Kiracılık nedir, Kiracılık ne demek

  • Kiracı olma durumu

Kiracılık tanımı, anlamı:

Kiracı : Bir şeyi, bir yeri kira ile tutan kimse, müstecir.

Kira : Bu biçimde tutulan bir şey için karşılık olarak ödenen para. Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar. Bu biçimde tutulan taşınmaz.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Kiracılık anlamı nedir?

İngilizce'de Kiracılık ne demek? : n. tenancy, tenantry