Kalsiyum nedir Kalsiyum; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Biyoloji'deki anlamı: Bütün canlılar için temel bir element. Kemiklerin yapısına giren ve hücrelerde ikinci haberci olarak görev yapan molekül. Kimya'da...

 
 
 

Kalsiyum alkalili kayaçlar nedir ne demek

Kalsiyum alkalili kayaçlar nedir Kalsiyum alkalili kayaçlar; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Alkalileri ve CaO oranı öteki bileşenlerden çok olan magma kayaçları. (Feldspatlar, hornblend ya da, ojit azalmıştır; felds...

Kalsiyum arsenit nedir ne demek

Kalsiyum arsenit nedir Kalsiyum arsenit; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Formülü Ca3(AsO3)2 olan, böcek öldürücü olarak kullanılan suda çözünen beyaz tanecikler halinde bulunan bir tuz. Kalsiyum : Atom numarası 20...

Kalsiyum asit fosfat nedir ne demek

Kalsiyum asit fosfat nedir Kalsiyum asit fosfat; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Asit fosfatlardan, monokalsiyum fosfat olarak da bilinen bir gıda katkı maddesi. Asit : Turnusolün mavi rengini kırmızıya çev...

Kalsiyum bileşikleri nedir ne demek

Kalsiyum bileşikleri nedir Kalsiyum bileşikleri; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Vücut kalsiyumunun yetersiz olduğu hipokalsemi, osteomalazi ve raşitizm gibi hastalıklar sırasında vücudun kalsiyum gereksin...

Kalsiyum disodyum edta nedir ne demek

Kalsiyum disodyum edta nedir Kalsiyum disodyum edta; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ağır metallerle olan akut zehirlenme olgularında şelat oluşturarak zehrin emilimini engelleyip vücuttan uzaklaştırma amacıy...

Kalsiyum fosfat nedir ne demek

Kalsiyum fosfat nedir Kalsiyum fosfat; bir kimya terimidir. Kimya'daki anlamı: 1.Kalsiyumun herhangi bir fosfatı. 2.Aşağıdaki üç kalsiyum fosfattan biri. Hepsi saf halde beyaz renkli tozdur. Ca(H2PO4)2, asit kalsiyumfosfat, kalsiyumdihidrojen f...

Kalsiyum fosfür nedir ne demek

Kalsiyum fosfür nedir Kalsiyum fosfür; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Formülü Ca3P2 olan, su ile parçalanarak kolay alevlenen fosfor oluşturan, gri tanecikli bir katı. Kalsiyum : Atom numarası 20, atom ağırlığı...

Kalsiyum glükonat nedir ne demek

Kalsiyum glükonat nedir Kalsiyum glükonat; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Glükonik asidin kalsiyum tuzu ve bunun hidratlandırılmış formları. Kalsiyum : Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu ...

Kalsiyum 45 nedir ne demek

Kalsiyum 45 nedir Kalsiyum 45; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: 45Ca şeklinde gösterilen, kütle numarası 45 , yarılanma süresi 165 gün olan, insan ve diğer canlı organizmalarda kalsiyum metabolizmasının incele...

Kalsiyum akrilat nedir ne demek

Kalsiyum akrilat nedir Kalsiyum akrilat; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Akrilik asidin kalsiyum tuzu olan, toprağın kararlı hale getirilmesinde, petrol kuyularını tıkamakta, iyon değiştirici olarak ve kilden yapı...

Kalsiyum arsenat nedir ne demek

Kalsiyum arsenat nedir Kalsiyum arsenat; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Formülü Ca3(AsO4)2 olan, suda çözünmeyen, haşerelere ve çimlerdeki yabancı otlara karşı kullanılan, beyaz bir toz madde. Kalsiyum : Atom nu...

Kalsiyum asetat nedir ne demek

Kalsiyum asetat nedir Kalsiyum asetat; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Asetik asidin kalsiyum tuzu ve önceleri asetik asit ve aseton için önemli bir kaynak olan , günümüzde mordan ve plastik stabilizörü olarak ku...

Kalsiyum bağlayan protein nedir ne demek

Kalsiyum bağlayan protein nedir Kalsiyum bağlayan protein; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Kalsiyum iyonlarını konformasyon değişmesi ile aktive eden ya da faaliyetini durduran herhangi bir protein. Veteri...

Kalsiyum boroglukonat nedir ne demek

Kalsiyum boroglukonat nedir Kalsiyum boroglukonat; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvanlarda hipokalsemi başta olmak üzere bazı metabolik hastalıkların tedavisi amacıyla kullanılan kalsiyumun borik asitli ...

Kalsiyum florür nedir ne demek

Kalsiyum florür nedir Kalsiyum florür; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Formülü CaF2 olan, suda çok az, amonyum tuzları çözeltisinde oldukça çok çözünen, renksiz, camı aşındırmada ve hidroflorik asit hazırlanmasın...

Kalsiyum fosfor oranı nedir ne demek

Kalsiyum fosfor oranı nedir Kalsiyum fosfor oranı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Rasyonlar için genellikle bir veya iki kısım kalsiyuma karşı bir kısım fosfor bulunması ideal sayılan, her iki mineralin de...

Kalsiyum glukonat nedir ne demek

Kalsiyum glukonat nedir Kalsiyum glukonat; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Formülü Ca(C6H11O7)2.H2O olan, 120 °C'de suyunu kaybeden sıcak suda çözünen, soğuk suda az çözünen, asetik asit ve alkolde az çözünen, ila...

Kalsiyum hidrür nedir ne demek

Kalsiyum hidrür nedir Kalsiyum hidrür; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Formülü CaH2 olan, saf halde beyaz kristal, Hidromet prosesi ile krom, titan ve zirkonyum eldesinde ve organik sentezlerde kullanılan suda çò...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim