Lehçe nedir, Lehçe ne demek

Lehçe; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt.
 • Polonya dili.
 • Konuşma tarzı.
 • Bu dille yazılmış olan

"Lehçe" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı." - Y. K. Karaosmanoğlu

Dil bilgisi olarak anlamı:

Bir anadilin, ses, yapı ve sözdizimi bakımlarından büyük ayrılık gösteren kolu: Anadolu lehçesi, Çuvaş lehçesi, Yakut lehçesi ve benzeri

Gramer anlamı:

Bir dilin tarihî, siyasî, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde, zamanla ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biri: Türkçenin Anadolu, Azerî, Özbek, Kazak, Kırgız, Türkmen lehçeleri gibi. Lehçeleri, yapıları bakımından birbirine yakın ve uzak lehçeler olarak ayırabildiğimiz gibi, taşıdıkları özelliklerdeki ortaklık bakımından da gruplara ayırabiliriz. Nitekim Yakut ve Çuvaş lehçeleri Türk dilinden çok eskiden ayrılmış kollar olarak Türkiye Türkçesine ve öteki Türk lehçelerine uzak lehçelerdir; ayrılıklar çok derindir. Azerî ve Türkmen lehçeleri ise TT'nin yakın lehçeleridir.Türkçenin Kuzeybatı (Kıpçak), Güneybatı (Oğuz-Türkmen), Güneydoğu ve Kuzeydoğu (Altay bölgesi lehçeleri) olmak üzere dört lehçe grubu vardır.

 

Bilimsel terim anlamı:

Azerbaycan Türkçesi: dialekt, lähcä, şivä; Türkmen Türkçesi: dialekt; Gagauz Türkçesi: dialekt; Özbek Türkçesi: lahca;Uygur Türkçesi: dialekt; Tatar Türkçesi: dialekt ~ cirle söyläş; Başkurt Türkçesi: dialekt; Kmk: dialekt; Krç.-Malk.: dialekt; Nogay Türkçesi: dialekt; Kazak Türkçesi: dialekt ~ jergilikti til erekşeligi; Kırgız Türkçesi: dialekt; Alt:: t'arçaal; Hakas Türkçesi: dialekt; Tuva Türkçesi: dialekt; Şor Türkçesi: dialekt; Rusça: dialekt

İngilizce'de Lehçe ne demek? Lehçe ingilizcesi nedir?:

dialect

Lehçe hakkında bilgiler

Lehçe (język polski), Polonyalıların konuştuğu dil. Polonya'nın resmi dilidir ve 38 milyonu Polonya'da olmak üzere dünyada toplam 50 milyon kişi tarafından konuşulduğu tahmin edilir. Hint-Avrupa dilleri ailesinin Slav dilleri öbeğine bağlı bir dildir.

Lehçe metin örneği:

Język polski należy wraz z językiem czeskim, słowackim, pomorskim (którego dialekt kaszubski przez część polskich uczonych jest jeszcze często traktowany jako dialekt języka polskiego), dolnołużyckim, górnołużyckim oraz wymarłym połabskim do grupy języków zachodniosłowiańskich, stanowiących część rodziny języków indoeuropejskich. Ocenia się, że jest on językiem ojczystym około 46 milionów ludzi na świecie, w tym głównie w Polsce oraz wśród Polaków za granicą

 

Harflerin okunuşu:

Lehçe ile ilgili Cümleler

 • Lehçesinden dolayı, Mustafa her zaman John'la alay eder.
 • Dilbilgisinde ve kelime hazinesinde, bazı lehçeler standart dilden önemli ölçüde farklıdır
 • Kanton lehçesi konuşabilmeyi istiyorum.
 • Bu Lehçe atasözü biliyor musun?
 • O Lehçe konuşur.
 • Standart İngilizce dediğimiz şey sadece bütün dünyada konuşulan birçok lehçeden biridir.
 • Derdimi anlatabilecek kadar Lehçe konuşurum.
 • Rusça, Lehçe, Çekçe ve Bulgarca gibi dillerin ortak Slav kökenleri vardır.

Lehçe tanımı, anlamı:

Polo : At üzerinde sopayla oynanan bir tür top oyunu, çevgen.

Lehçe bilimi : Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji.

Lehçe bilimsel : Lehçe bilimi ile ilgili, diyalektolojik.

Lehçeci : Lehçe bilimi uzmanı.

Tarihsel : Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihî.

Bölgesel : Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan.

Siyasal : Politika ile ilgili, siyasi, politik.

Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey.

Dolay : Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, civar.

Dizim : Dizilme işi, dizme. Söz zincirinde birbirini izleyen ve belli bir birim oluşturan ögeler birleşimi, sentagma.

Diyalekt : Lehçe.

Polonyalı : Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Leh, Polonez.

Konuşma : Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılmış olan söyleşi, konferans. Görüşme, danışma, müzakere. Konuşmak işi.

Bu : En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz. Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz.

Lehçecilik : Lehçecinin yaptığı iş.

Diğer dillerde Lehçe anlamı nedir?

İngilizce'de Lehçe ne demek? : n. dialect, vernacular, idiom, patois, polish

Fransızca'da Lehçe : polonais [le]

Almanca'da Lehçe : n. Polnisch

Rusça'da Lehçe : n. диалект (M), наречие (N), говор (M), жаргон (M), речь (F)

n. польский язык (M)