Vana nedir Vana; kökeni italyanca dilinden gelmektedir. Bilimsel terim anlamı: Bir akışkanın belirli bir yer, bölüm ya da noktadan geçiş niceliğ...

 
 
 

Çok yollu vana nedir ne demek

Çok yollu vana nedir Çok yollu vana; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Akışkanı birden çok yöne yönelten vana. Çok : Sayı, n...

Geri tepmeli vana nedir ne demek

Geri tepmeli vana nedir Geri tepmeli vana; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Suyun yalnız bir doğrultuda akmasını sağlayan van...

Karınlı vana nedir ne demek

Karınlı vana nedir Karınlı vana; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Suyu içinden bir S çizerek akıtan vana. Karı : Bir erke...

Kendiliğinden kapanır vana nedir ne demek

Kendiliğinden kapanır vana nedir Kendiliğinden kapanır vana; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Normal durumda kapalı bulunan, açılması ...

Sürgülü vana nedir ne demek

Sürgülü vana nedir Sürgülü vana; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Suyun geçiş yoluna inen bir sürgü yardımı ile kapanan ...

Vanadate nedir : Vanadik asitle ilgili. Vanadik. Vanadik aside özgü (kimya). Vanadyumlu. Vanadinite : Vanadinit. [#Vanadious : Vanadöz. Vanadayumlu....

Vanadinite nedir ne demek

Vanadinite nedir : Vanadik asitle ilgili. Vanadyumlu. Vanadik aside özgü (kimya). Vanadik. Vanadious : Vanadayumlu. Vanadöz. [#Vanadite : Vanadit. Van...

Vanadite nedir : Vanadik asitle ilgili. Vanadik aside özgü (kimya). Vanadyumlu. Vanadik. Vanadinite : Vanadinit. [#Vanadious : Vanadayumlu. Vanadöz....

Vanadium carbide nedir ne demek

Vanadium carbide nedir : İnsan ve hayvanlar için gerekli bir eser element. atom ağırlığı 50.942, atom numarası 23, +2, +3, +4 ve +5 değerli olabilen, daha ç...

Vanadiums nedir ne demek

Vanadiums nedir carbide : Vanadyum karbür. Vanadium steel : Vanadyumlu çelik. Vanadyum çeliği. : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Vanad...

Vanadyl nedir : Vanadat. Vanadik asit tuzu. Vanadik asit tuzu veya esteri (kimya). Vanadic : Vanadik asitle ilgili. Vanadyumlu. Vanadik. Vanadik as...

Vanadyum alaşımı nedir ne demek

Vanadyum alaşımı nedir Vanadyum alaşımı; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Vanadyumun, öteki elementlerle yaptığı v...

Vanadyum karbür nedir ne demek

Vanadyum karbür nedir Vanadyum karbür; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Vanadyumun, karbon ile yaptığı bileşik (V4...

Basınç düşürme vanası nedir ne demek

Basınç düşürme vanası nedir Basınç düşürme vanası; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Akışkanların basıncını düşürmekte kullanılan ...

Denetim vanası nedir ne demek

Denetim vanası nedir Denetim vanası; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Denetim aygıtından alacağı kumandaya göre açılıp kap...

Geri akış vanası nedir ne demek

Geri akış vanası nedir Geri akış vanası; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Pissu döşeminde, suyun geriye akışını önleyen vana...

Ilıştırma vanası nedir ne demek

Ilıştırma vanası nedir Ilıştırma vanası; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sıcak ve soğuk suyu istenilen derecede ılıştıran va...

Arvana nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Pekmez kaynatılan büyük tencere, kazan. Dişi deve. Teknik terim anlamı: Dişi deve. Arva : Araba Arvan : Dev...

Avanağ nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bön, avanak, şaşkın. Avan : Devlet memuru: Avanların yüzü soğuk olur. Obur. Hırsız. İri-yarı insan. Sert, t...

Çek vana nedir ne demek

Çek vana nedir Vana : Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan alet, valf. Valf : Vana. Çek valf : İçinden gaz,...

Çift oturmalı vana nedir ne demek

Çift oturmalı vana nedir Çift oturmalı vana; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Akışkanın basıncından etkilenmeden, kolay açılıp ...

Eğik milli vana nedir ne demek

Eğik milli vana nedir Eğik milli vana; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Isıtma döşeminde kullanılan bir vana türü. Eğik : E...

İğne vana nedir ne demek

İğne vana nedir İğne vana; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Uzun, konik, sivri uçlu, yüksek basınçlı gaz silindirleri...

Kendiliğinden açılır vana nedir ne demek

Kendiliğinden açılır vana nedir Kendiliğinden açılır vana; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Normal durumda açık bulunan, kapanması iç...

Motorlu vana nedir ne demek

Motorlu vana nedir Motorlu vana; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir elektrik motoru yardımıyla açılan ya da kapanan va...

Üç yollu vana nedir ne demek

Üç yollu vana nedir Üç yollu vana; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sıcak sulu ısıtma kazanının güvenliğini sağlamakta ku...

Vanadic nedir : Vanadinit. Vanadious : Vanadayumlu. Vanadöz. [#Vanadite : Vanadit. Vanadium : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Vanady...

Vanadious nedir ne demek

Vanadious nedir : Vanadyumlu. Vanadik. Vanadik asitle ilgili. Vanadik aside özgü (kimya). Vanadinite : Vanadinit. [#Vanadite : Vanadit. Vanadium : Ha...

Vanadium nedir carbide : Vanadyum karbür. Vanadium steel : Vanadyum çeliği. Vanadyumlu çelik. : Vanadyum (kimyasal simgesi v). Haddeden çekilebilir ...

Vanadium steel nedir ne demek

Vanadium steel nedir : İnsan ve hayvanlar için gerekli bir eser element. atom ağırlığı 50.942, atom numarası 23, +2, +3, +4 ve +5 değerli olabilen, daha ç...

Vanadous nedir : Vanadat. Vanadik asit tuzu veya esteri (kimya). Vanadik asit tuzu. Vanadic : Vanadik asitle ilgili. Vanadik. Vanadyumlu. Vanadik as...

Vanadyum nedir Vanadyum; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Biyoloji'deki anlamı: İnsan ve hayvanlar için gerekli bir eser ...

Vanadyum çeliği nedir ne demek

Vanadyum çeliği nedir Vanadyum çeliği; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Temel alaşım elementi vanadyum olan çelik...

Vanağzı vermek nedir ne demek

Vanağzı vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aldatmak, kandırmak. Vana : Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan a...

Basınç düzenleme vanası nedir ne demek

Basınç düzenleme vanası nedir Basınç düzenleme vanası; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Basıncın değişmesini önleyen vana. Bu vana ...

Genleşme vanası nedir ne demek

Genleşme vanası nedir Genleşme vanası; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Soğutma sıvısının basıncını azaltarak buharlaşmasın...

Güvenlik vanası nedir ne demek

Güvenlik vanası nedir Bilimsel terim anlamı: Basınç, belirli bir değerin üstüne çıkınca açılarak döşemin güvenliğini sağlayan vana. İngilizce'de Güvenlik v...

Otomatik ılıştırma vanası nedir ne demek

Otomatik ılıştırma vanası nedir Otomatik ılıştırma vanası; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ayrı sıcaklıktaki iki suyu, istenilen der...

Avana nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arapça kökenli avene: avene, yardakçılar. avanaklık etmek : aptallık etmek, avanak gibi davranmak. Avan : D...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim