mal çıkışı nedir Mal çıkışı; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dış ülkelere çıkarılan mallar, a. bk. çıkış. Belli bir sü...

Mal değeri artımı nedir ne demek

Mal değeri artımı nedir Mal değeri artımı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tümdeğer ve yazılık değeri ile bir ilişkisi olmaks...

Mal değişimi anlaşması nedir ne demek

Mal değişimi anlaşması nedir Mal değişimi anlaşması; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İki ülke arasında gerçekleşen borçlu ve alaca...

Mal du pays nedir ne demek

Mal du pays nedir : Laos ve tayland'da yaşayan etnik bir grup. Hatalı emilim. Pays : Değmek. Karşılığını vermek. Ödemek. Para vermek. Etmek. Sözcükler,...

Mal farklılaştırması nedir ne demek

Mal farklılaştırması nedir Mal farklılaştırması; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Tekel piyasasında firmanın ürettiği malı sanal...

Mal girişi nedir ne demek

Mal girişi nedir Mal girişi; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Dış ülkelerden yurda girişi yapılan mallar, a. bk. giriş....

Mal hakları nedir ne demek

Mal hakları nedir Mal hakları; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Nesnel varlıklar üzerindeki kesin iyelik yetkileri. Hakl...

Mal inancası nedir ne demek

Mal inancası nedir Mal inancası; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Karşılığı mal olan inanca. İnan : İnanmak işi. Bir kims...

Mal kağıdı nedir ne demek

Mal kağıdı nedir Mal kağıdı; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Devlet toprakları gelirlerinin belli yöntemlere gör...

Mal karşılığı ödünç verme nedir ne demek

Mal karşılığı ödünç verme nedir Mal karşılığı ödünç verme; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Elde bulunan mal değerinin % 50-% 80 si mal...

Mal kredi eğrisi nedir ne demek

Mal kredi eğrisi nedir Mal kredi eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: mal ve kredi piyasalarında dengenin sağlandığı bi...

Mal aktarımı nedir ne demek

Mal aktarımı nedir Mal aktarımı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Malları bir taşıma aracından alıp bir başkasına verme. ...

Mal alıcısı nedir ne demek

Mal alıcısı nedir Mal alıcısı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir malı, bir özdeği parasını ödeyerek ya da borçlanarak...

Mal anlaşması nedir ne demek

Mal anlaşması nedir Mal anlaşması; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Olağan istekten daha çok elde edilen malların dağıtım ...

Mal başı nedir ne demek

Mal başı nedir Teknik terim anlamı: Sermaye, re’sülmâl. Mal : Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlı...

Mal belgeleri karşılığı borç nedir ne demek

Mal belgeleri karşılığı borç nedir Mal belgeleri karşılığı borç; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Malın getirilmesi ya da tutusu karşılığı...

Mal beyanı nedir ne demek

Mal beyanı nedir Mal beyanı; bir hukuk terimidir. Beyan : Bir eserde, düşüncelerin, duyguların, hayallerin doğuş ve değerlerini, bunların anlatımında ...

Mal birliği nedir ne demek

Mal birliği nedir Mal birliği; bir hukuk terimidir. Birli : As. Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. Hukuk : Ahbaplık, d...

Mal bölümleme çizelgesi nedir ne demek

Mal bölümleme çizelgesi nedir Mal bölümleme çizelgesi; Gümrük alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Malları, belli bir yöntem temel alınarak cins...

Mal canlısı nedir ne demek

Mal canlısı nedir Mal canlısı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Canlı : Güçlü, etkili. Canı olan, diri, yaşayan. Hareketl...

Mal çıkaran nedir ne demek

Mal çıkaran nedir Mal çıkaran; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir ülkeden dış ülkelere mal çıkaran kişi. Uluslararası ...

Mal de mer nedir ne demek

Mal de mer nedir : Hatalı emilim. Laos ve tayland'da yaşayan etnik bir grup. De : Birleşik devletler'de bir eyalet. Delaware. Tamamen. Aşağı. Doktor m...

Mal değişimi nedir ne demek

Mal değişimi nedir Mal değişimi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dış tecimde iki ülke arasında yapılan alışverişin karşı...

Mal dökmek nedir ne demek

Mal dökmek nedir Teknik terim anlamı: Bol para harcamak. Dökme : Dökmek işi. Dökme yük. Kalıba dökülmek yoluyla yapılmış. Bir yerden bir yere dökülen,...

Mal eğreği nedir ne demek

Mal eğreği nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hayvan sürülerinin, otlatmak için götürüldüğü yüksek yerler. Eğre : Kağnı arabalarında okun mazıdan çıkarıl...

Mal giriş çıkışı nedir ne demek

Mal giriş çıkışı nedir Mal giriş çıkışı; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir ülkeye ilişkin mal girişi ve çıkışı. Giri : Ger...

Mal güvence ödencesi nedir ne demek

Mal güvence ödencesi nedir Mal güvence ödencesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Mal, tarımsal ürün ve hayvan değerlerinde görül...

Mal imajı nedir ne demek

Mal imajı nedir Mal imajı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir mala ilişkin tüketicilerde oluşan düşünce ve izlenim...

Mal kabulü nedir ne demek

Mal kabulü nedir Mal kabulü; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kendisinden bir örnek alınmak suretiyle gerekli incelemed...

Mal karşılığı ödeme nedir ne demek

Mal karşılığı ödeme nedir Mal karşılığı ödeme; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sevk edilen malın bedelinin malın alıcısı tara...

Mal karşılığı öndelik nedir ne demek

Mal karşılığı öndelik nedir Mal karşılığı öndelik; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Malın getirilmesi ya da tutusu koşulu ile veril...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim