Vergi nedir "Vergi" ile ilgili cümleler İktisat alanındaki kelime anlamı: Kamu giderlerini karşılamak amacıyla devletin veya devletin yetkilendirdiği diğer kamu tüzel kişilerinin, hukuki zorunluluk altında, yasayla belirtilen kurallar...

 
 
 

Vergi algı nedir ne demek

Vergi algı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Vergi. Algı : Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak. Kazanç, alacak. Rüşvet. Vergi. Haşhaş sütünü toplamakta kullanılan kaşık Vergi : Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmeti...

Vergi aşaması nedir ne demek

Vergi aşaması nedir Vergi aşaması; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ölçü bildirmeliklerinde, malların bağımlı bulunduğu gümrük vergisinin düzeyi. Aşama : Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basa...

Vergi baskısı nedir ne demek

Vergi baskısı nedir Vergi baskısı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Her bir üretim faktörünün toplam vergi gelirleri içindeki payının faktörün milli gelir içindeki payına bölünmesiyle bulunan oran. Bu oran bir...

Vergi benzeri yükümlülükler nedir ne demek

Vergi benzeri yükümlülükler nedir Vergi benzeri yükümlülükler; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gerçek ve tüzel kişilerin yasal olarak kamu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sosyal güvenlik kuruluşlarına yapmak zorunda o...

Vergi bildirim belgesi nedir ne demek

Vergi bildirim belgesi nedir Vergi bildirim belgesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Vergilemenin beyan yöntemiyle yapılması durumunda, mükellefler tarafından doldurulup vergi idaresine verilen ve mükellefe ilişkin bil...

Vergi bildirimi nedir ne demek

Vergi bildirimi nedir Vergi bildirimi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yükümlünün bir vergi döneminde sağladığı kazançları bildiren özel yazılım. Bildir : Geçen yıl Bildiri : Resmî bir makam, kurum veya resmî olma...

Vergi cenneti nedir ne demek

Vergi cenneti nedir Vergi cenneti; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Hükümetin genellikle yabancı sermaye çekebilmek için belli bir süre ile sınırlı kalmak koşuluyla ayrıcalıklı vergi oranı uygulaması veya hiç ...

Vergi cezalarının niteliği nedir ne demek

Vergi cezalarının niteliği nedir Vergi cezalarının niteliği; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Vergilerin yasalarındaki temel yargılara göre olumlu bir düzeyde belirtilmesi, gerçekleştirilmesi ve yükümlüsünden alınabilmesi sağ...

Vergi adaleti nedir ne demek

Vergi adaleti nedir Vergi adaleti; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Vergi yükünün mükellefler arasında dengeli ya da haklı sayılan bir biçimde dağıtılması ilkesi. Adal : Erkek dana. “Adın yayılsın, ün kazan” a...

Vergi ahlakı nedir ne demek

Vergi ahlakı nedir Vergi ahlakı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Mükelleflerin vergilerini yasaya uygun ölçü ve zamanda ödemeleri konusundaki olumlu tutum, davranış, inanç ve değer yargıları. Ahlak : Bir top...

Vergi artırımı nedir ne demek

Vergi artırımı nedir Vergi artırımı; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gümrük vergisi oranının, yürürlüktekinden daha yukarı bir düzeye çıkarılması. Artı : Toplama işleminde + işaretinin adı, zait. Fazlalık. Sıfır...

Vergi bağışıklığı nedir ne demek

Vergi bağışıklığı nedir Vergi bağışıklığı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Vergiye tabi olan bir iktisadi etkinlik ya da gelirin kısmen veya tamamen vergi dışı bırakılması. Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının altın...

Vergi benzeri gelirler nedir ne demek

Vergi benzeri gelirler nedir Vergi benzeri gelirler; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Vergi benzeri yükümlülükler dolayısıyla kamu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sosyal güvenlik kuruluşları tarafından elde edilen...

Vergi beyannamesi nedir ne demek

Vergi beyannamesi nedir Vergi beyannamesi; bir hukuk terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Vergi : Bir kimsenin doğuştan sahip olduğu iyi nitelik. Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruy...

Vergi bildirim temelleri nedir ne demek

Vergi bildirim temelleri nedir Vergi bildirim temelleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Vergilendirmeye ilişkin belirli bir yargı kapsayan belge ve yazıların, adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere PTT eliyle yükleni...

Vergi bildiriminde kapalı zarf yöntemi nedir ne demek

Vergi bildiriminde kapalı zarf yöntemi nedir Vergi bildiriminde kapalı zarf yöntemi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Vergilerin PTT eliyle yükümlüye bildirilmesinde gönderilecek belgelerin Maliye Bakanlığınca saptanacak kapalı zarflara...

Vergi cezaları nedir ne demek

Vergi cezaları nedir Vergi cezaları; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Vergi ödevlerinin yükümlüler ya da vergi sorumlularınca yerine getirilmemesi nedeni ile yasalarına göre ödemekle zorunlu kılındıkları cezalar....

Vergi çizelgeleri nedir ne demek

Vergi çizelgeleri nedir Vergi çizelgeleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gelir vergisi ile yükümlendirilecek kişilerle, görev karşılığı yapılacak ücret ödemeleri nedeni ile aile durumlarına göre bunlardan kesilec...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim