Atlases türkçesi Atlases nedir

  • Coğrafi haritalar toplaması.
  • Boyundaki ilk omur (anatomi terimi).
  • Atlas.
  • Atlaslar.

Atlases ingilizcede ne demek, Atlases nerede nasıl kullanılır?

Atlases of ethnology : Yeryüzünün türlü bölgelerindeki göçleri; bu göçlere bağlı olarak yer değiştiren kültür öğelerini; kültürel öğelerin koşutluklarını ya da herhangi bir kültürü oluşturan öğelerin, kurumların, karmaşaların dağılımını saptamak amacıyla düzenlenen atlaslar, haritalar. Budunbilim atlasları.

Atlas bone : Atlas kemiği. Boyun omurlarından birincisi.

Atlas mountains : Batı afrika'da bir dağ sırası. Atlas dağları.

Colour atlas : Renk atlası. Renkleri görsel karşılaştırmayla değerlendirmeye yarayan boyalı örnekler dizisi.

Linguistic atlas : Eşsiz dilbilimsel özellikler dağılımını gösteren atlas. Lehçeleri gösteren haritalar dizisi. Dil atlası.

Star atlas : Gök atlası. Yıldızların gökküresi üzerindeki yerlerini topluca gösteren harita.

Atlantalization : İlk boyun omurunun art kafa kemiğine kaynaşması. Atlantalizasyon.

Atlanta bruins : Atlanta bozayıları. Atlanta (georgia) şehrinin amerikan beyzbol takımı.

Atlantic battles : Atlantik savaşı.

Atlantes : Atlas. Birinci omur. İnsan şeklinde sütun. Harita kitabı. Başlıca dayanak. Mimarlıkta yapıları desteklemek için kullanılan heykel niteliği taşıyan erkek figürleri şeklindeki sütunlar. Heykel direk. Direk. Büyük boy resim kağıdı. Dünyanın veya belirli bir coğrafyanın bir araya getirilmiş haritalar derlemesi.

 

İngilizce Atlases Türkçe anlamı, Atlases eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Atlases ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Satin : Saten.

Atlantes : Dünyanın veya belirli bir coğrafyanın bir araya getirilmiş haritalar derlemesi. Harita kitabı. İnsan şeklinde sütun. Başlıca dayanak. Birinci omur. Büyük boy resim kağıdı. Heykel direk. Mimarlıkta yapıları desteklemek için kullanılan heykel niteliği taşıyan erkek figürleri şeklindeki sütunlar. Direk.

Satins : Satensi. Parlak. Dümdüz. Saten kumaş. Perdahlamak. Parlatmak. Pürüzsüzleştirmek. Saten.

Neck bone : Boyun kemiği.

Gazetteers : Gazeteci. Yer adları dizini. Yer adları sözlüğü. Atlasta yer adları dizini. Coğrafya sözlüğü.

Sateen : Saten. Pamuklu atlas. Saten taklidi pamuklu kumaş.

Sateens : Pamuklu atlas. Saten. Saten taklidi pamuklu kumaş.

Atlas : Başlıca dayanak. Direk. Çeşitli ölçekte ve çeşitli amaçlara yönelik coğrafya haritalarını bir araya toplayan dergi. Coğrafya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Birinci omur. Dünyanın veya belirli bir coğrafyanın bir araya getirilmiş haritalar derlemesi. Birinci boyun omuru.

Gazetteer : Yer adları dizini. Gazeteci. Coğrafya sözlüğü. Yer adları sözlüğü. Atlasta yer adları dizini.

Atlases synonyms : atlas vertebra, book of maps, pillar, telamon, cervical vertebra, column.