Dil atlası nedir, Dil atlası ne demek

  • Dilleri, lehçeleri veya dil olaylarını yayılış bölgelerine göre gösteren atlas

Dil atlası anlamı, tanımı:

Atlas : Dünyanın, bir ülkenin, bir bölgenin fiziksel ve siyasal coğrafyası ile ekonomi, tarih vb. konularda toplu bilgi vermek için bir araya getirilmiş coğrafya haritaları derlemesi. Bir konuyu açıklamak için hazırlanmış resim veya levhalardan oluşmuş kitap. Yüzü parlak, sık dokunmuş bir ipekli kumaş türü, saten.

Lehçe : Konuşma tarzı. Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt. Bu dille yazılmış olan. Polonya dili.

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

Yayılış : Yayılma işi.

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.