Faktör nedir Faktör; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Faktör" ile ilgili cümleler Biyoloji'deki anlamı: Biyolojik, iklimsel, besinsel ve benzeri olabilen ve bir etki yapan herhangi bir ajan. Bir biyokimyasal olayda görev yapan, ...

 
 
 

Faktör fiyat sınırı nedir ne demek

Faktör fiyat sınırı nedir Faktör fiyat sınırı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Kârların sıfırlandığı tam rekabet piyasalarında veri fiyatlardan bir veya daha fazla mal üretmek için denge faktör fiyatlarının alması g...

Faktör fiyatlarıyla gayrisafi milli hasıla nedir ne demek

Faktör fiyatlarıyla gayrisafi milli hasıla nedir Faktör fiyatlarıyla gayrisafi milli hasıla; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Üretici fiyatlarıyla hesaplanan gayrisafi milli hasıla. karşılığı gayrisafi milli hasıla, üretici fiyatı. Gayri ...

Faktör fiyatlarıyla milli gelir nedir ne demek

Faktör fiyatlarıyla milli gelir nedir Faktör fiyatlarıyla milli gelir; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Üretici fiyatlarıyla hesaplanan milli gelir karşılığı milli gelir, üretici fiyatı. Geli : Gel. Ardıç ağacının meyvesi. Düğü...

Faktör ı nedir ne demek

Faktör ı nedir Faktör ı; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: fibrinojen]. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karaciğerde yapılan, büyük molekül ağırlıklı ve pıhtılaşma mekanizmasının esas fak...

Faktör ııı nedir ne demek

Faktör ııı nedir Faktör ııı; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: tromboplâstin]. Veterinerlikte sözlük anlamı: Pek çok dokuda üretilen, genellikle akciğer, beyin, göbek kordonu ve er bezler...

Faktör ıx nedir ne demek

Faktör ıx nedir Faktör ıx; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karaciğerde K vitamini varlığında üretilen, glikoprotein yapısında, plazma tarafından prothrombin aktivatörü biçimlenmesinde gerekli ol...

Faktör ikame esnekliği nedir ne demek

Faktör ikame esnekliği nedir Faktör ikame esnekliği; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üretim faktörleri oranlarındaki oransal değişmenin, marjinal teknik ikame oranındaki oransal değişmeye oranı biçiminde hesaplanan ve ...

Faktör istem fonksiyonu nedir ne demek

Faktör istem fonksiyonu nedir Faktör istem fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Piyasadaki tüm firmaların üretim faktörü istem miktarı ile ilgili faktörün, diğer faktörlerin ve malın piyasa fiyatı arasındaki ili...

Faktör akışkanlığı nedir ne demek

Faktör akışkanlığı nedir Faktör akışkanlığı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üretim faktörlerinin bir üretim alanından diğerine ya da bir ülkeden öteki ülkeye hareket yeteneği. Akış : Akma işi. Belirlenen biçimde, ...

Faktör donanımı nedir ne demek

Faktör donanımı nedir Faktör donanımı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir ülkede farklı üretim faktörlerinin, fiziki miktarları veya değerleri cinsinden göreli dağılımı. Donanım : Bir gemi direğine, bir yelken...

Faktör fiyatı nedir ne demek

Faktör fiyatı nedir Faktör fiyatı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir birim üretim faktörüne yapılan ödeme. [bkz: üretici fiyatı]. Faktör : Etmen. Etken Fiyat : Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındak...

Faktör fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hasıla nedir ne demek

Faktör fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hasıla nedir Faktör fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hasıla; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Üretici fiyatlarıyla hesaplanan gayrisafi yurtiçi hasıla. karşılığı gayrisafi yurtiçi hasıla, üretici fiyatı. ...

Faktör gelirleri nedir ne demek

Faktör gelirleri nedir Faktör gelirleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Üretim faktörlerinin üretim sürecine katılmaları sonucunda faiz, kâr, ücret ve rant biçiminde elde ettikleri gelirler. karşılığı faktör pa...

Faktör ıı nedir ne demek

Faktör ıı nedir Faktör ıı; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: trombinojen]. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karaciğerde, K vitamini varlığında yapılarak kana verilen, trombin enziminin etk...

Faktör ıv nedir ne demek

Faktör ıv nedir Faktör ıv; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Kan pıhtısının oluşumu sırasında görev yapan kalsiyum iyonları. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kalsiyum. Faktör ı : [bkz: fibrinoje...

Faktör ıx yetersizliği nedir ne demek

Faktör ıx yetersizliği nedir Faktör ıx yetersizliği; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hemofili B. Faktör ı : [bkz: fibrinojen]. Fibrinojen. Karaciğerde yapılan, büyük molekül ağırlıklı ve pıhtılaşma mekanizma...

Faktör istem eğrisi nedir ne demek

Faktör istem eğrisi nedir Faktör istem eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Piyasadaki tüm firmaların, üretim faktörü istem miktarını belirleyen, faktörün fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu va...

Faktör istemi nedir ne demek

Faktör istemi nedir Faktör istemi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Faktör piyasasında değişik fiyat düzeylerinde üreticilerin satın almak istedikleri üretim faktörü miktarı. İstemi : Büyük bakır güğüm. Testi ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim