Kalsiyum fosfat nedir, Kalsiyum fosfat ne demek

Kalsiyum fosfat; bir kimya terimidir.

  • Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat

Kimya'daki anlamı:

1.Kalsiyumun herhangi bir fosfatı. 2.Aşağıdaki üç kalsiyum fosfattan biri. Hepsi saf halde beyaz renkli tozdur. Ca(H2PO4)2, asit kalsiyumfosfat, kalsiyumdihidrojen fosfat, monokalsiyum fosfat isimleriyle adlandırılır. Gübre, plastiğe sağlamlık kazandırmak ve kabartma tozu olarak kullanılır. CaHPO4, kalsiyum hidrojenfosfat, dibazik kalsiyum fosfat, dikalsiyum ortofosfat, dikalsiyum fosfat isimleriyle adlandırılır. Eczacılıkta, hayvansal gıdalarda ve diş macunlarında kullanılır. Ca3(PO4)2, tribazik kalsiyum fosfat, trikalsiyum fosfat olarak bilinir. Gübre olarak kullanılır.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Kalsine edilmiş, eritilmiş, çöktürülmüş veya reaksiyona uğratılmış kalsiyum fosfat ürünlerinden biri.

İngilizce'de Kalsiyum fosfat ne demek? Kalsiyum fosfat ingilizcesi nedir?:

calcium phosphate

Fransızca'da Kalsiyum fosfat ne demek?:

phosphate de calcium

Kalsiyum fosfat hakkında bilgiler

Kalsiyum fosfat, ortofosfatlar (PO43-), metafosfatlar veya pirofosfatlar (P2O74-) ve özellikle hidrojen veya hidroksit iyonlar ile beraber kalsiyum iyonları içeren bir mineral ailesine verilen isimdir. Kemiğin yüzde yetmişi bir kalsiyum fosfat minerali olan hidroksiapaptitten oluşur. Diş minesi de büyük oranda kalsiyum fosfattır.

 

Kalsiyum fosfat kısaca anlamı, tanımı:

Kalsiyum : Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845 °C'de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element (simgesi Ca).

Fosfat : Yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan fosforik asidin tuzu veya esteri.

Atom : Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık. Yaprakları üst üste sarılı topak marul. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

Formül : Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek. Çıkar yol, tutulan yol, yöntem. Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım. Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı. Bir ilacın hazırlanmasında bir sonucun elde edilmesinde izlenecek işlemlerin çeşitli sayılar ve semboller kullanılarak ifade edildiği özgün kavram. Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma takımı. Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan matematiksel anlatım.

 

Hidrojen : Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz, müvellidülma (simgesi H).

Hidroksit : Bir maden üzerine suyun etkisiyle yani bir hidroksil grubu ile bir madenin kaynaşmasından oluşan birleşik.

İyon : Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün.

Mineral : Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde. İçinde inorganik maddeler bulunan.

Aile : Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü. Eş, karı. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.

Diğer dillerde Kalsiyum fosfat anlamı nedir?

İngilizce'de Kalsiyum fosfat ne demek? : n. phosphate of lime

Fransızca'da Kalsiyum fosfat : phosphate de calcium