Dil nedir bir tarih terimidir. kökeni farsça dilinden gelmektedir. "Dil" ile ilgili cümleler Dil ağız vermemek : Ağız dil vermemek. Dil bir karış : Saygısızca karşılık verenler için kullanılan bir söz. Dil çıkarmak : Alay etmek, eğl...

 
 
 

Dil altı bezleri nedir ne demek

Dil altı bezleri nedir Dil altı bezleri; bir anatomi terimidir. Altın : Bu elementten yapılmış. Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Altından yapılmış si...

Dil balığı nedir ne demek

Dil balığı nedir Dil balığı; bir hayvan bilimi terimidir. Kemikli : Çok zayıf, sıska. Kemiği olan. Kemikleri iyi gelişmiş. Balık : Zodyak üzerinde Kova ile Koç arasında yer alan takımyıldızın adı. Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla n...

Dil bilimci nedir ne demek

Dil bilimci nedir Dil bilimi, lengüistik veya lîsaniyat; dilleri dil bilgisi, söz (sentaks) ve [#fonetik gibi çeşitli açılardan yapısal olarak inceleyen bilim dalı. Genel (veya kuramsal) dil bilimi dillerin yapılarını (dil bilgisi) ve anlam...

Dil bilimsel nedir ne demek

Dil bilimsel nedir Dil bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî. Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Evrenin veya olayla...

Dil bozukluğu nedir ne demek

Dil bozukluğu nedir Dil bozukluğu; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Konuşmada, konuşmanın algılanmasında ve kimi kez de yazı ve çalımlarda görülen sürekli özür ve yetersizlik. Bozuk : Bozulmuş olan. Kızgın,...

Dil buran nedir ne demek

Dil buran nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Buruk tatda (yiyecek, içecek). Dili yakan bir çeşit kavun. Buran : Şiddetli kar, fırtına, kasırga. Yokluk, geçim darlığı Bura : Bu yer. Dil : Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlam...

Dil cheese nedir ne demek

Dil cheese nedir : Doğru. Sünnet olmamış cinsel organın derisi içerisinde biriken beyaz salgı. Ebegümeci. Peynir kalıbı. Çapraz bobin. Meyve konservesi. Peynir. Abhazian cheese : Çoğunlukla sakarya, sinop ve bursa yöresinde üretilen, telem...

Dil çırtmak nedir ne demek

Dil çırtmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İstanbul ağzıyla konuşmak. Çırt : Kümes hayvanları ve kuş gübresi Çırtma : Ufak parçalara doğranmış kabak veya patlıcandan yapılmış yemek. İnce doğranmış taze fasulye yemeği. İnce doğranmış salata...

Dil adası nedir ne demek

Dil adası nedir Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı. Küçük : Yaşı daha az olan. Küçük abdest. Kısık, parlak olmayan (ses). Geri aşamada. Niteliği aşağı olan, bayağı. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan...

Dil akrabalığı nedir ne demek

Dil akrabalığı nedir Akraba : Kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler. Oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler. Biri, diğerinin doğurduğu sonuç veya olgular. Türe : Adalet. Yakınlık : Yakın olma durumu. Duygusal bağ veya akrabalık ilişki...

Dil atlası nedir ne demek

Dil atlası nedir Atlas : Dünyanın, bir ülkenin, bir bölgenin fiziksel ve siyasal coğrafyası ile ekonomi, tarih vb. konularda toplu bilgi vermek için bir araya getirilmiş coğrafya haritaları derlemesi. Bir konuyu açıklamak için hazırlanmış ...

Dil bilgisi nedir ne demek

Dil bilgisi nedir "Dil ile ilgili cümle örnekleri Dil bilgisi, dilbilgisi ya da gramer, bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip, kurallarını saptayan bilim dalı. Bir dili seslerinden cümlelere kadar, içerdiği bütün dil [#birlikleri...

Dil bilimi nedir ne demek

Dil bilimi nedir Art zamanlı dil bilimi : Dil olaylarını değişik zaman ve değişme açısından ele alan dil bilimi. Eş zamanlı dil bilimi : Bir dilin zaman içindeki değişme ve gelişmesi sırasında, belirli bir dönemde ortaya çıkan olgularını i...

Dil birliği nedir ne demek

Dil birliği nedir Birli : As. Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. Lehçe : Polonya dili. Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt. ...

Dil bozuntusu nedir ne demek

Dil bozuntusu nedir Dil bozuntusu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bozuk ve anlaşılmaz dil. Almanca bozuntusu, Arapça bozuntusu. Bozuntu : Bozulmuş bir şeyin kalan bölümleri, döküntü. Şaşkınlığa düşme. Kend...

Dil cambazı nedir ne demek

Dil cambazı nedir Dil cambazı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. "Dil cambazı" ile ilgili cümle Cambaz : At alıp satan veya yetiştiren kimse. Yerde ve tel, at, bisiklet, ip vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heye...

Dil coğrafyası nedir ne demek

Dil coğrafyası nedir Bilimsel terim anlamı: Dil olaylarının yayılış alanlarını belirtmeyi konu olarak alan bilim kolu. Fransızca'da Dil coğrafyası ne demek?: géographie linguistique Coğrafya : Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi bel...

Dil çiynemek nedir ne demek

Dil çiynemek nedir Teknik terim anlamı: Sözü ağızda gevelemek, tevil için uğraşmak. Çiynem : Lokma. [bkz: çeynem] Dil : Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı. Ayakkabı ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim