Üretici nedir Üretici; bir ticaret terimidir. "Üretici" ile ilgili cümle örnekleri Bilişim alanındaki terim anlamı: Genel biçimde tanımlanmış bir işe ilişkin olarak önceden hazırlanmış bir çatıdan yararlanarak, kullanıcının belirlediği ...

 
 
 

Üretici dengesi nedir ne demek

Üretici dengesi nedir Üretici dengesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İki üretim faktörünün kullanıldığı varsayımı altında, bir üreticinin belirli bir dönemdeki maliyetle üreteceği en çok çıktıyı gösteren, diğ...

Üretici fiyat endeksi nedir ne demek

Üretici fiyat endeksi nedir Üretici fiyat endeksi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: [bkz: üretici fiyat dizini]. Ende : İşte,orada. O. Elindeki Endek : İyi yetişmeyen hayvan ya da bitki. Aşağı, bayağı, fena. Kısa. Dar ...

Üretici güçler nedir ne demek

Üretici güçler nedir Üretici güçler; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Marksist yaklaşımda, üretim ilişkilerini belirleyen en önemli unsurları oluşturan; üretim sürecinin öznel ve nesnel etkenleri olan insan, ür...

Üretici kuramı nedir ne demek

Üretici kuramı nedir Üretici kuramı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Mal ve hizmet piyasalarında satıcı olarak yer alan ve birbirlerine benzeyen çok sayıdaki üreticiden gelişigüzel seçilmiş birinin davranışlar...

Üretici rantı nedir ne demek

Üretici rantı nedir Üretici rantı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üreticilerin bir malı satmaya razı oldukları fiyatla gerçekte sattıkları fiyat arasındaki pozitif farkların toplamı, diğer bir deyişle geometr...

Üretici yönetimli değer zincirleri nedir ne demek

Üretici yönetimli değer zincirleri nedir Üretici yönetimli değer zincirleri; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Otomotiv, uçak sanayii, bilgisayar, yarı iletkenler, ağır sanayi gibi kârların ölçekten ve teknolojik ilerlemelerden kay...

Üretici alan nedir ne demek

Üretici alan nedir Üretici : Üretimle uğraşan kimse, yetiştirici, müstahsil, prodüktör, tüketici karşıtı. Üretim sağlayan. Maddi : Madde ile ilgili, maddesel, özdeksel, manevi karşıtı. Maddeden oluşan. Maddesel. Mal, para, varlıkla ilgili ol...

Üretici çekincesi nedir ne demek

Üretici çekincesi nedir Üretici çekincesi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Nitelik denetimi) Üreticinin, üretimin bir bölümünü örneklem tasarımına göre geri çevirme çekincesi. Çekin : Meşe ağaçlarında olan ir...

Üretici fiyat dizini nedir ne demek

Üretici fiyat dizini nedir Üretici fiyat dizini; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Hammadde ve aramallarından oluşturulan temsili bir mal sepetinde fiyatların, belirli bir temel döneme göre ne yönde ve ne oranda değişt...

Üretici fiyatı nedir ne demek

Üretici fiyatı nedir Üretici fiyatı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir birim malın üretiminde kullanılan üretim faktörlerine yapılan ödemelerle hesaplanan fiyat, diğer bir deyişle bir birim mal karşılığı üre...

Üretici kredisi nedir ne demek

Üretici kredisi nedir Üretici kredisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Üretim amacıyla satın alınan girdilerin finansmanını sağlamaya yönelik, sözleşmeye dayalı bir kredi türü. Kredi : Borç ödemede güvenilir ol...

Üretici olmayan alan nedir ne demek

Üretici olmayan alan nedir Üretici : Üretim sağlayan. Üretimle uğraşan kimse, yetiştirici, müstahsil, prodüktör, tüketici karşıtı. Maddi : Mal, para, varlıkla ilgili olan. Maddeden oluşan. Madde ile ilgili, maddesel, özdeksel, manevi karşıtı. Maddes...

Üretici sermaye nedir ne demek

Üretici sermaye nedir Üretici sermaye; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Marksist yaklaşıma göre sermayenin dolaşım sürecinin ikinci aşaması olup, para sermayenin üretime yönelik olarak kullanılıp artık değerin ür...

Üreticilik nedir ne demek

Üreticilik nedir Üretici : Üretimle uğraşan kimse, yetiştirici, müstahsil, prodüktör, tüketici karşıtı. Üretim sağlayan. Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin bir...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim