Dil nedir bir tarih terimidir. kökeni farsça dilinden gelmektedir. "Dil" ile ilgili cümleler Dil ağız vermemek : Ağız dil vermemek. Dil bir kar...

 
 
 

Dil altı bezleri nedir ne demek

Dil altı bezleri nedir Dil altı bezleri; bir anatomi terimidir. Altın : Bu elementten yapılmış. Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen,...

Dil balığı nedir ne demek

Dil balığı nedir Dil balığı; bir hayvan bilimi terimidir. Kemikli : Çok zayıf, sıska. Kemiği olan. Kemikleri iyi gelişmiş. Balık : Zodyak üzerinde Kov...

Dil bilimci nedir ne demek

Dil bilimci nedir Dil bilimi, lengüistik veya lîsaniyat; dilleri dil bilgisi, söz (sentaks) ve [#fonetik gibi çeşitli açılardan yapısal olarak inceleye...

Dil bilimsel nedir ne demek

Dil bilimsel nedir Dil bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî. Bilim : Genel ...

Dil bozukluğu nedir ne demek

Dil bozukluğu nedir Dil bozukluğu; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Konuşmada, konuşmanın algılanmasında ve kimi kez ...

Dil buran nedir ne demek

Dil buran nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Buruk tatda (yiyecek, içecek). Dili yakan bir çeşit kavun. Buran : Şiddetli kar, fırtına, kasırga. Yokluk, ...

Dil cheese nedir ne demek

Dil cheese nedir : Doğru. Sünnet olmamış cinsel organın derisi içerisinde biriken beyaz salgı. Ebegümeci. Peynir kalıbı. Çapraz bobin. Meyve konserves...

Dil çırtmak nedir ne demek

Dil çırtmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İstanbul ağzıyla konuşmak. Çırt : Kümes hayvanları ve kuş gübresi Çırtma : Ufak parçalara doğranmış kabak v...

Dil çöngeliği nedir ne demek

Dil çöngeliği nedir Teknik terim anlamı: Rekâket. Çönge : Kısa boylu. Beceriksiz, uyuşuk. Yüzülmüş deride kalan et parçalarını kazımağa yarıyan demir ayg...

Dil dalaşı nedir ne demek

Dil dalaşı nedir Dil dalaşı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. Dil dalaşı etmek : Tartışmak. Dalaş : Kavga, gürültülü bağrışıp ç...

Dil duygusu nedir ne demek

Dil duygusu nedir Dil duygusu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir dili ana dili gibi konuşanların ondaki doğruyu ve...

Dil ebeliği nedir ne demek

Dil ebeliği nedir Laf ebeliği : Laf ebesi olma durumu, dil ebeliği, söz ebeliği. Laf : Söz, lakırtı. "Öyle şey olamaz, bu sözün hiçbir değeri yok" anla...

Dil felci nedir ne demek

Dil felci nedir Dil felci; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Motorik sinirlerin, özellikle n. hypoglossus’u...

Dil fırlatanlar nedir ne demek

Dil fırlatanlar nedir Dil fırlatanlar; Zooloji alanında kullanılan bir terimdir. Zooloji'deki anlamı: (Rhiptoglossa), Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (R...

Dil gezdirmek nedir ne demek

Dil gezdirmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Söz taşımak, gizli bir şeyi söylemek. Dil : Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yaray...

Dil kapmak nedir ne demek

Dil kapmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir yerin yabancısı olan kimse o yerin şivesini benimsemek. Dil : Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, ses...

Dil kavgası nedir ne demek

Dil kavgası nedir Dil kavgası; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. Kavga : Savaş. Herhangi bir amaca erişmek, bir şeyi elde etmek v...

Dil kesmek nedir ne demek

Dil kesmek nedir Teknik terim anlamı: İskât etmek, ikna yoluyla susturmak. Dil : Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etl...

Dil kırpması nedir ne demek

Dil kırpması nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sığır cinsinden olan hayvanların soğuktan dilleri üzerinde çıkan siyah kabarcıklar. Kırp : Donmuş kar. Hava...

Dil adası nedir ne demek

Dil adası nedir Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı. Küçük : Yaşı daha az olan. Küçük abdest. Kısık, parlak olmayan (ses)....

Dil akrabalığı nedir ne demek

Dil akrabalığı nedir Akraba : Kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler. Oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler. Biri, diğerinin doğurduğu sonuç veya...

Dil atlası nedir ne demek

Dil atlası nedir Atlas : Dünyanın, bir ülkenin, bir bölgenin fiziksel ve siyasal coğrafyası ile ekonomi, tarih vb. konularda toplu bilgi vermek için b...

Dil bilgisi nedir ne demek

Dil bilgisi nedir "Dil ile ilgili cümle örnekleri Dil bilgisi, dilbilgisi ya da gramer, bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip, kurallarını s...

Dil bilimi nedir ne demek

Dil bilimi nedir Art zamanlı dil bilimi : Dil olaylarını değişik zaman ve değişme açısından ele alan dil bilimi. Eş zamanlı dil bilimi : Bir dilin zam...

Dil birliği nedir ne demek

Dil birliği nedir Birli : As. Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. Lehçe : Polonya dili. Bir dilin tarihsel, bölgesel, s...

Dil bozuntusu nedir ne demek

Dil bozuntusu nedir Dil bozuntusu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bozuk ve anlaşılmaz dil. Almanca bozuntusu, Arapça...

Dil cambazı nedir ne demek

Dil cambazı nedir Dil cambazı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. "Dil cambazı" ile ilgili cümle Cambaz : At alıp satan veya yetiş...

Dil coğrafyası nedir ne demek

Dil coğrafyası nedir Bilimsel terim anlamı: Dil olaylarının yayılış alanlarını belirtmeyi konu olarak alan bilim kolu. Fransızca'da Dil coğrafyası ne deme...

Dil çiynemek nedir ne demek

Dil çiynemek nedir Teknik terim anlamı: Sözü ağızda gevelemek, tevil için uğraşmak. Çiynem : Lokma. [bkz: çeynem] Dil : Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkun...

Dil çözülmesi nedir ne demek

Dil çözülmesi nedir Dil çözülmesi; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Badeli âşığın koşuk söylemeye başlaması, bk. badeli âşı...

Dil değmek nedir ne demek

Dil değmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Nazar değmek. Değme : Değmek işi, temas. Seçkin, seçme. Her, herhangi bir, gelişigüzel, rastgele Değmek : A...

Dil düzeyleri nedir ne demek

Dil düzeyleri nedir Dil düzeyleri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Çağdaş mantıkta nesneler diliyle üstdillerden o...

Dil ebesi nedir ne demek

Dil ebesi nedir Dil ebesi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. Laf ebesi : Çok konuşan, herkese laf yetiştiren kimse, dil ebesi, ...

Dil felsefesi nedir ne demek

Dil felsefesi nedir Dil felsefesi; bir felsefe terimidir. Felsefi anlamı: Dilin özü, kökeni, anlamı, yapısı üzerine araştırmalar yapan felsefe dalı. // D...

Dil gemciği nedir ne demek

Dil gemciği nedir Dil gemciği; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Cavum sublinguale apicale'nin mu...

Dil hısımlığı nedir ne demek

Dil hısımlığı nedir Dil hısımlığı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Aynı kaynaktan çıkan dillerin arasındaki ilgi. Dil...

Dil kasları nedir ne demek

Dil kasları nedir Dil kasları; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dilin biçimini değiştirmekle gör...

Dil kemiği nedir ne demek

Dil kemiği nedir Dil kemiği; Biyoloji, Anatomi, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Şakak kemiğine asılmış ...

Dil kırmak nedir ne demek

Dil kırmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ağdalı, süslü konuşmek (Ç. Çiftliği). Dil : Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yaray...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim