Taşınır nedir ne demek

Taşınır nedir Taşınır; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Hukuki terim anlamı: menkul. İktisat alanındaki kelime anlamı: Otomobil, mobilya, beyaz eşya, taşınır değer ve para gibi bir yerden başka bir yere taşınabile...

 
 
 

Taşınır bellek nedir ne demek

Taşınır bellek nedir Taşınır bellek; bir bilişim terimidir. Taşınır : Taşınabilen (eşya). Para, çek, senet, tahvil vb. değerli kâğıt, taşınabilir, menkul. Bellek : Bir bilgisayarda, programı değişmeyen verileri, yapılacak iş için gerekli olan ...

Taşınır değerler nedir ne demek

Taşınır değerler nedir Taşınır değerler; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Pay ve borç belgiti değerli kâğıt, taşınır mal, güvenceli ödek ve her çeşit tecimsel belgeler. Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan ...

Taşınır değerler yatırım fonu nedir ne demek

Taşınır değerler yatırım fonu nedir Taşınır değerler yatırım fonu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Küçük yatırımcıların tasarruflarını sermaye piyasalarına çekmek ve taşınır değerlerin taşıdığı riskleri dağıtmak amacıyla, ka...

Taşınır demirbaş nedir ne demek

Taşınır demirbaş nedir Taşınır demirbaş; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Uzun süre kullanılması olağan taşınır mallar. Demi : Yemeni, yazma, başörtüsü, tülbent. Susuz, kıraç tarla. Dizlik, iç donu. Değil mi anlamı...

Taşınır ışıldak nedir ne demek

Taşınır ışıldak nedir Taşınır ışıldak; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Genel ışıklama öbeğinde, ayaklar üzerinde gezdirilebilen orta büyüklükte, merceksiz ışıldak. Işıl : Işıklı. Işıldayan, parlak. Işıldayan, par...

Taşınır mal nedir ne demek

Taşınır mal nedir Taşınır mal; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: [bkz: taşınır]. Teknik terim anlamı: Pay ve borç belgitleri gibi yasal hükümlerle aktarılabilen mallar. Eşya ve hayvanlar gibi yer d...

Taşınır sahne nedir ne demek

Taşınır sahne nedir Taşınır sahne; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gerektiği yere taşınabilen, katlanıp açılabilen sahne. Sahn : Avlu. Cami, medrese ve kiliselerde umumun toplanmasına mahsus üstü kubbeli, örtül...

Taşınır varlık geliri nedir ne demek

Taşınır varlık geliri nedir Taşınır varlık geliri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Taşınır varlıklardan elde edilen gelir. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğün çağırıcısı Varlı : Varlıklı. [bkz: varlu]. Kars kent...

Taşınır anamal gelirlerinde vergi nedir ne demek

Taşınır anamal gelirlerinde vergi nedir Taşınır anamal gelirlerinde vergi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yasasında ayrıntıları gösterilen ortaklıklarla çeşitli taşınır anamalların yine yasasında gösterilen biçim ve oranlarda verg...

Taşınır aynalı ışıtaç nedir ne demek

Taşınır aynalı ışıtaç nedir Taşınır aynalı ışıtaç; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gereken yere taşınabilen yansıtıcı ışıldak. Aynalı ışıtaç : Genel ışıklamada kullanılan, yüksek ışık gücü olan, merceksiz, aynalı ışıta...

Taşınır değer nedir ne demek

Taşınır değer nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Hisse senedi, devlet tahvilleri, özel kesim tahvilleri ve poliçe gibi finansal varlıklara verilen genel ad. İngilizce'de Taşınır değer ne demek? Taşınır değer ingilizcesi nedir?: security ...

Taşınır değerler borsası nedir ne demek

Taşınır değerler borsası nedir Taşınır değerler borsası; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tecimcilerin taşınır mallar üzerindeki gerekli işlemleri yapmak üzere toplandıkları yer. Taşınır değerler : Pay ve borç belgiti değe...

Taşınır değerleştirme nedir ne demek

Taşınır değerleştirme nedir Taşınır değerleştirme; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Finansman sağlamak amacıyla doğrudan kredi almak yerine, varlıklara dayalı olarak taşınır değer çıkarılması. Değer : Bir şeyin önemin...

Taşınır ev nedir ne demek

Taşınır ev nedir Taşınır : Taşınabilen (eşya). Para, çek, senet, tahvil vb. değerli kâğıt, taşınabilir, menkul. Geçici : Yaya, yoldan veya karşıdan karşıya geçen kimse, yolcu. Çok sürmeyen. Bulaşan, bulaşıcı. Kısa ve belli bir süre için ol...

Taşınır karartıcı nedir ne demek

Taşınır karartıcı nedir Taşınır karartıcı; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Özellikle, sahne çalışmalarında yönetmenin yanına getirilen minik tekerlekler üzerinde ya da çanta biçiminde taşınabilen küçük karartıcı. ...

Taşınır mallara karşılık öndelik nedir ne demek

Taşınır mallara karşılık öndelik nedir Taşınır mallara karşılık öndelik; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Taşınır değerlerin tutulanması karşılığı öncelikle yapılan ödemeler. Pay ve borç belgitleri karşılığı verilen öndelikler. Ma...

Taşınır ses yansıtıcı nedir ne demek

Taşınır ses yansıtıcı nedir Taşınır ses yansıtıcı; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ses yansıtmaya yarayan taşınabilir yüzey. Bunlar çeşitli büyüklükte ve biçimdedir. Ses : Kulağın duyabildiği titreşim, seda, ün. Herha...

Taşınır varlıklar nedir ne demek

Taşınır varlıklar nedir Taşınır varlıklar; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Gerçek veya tüzel kişilerin sahip oldukları taşınır değerler. Varlı : Varlıklı. [bkz: varlu]. Kars kenti, Digor ilçesi, merkez bucağına ba...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim