Olağan dışı nedir, Olağan dışı ne demek

Olağan dışı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Sıra dışı

Olağan dışı kısaca anlamı, tanımı:

Sıra dışı : Beklenmedik. Alışılmışın dışında olan, olağan dışı, gayritabii, ekstrem.

Sıra : Dershane, meclis vb. yerlerde kullanılan ve oturup yazı yazacak biçimde yapılmış olan mobilya. Tahtadan oturak. Ardı, arkası, önü ve yanı kelimelerinden sonra gelerek tamlamalar kuran ve "ardından, arkasından, önünden, yanından, beraberinde" anlamlarında kullanılan bir söz. Nöbet. Düzen. Bu biçimdeki topluluğun durumu. Bir şeye ayrılan, uygun görülen veya rastlayan zaman. Yan yana, art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi. Belirli bir düzene ve niteliğe göre dizilme durumu.

Dışı : Verimli, doğurgan. Kadın. Erkeği tarafından döllenecek biçimde oluşmuş (hayvan veya bitki). Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey). Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden girintili olan. Şuh, işveli, çekici. Yumuşak, kolay işlenen (maden).

Olağan dışı kaza : Bir işçinin olağan dışı kaza yapması.

Olağan dışı ile ilgili Cümleler

 • Son günlerde olağan dışı bir şey yedin mi?
 • Onun hakkında olağan dışı bir şey var mı?
 • Olağan dışı bir şey hissediyor musun?
 • Olağan dışı bir şey fark ettin mi?
 • Bu tür şeyin olmasını beklemek olağan dışı değil.
 • Son zamanlarda olağan dışı bir şey duydunuz mu?
 • Olağan dışı bir şeyin kokusunu alıyor musun?
 • Bu hiç olağan dışı değil.
 • Bu bütünüyle olağan dışı.
 • Olağan dışı bir şey fark etmedim.
 • Dün gece olağan dışı bir şey oldu.
 • Olağan dışı bir şey yok.
 

Diğer dillerde Olağan dışı anlamı nedir?

Almanca'da Olağan dışı : adj. besondere, extravagant