Anamal nedir Anamal; bir ticaret terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Sosyoloji'deki anlamı: Klasik ekonomiye göre, zenginliklerin yaratılmasında, ekonomik işlerin görülmesinde kullanılan ve bir üretim birimi ya da işletme için...

 
 
 

Anamal birikimi nedir ne demek

Anamal birikimi nedir Anamal birikimi; bir ticaret terimidir. Bilimsel terim anlamı: Çeşitli tutum ve biriktirmelerle elde olunan anamal. Anamalı gerçekleştirmek için olumlu görülebilen her tür girişim ve davranışa baş vurma, anamalı yaratma. İ...

Anamal gideri nedir ne demek

Anamal gideri nedir Anamal gideri; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir anamal ya da ekonomik değer elde etmek için yapılan gider. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Anamal : Sermaye. Gider : Bir iş için harcanan p...

Anamal kaçışı nedir ne demek

Anamal kaçışı nedir Anamal kaçışı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Anamal ile değişim yapılarak yabancı pay ve borç belgitleri satın alma. Anamal : Sermaye Kaçı : Ne kadarı, kaç kişi. Kaçış : Kaçma işi. Yarışan ...

Anamal oluşumu nedir ne demek

Anamal oluşumu nedir Anamal oluşumu; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ürem ve diğer gelirlerin anamala eklenilmesi, kazancın anamala katılması. Anamal : Sermaye Oluş : Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkül, tekevvün. B...

Anamal pay belgiti nedir ne demek

Anamal pay belgiti nedir Anamal pay belgiti; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir yaygın ortaklık anamalının bir bölümünü kapsayan olağan ya da ayrıcalıklı pay belgiti. Pay belgiti : [bkz: hisse senedi]. Ortaklık anam...

Anamal sayışımı nedir ne demek

Anamal sayışımı nedir Anamal sayışımı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tecimsel bir girişimin yönetimi için konulan değerlerin sayışımı. Sayışım : Sayışmanlık işlemlerinin bilimsel yöntemlerle ve düzenlerle yazım...

Anamala eklenen değer nedir ne demek

Anamala eklenen değer nedir Anamala eklenen değer; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aşınma ve eskimeye uğrayan durağan anamal (özvarlık) malının değeri. Anamal : Sermaye Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soy...

Anamala katılan kazanç nedir ne demek

Anamala katılan kazanç nedir Anamala katılan kazanç; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kazanılmış, kazanılmamış ya da bir başka ortaklıkça verilmiş olması gibi çeşitli biçim ve nedenlerle anamala katılan para. Katıl : Yap...

Anamal aktarma sözleşmesi nedir ne demek

Anamal aktarma sözleşmesi nedir Anamal aktarma sözleşmesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Birkaç kişinin bir araya gelerek bir anamal meydana getirmeleri ve söz konusu anamalın belirli bir günde yaşamakta olan ortaklara a...

Anamal artığı nedir ne demek

Anamal artığı nedir Anamal artığı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Pay belgitleri ile gerçekleştirilen anamaldan başka gerek paydaşlarca gerekse başka yollarla elde olunan mal. Anamal : Sermaye Artı : Toplama iş...

Anamal devinimi nedir ne demek

Anamal devinimi nedir Anamal devinimi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Anamalın bir girişimden bir başkasına ya da bir ülkeden diğerine geçmesi. Devi : Deve. Tokacın iki ölünokta arasında gittiği yol Devin : Hare...

Anamal kaçınımı nedir ne demek

Anamal kaçınımı nedir Anamal kaçınımı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Çeşitli nedenlerle doğan endişe yüzünden anamalın bir ülkeden öbürüne kaçırılması. Kaçını : Def’, defi (bk. savu). Bir olayın gerçekleşme kaz...

Anamal katsayısı nedir ne demek

Anamal katsayısı nedir Anamal katsayısı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yıllık üretim yeteneğine yapılan bir birimlik eklemenin ortalama maloluşu. Katsa : Kürek. Fıçı Anamal : Sermaye. Katsayı : Bir niceliğin kaç...

Anamal ödenekliği nedir ne demek

Anamal ödenekliği nedir Anamal ödenekliği; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Anamal varlıkları sağlamak ya da bunları onarmak için yapılacak giderlerin oranlanması. Öden : Mide, karın Anamal : Sermaye. Ödenek : Bir i...

Anamal sahibi nedir ne demek

Anamal sahibi nedir Anamal sahibi; bir ticaret terimidir. Anamal : Sermaye. Anamalcı : Üretim araçlarını özel mülkiyetinde bulunduran kimse, anamal sahibi, sermayedar, sermayeci, kapitalist. Anamalcılık düzenini benimsemiş kimse, kapitalist. ...

Anamala ekleme nedir ne demek

Anamala ekleme nedir Anamala ekleme; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ürem ve kârı anamala ekleme. Varlıkları paraya çevirme. Anamal : Sermaye Eklem : Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği ...

Anamala eklenen kar nedir ne demek

Anamala eklenen kar nedir Anamala eklenen kar; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yeniden pay belgiti çıkarmadan, yalnızca bunlara ilişkin değerlerin artırılması yoluyla anamala eklenen kâr. Anamal : Sermaye Kar : Atmosf...

Anamalcı nedir ne demek

Anamalcı nedir Anamalcı; bir ekonomi terimidir. Bilimsel terim anlamı: Tecimsel bir girişime katılmak üzere elinde yatırım yapılabilecek nitelikte parası olan kişi. İngilizce'de Anamalcı ne demek? Anamalcı ingilizcesi nedir?: capitalist ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim