Dil adası nedir, Dil adası ne demek

  • Bir dilin veya ağzın yayıldığı alanda farklı bir dil veya ağız özelliği bulunan küçük bölge

Dil adası kısaca anlamı, tanımı:

Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı.

Küçük : Yaşı daha az olan. Küçük abdest. Kısık, parlak olmayan (ses). Geri aşamada. Niteliği aşağı olan, bayağı. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Niceliği az olan. Değersiz, önemsiz.

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

Diğer dillerde Dil adası anlamı nedir?

Almanca'da Dil adası : n. Sprachinsel