Milli nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Çocukların oynadığı çelik-çomak oyunu. Milli değer : Bir...

 
 
 

Milli dil nedir ne demek

Milli dil nedir Gramer anlamı: Bir millete mensup kişilerin kullandığı ortak dil: Türk dili, Rus dili, Macar dili, İngiliz dili, Arap dili, Japon dil...

Milli eğitim nedir ne demek

Milli eğitim nedir Milli : Mil içeren. Eğitim : Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları ...

Milli ekonomi nedir ne demek

Milli ekonomi nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Milli : Mil içeren. Ekonomi : Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat. Tutum. İnsanların yaşaya...

Milli gelir hesaplama yöntemleri nedir ne demek

Milli gelir hesaplama yöntemleri nedir Milli gelir hesaplama yöntemleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Milli gelirin hesaplanmasında kul...

Milli gelir hesapları sistemi nedir ne demek

Milli gelir hesapları sistemi nedir Milli gelir hesapları sistemi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Milli gelir hesaplarının dayandığı s...

Milli güvenlik nedir ne demek

Milli güvenlik nedir "Milli güvenlik" ile ilgili cümle Millî güvenlik, [#milletin, [#topraklarının, milli değerler ve çıkarların tüm askeri, siyasi, diplo...

Milli hasıla nedir ne demek

Milli hasıla nedir Milli hasıla; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yurtiçi hasılaya net faktör gelirlerinin eklenmesiyle...

Milli iktisat nedir ne demek

Milli iktisat nedir Milli : Mil içeren. İktisat : Ekonomi. Tutum. Ulusal : Millî. Ekonomi : İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme bi...

Milli kimlik nedir ne demek

Milli kimlik nedir Milli kimlik; bir toplum bilimi terimidir. Milli : Mil içeren. Kimlik : Toplumsal bir varlık olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu ...

Milli marş nedir ne demek

Milli marş nedir Milli marş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Marş : Ritmi, yürüyen bir kimsenin veya topluluğun adımlarını hatı...

Milli misak nedir ne demek

Milli misak nedir Milli misak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. "Milli misak" ile ilgili cümle örnekleri Milli : Mil içeren. Misa...

Milli müdafaa nedir ne demek

Milli müdafaa nedir Milli müdafaa; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Milli : Mil içeren Müdafaa : Savunma, koruma. Ulusal savunma : ...

Milli savunma nedir ne demek

Milli savunma nedir Milli savunma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Savu : Yas, sağu. def’, defi (bk. kaçını) Savun : “. “Karşı koy...

Milli varlık nedir ne demek

Milli varlık nedir "Milli varlık" ile ilgili cümleler Milli : Mil içeren. Varlık : Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon. Kalıcı...

Doğal gayrisafi milli hasıla nedir ne demek

Doğal gayrisafi milli hasıla nedir Doğal gayrisafi milli hasıla; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir ülke vatandaşlarının sahip olduğu...

Faktör fiyatlarıyla gayrisafi milli hasıla nedir ne demek

Faktör fiyatlarıyla gayrisafi milli hasıla nedir Faktör fiyatlarıyla gayrisafi milli hasıla; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Üretici fiyatlarıyla he...

Gayrisafi milli harcamalar nedir ne demek

Gayrisafi milli harcamalar nedir Gayrisafi milli harcamalar; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide belli genellikle bir yıl o...

Gayrisafi milli hasıla gediği nedir ne demek

Gayrisafi milli hasıla gediği nedir Gayrisafi milli hasıla gediği; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Doğal gayrisafi milli hasıla ile ree...

Reel gayrisafi milli hasıla nedir ne demek

Reel gayrisafi milli hasıla nedir Reel gayrisafi milli hasıla; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gayrisafi milli hasılanın yıllar itiba...

Milli alfabe nedir ne demek

Milli alfabe nedir Teknik terim anlamı: Her milletin belirli bir alfabe sistemine dayanarak, ses-harf bağlantısı ve harf şekilleri bakımından kendi dili...

Milli değer nedir ne demek

Milli değer nedir Milli : Mil içeren. Değer : Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Kişinin isteye...

Milli edebiyat nedir ne demek

Milli edebiyat nedir Milli edebiyat; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yazımızın, yabancı etkisinden sıyrılarak ulusal yöne d...

Milli eğitim yönetmeni nedir ne demek

Milli eğitim yönetmeni nedir Milli eğitim yönetmeni; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: İl milli eğitim örgütünün başı olan, bu y...

Milli gelir nedir ne demek

Milli gelir nedir Milli gelir; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir ülke vatandaşlarının sahip oldukları üretim faktörlerine, g...

Milli gelir hesapları nedir ne demek

Milli gelir hesapları nedir Milli gelir hesapları; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide çeşitli kesimlerin başarımını ...

Milli gelir muhasebesi nedir ne demek

Milli gelir muhasebesi nedir Milli gelir muhasebesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir ülke ekonomisinde, genellikle bir yıl o...

Milli güvenlik bilgisi nedir ne demek

Milli güvenlik bilgisi nedir Milli güvenlik bilgisi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilere savaş teknikleri, modern sava...

Milli hüviyet nedir ne demek

Milli hüviyet nedir Milli hüviyet; bir toplum bilimi terimidir. "Milli hüviyet" ile ilgili cümleler Milli : Mil içeren. Hüviyet : Kimlik. Kimlik : Toplum...

Milli irade nedir ne demek

Milli irade nedir Milli irade; bir hukuk terimidir. Milli : Mil içeren. İrade : İstenç. İstek, dilek. Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, istenç...

Milli korunma kanunu nedir ne demek

Milli korunma kanunu nedir Milli korunma kanunu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Türkiye’de, İkinci Dünya Savaşı sırasında gen...

Milli menteşe nedir ne demek

Milli menteşe nedir Milli menteşe; Ağaç alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Mobilya kapaklarının yatay ya da düşey yönde açılmasını ...

Milli mücadele nedir ne demek

Milli mücadele nedir Milli mücadele; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isimözel isim olarak kullanılır. Milli : Mil içeren Mücadele : Birbirlerine isteklerin...

Milli park nedir ne demek

Milli park nedir Millî Park (Ulusal Park). Milli : Mil içeren. Park : Otopark. Trafik zorunlulukları dışında durma biçimi. Cephane, makine veya otomob...

Milli takım nedir ne demek

Milli takım nedir Milli takım; bir spor terimidir. Milli : Mil içeren. Takım : Birlikte oynayan, kazanmak için birlikte çalışan sporcu topluluğu. Birbi...

Amerikan milli araştırma konseyi nedir ne demek

Amerikan milli araştırma konseyi nedir Amerikan milli araştırma konseyi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Amerika’da uluslararası...

Eğik milli vana nedir ne demek

Eğik milli vana nedir Eğik milli vana; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Isıtma döşeminde kullanılan bir vana türü. Eğik : E...

Faktör fiyatlarıyla milli gelir nedir ne demek

Faktör fiyatlarıyla milli gelir nedir Faktör fiyatlarıyla milli gelir; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Üretici fiyatlarıyla hesaplanan mi...

Gayrisafi milli hasıla nedir ne demek

Gayrisafi milli hasıla nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir ülke vatandaşları tarafından sahip oldukları doğal kaynaklar, emek, sermaye ve girişim gücü kul...

Gayrisafi milli hasıla indirgeyicisi nedir ne demek

Gayrisafi milli hasıla indirgeyicisi nedir Gayrisafi milli hasıla indirgeyicisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Cari yıl fiyatlarıyla gayrisa...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim