Lehçe bilimsel nedir, Lehçe bilimsel ne demek

Lehçe bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Lehçe bilimi ile ilgili, diyalektolojik

Lehçe bilimsel anlamı, kısaca tanımı:

Lehçe : Bir dilin tarihsel, bölgesel, siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt. Bu dille yazılmış olan. Polonya dili. Konuşma tarzı.

Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî.

Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.

Diyalektolojik : Lehçe bilimsel.

İle : Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz. Bazı soyut adlara getirildiğinde "... olarak, ... bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.