Knowledge nedir ne demek

Knowledge nedir English: Conscience is the knowledge that someone is watching.Turkish: Bilinç birinin izlediği bilgidir. English: A little know...

 
 
 

Knowledge base nedir ne demek

Knowledge base nedir : Bilim. Bilgi dağarcığı. Haber. Malumat. İnsan usunun kapsayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümüne verilen ad. insan anlığının ç...

Knowledge based system nedir ne demek

Knowledge based system nedir : İrfan. İlim. Bilim. Anlama. Malumat. Halkın doğal ve toplumsal çevresiyle ilgili geleneksel, kültürel edintisi, bk. halk, çevre. kr...

Knowledge gap nedir ne demek

Knowledge gap nedir : İnsan usunun kapsayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümüne verilen ad. insan anlığının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünsel ür...

Knowledge management nedir ne demek

Knowledge management nedir : Bilgi dağarcığı. Bilgi. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Haber. İnsan usunun kapsayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tüm...

Knowledge of life nedir ne demek

Knowledge of life nedir : Malumat. Bilgi dağarcığı. Anlama. Bili. İrfan. Tecrübe. İlim. Kanaat. İnsan usunun kapsayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümüne...

Knowledge question nedir ne demek

Knowledge question nedir : Bilme, öğrenme süreci ve işleminin konusu ya da nesne ve olaylara yüklemler vererek varılan yargı. Halkın doğal ve toplumsal çevres...

Knowledge system nedir ne demek

Knowledge system nedir : Bilim. Anlama. Malumat. Halkın doğal ve toplumsal çevresiyle ilgili geleneksel, kültürel edintisi, bk. halk, çevre. krş. gelenek, g...

Beat knowledge into someone nedir ne demek

Beat knowledge into someone nedir : Çırpmak. Darbe. Açmak (yol). Yuvasından çıkarmak (av). Sıklıkları yakın iki dalganın girişimi ile oluşan ve sıklığı, sıklıklar çıka...

Have a working knowledge of nedir ne demek

Have a working knowledge of nedir : Elinde bulunmak. Almak. Malik olmak. Göz yummak. Dolandırmak. Olmak. Kabul etmek. Etmek. Elde etmek. Buyurmak. A : İngiliz alfabesi...

Previous knowledge of nedir ne demek

Previous knowledge of nedir : Evvelsi. Zamanından önce olan. Geçmiş. Eski. Sabık. Daha önceki. Önceki. Önceden olan. Evvelki. Knowledge : İnsan usunun kapsayabil...

A priori knowledge nedir ne demek

A priori knowledge nedir : Miktar belirtir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. (herhangi) bir. Amperin simgesi. Atom ağırlığı. La (müzik terimi). Belirli bir tü...

Acquired knowledge nedir ne demek

Acquired knowledge nedir : Eğitim, veterinerlik alanlarında kullanılır. Belirli. Doğuştan olmayıp sonradan oluşan, sonradan kazanılan, sonradan edinilmiş, edi...

Business knowledge nedir ne demek

Business knowledge nedir : Konu. İşletme. Firma. Görev. Alım satım. Tecimevi. Tecim işlerinin uygulanabilmesi amacıyla kurulan çalışma yeri. Mesele. Ticaret. ...

Carnal knowledge nedir ne demek

Carnal knowledge nedir : Dünyevi. Bedensel. Dünyasal. Cinsel. Cismani. Şehvetle ilgili. Vücutla ilgili. Şehevi. Nefsani. Cinsi. Knowledge : İrfan. Halkın do...

Deep knowledge nedir ne demek

Deep knowledge nedir : Yoğun. Karanlık. Koyuluk. İktisadi çevrimdeki daralmanın en alt noktaya ulaşması, diğer bir ifadeyle daralmadan tekrar genişlemeye ...

Economic knowledge nedir ne demek

Economic knowledge nedir : Ekonomik. İdareli. Hesaplı. Tutumlu. İktisadi. İktisadı. Ekonomiyle ilgili. Knowledge : Tecrübe. Bilim. Malumat. Bilgi dağarcığı. K...

Enriched his knowledge nedir ne demek

Enriched his knowledge nedir : Zenginleştirilen. Yükseltilmiş. Zenginleştirilmiş. Rafine edilmiş. Arıtılmış. Artırılmış. Geliştirilmiş. His : Onunki. Onunkisi. (e...

Functional knowledge nedir ne demek

Functional knowledge nedir : Pratik. İş görür. Ameli. İşlevsel. Görevci. Görevini yapar. Fonksiyonel. Eylem veya işlevle ilgili olan. hastalıkta işlevi etkileye...

General knowledge nedir ne demek

General knowledge nedir English: I was impressed by the general knowledge of Japanese students.Turkish: Japon öğrencilerinin genel kültür bilgisinden e...

Knowledge acquisition nedir ne demek

Knowledge acquisition nedir : Bilim. Kanaat. İnsanların toplumsal iş ve düşünme etkinliklerinin bir ürünü olan; değişen nesnel çevredeki nesnel yasal ilişkilerin...

Knowledge and experience nedir ne demek

Knowledge and experience nedir English: He has knowledge and experience as well.Turkish: O bilgili ve de deneyimli. : İrfan. Bilgi. İnsanların toplumsal iş ve...

Knowledge based method nedir ne demek

Knowledge based method nedir : Haber. Bilgi dağarcığı. Kanaat. Halkın doğal ve toplumsal çevresiyle ilgili geleneksel, kültürel edintisi, bk. halk, çevre. krş. ge...

Knowledge engineering nedir ne demek

Knowledge engineering nedir : Tecrübe. İnsan usunun kapsayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümüne verilen ad. insan anlığının çalışması sonucu ortaya çıkan dü...

Knowledge is power nedir ne demek

Knowledge is power nedir English: It's my belief that knowledge is power.Turkish: Bilginin güç olduğuna inanıyorum. English: Knowledge is power.Tu...

Knowledge of english nedir ne demek

Knowledge of english nedir English: His knowledge of English is poor.Turkish: Onun İngilizce bilgisi kötü. English: She acquired the knowledge of English....

Knowledge of results nedir ne demek

Knowledge of results nedir : Malumat. Haber. Bilgi dağarcığı. İnsanların toplumsal iş ve düşünme etkinliklerinin bir ürünü olan; değişen nesnel çevredeki nesnel...

Knowledge representation nedir ne demek

Knowledge representation nedir : İnsanların toplumsal iş ve düşünme etkinliklerinin bir ürünü olan; değişen nesnel çevredeki nesnel yasal ilişkilerin dil biçimi alt...

Knowledge worker nedir ne demek

Knowledge worker nedir : Anlama. Bilgi dağarcığı. Haber. Bili. İlim. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Bilgi. Kanaat. Bilim. İrfan. Worker : Sosyete...

Exchange of knowledge and experience nedir ne demek

Exchange of knowledge and experience nedir : Karşılıklı olarak yapmak. Değişim. Borsa. Mal, hizmet ve üretim faktörlerinin iktisadi karar birimleri arasında el değiştirmesi. Ka...

Have knowledge of nedir ne demek

Have knowledge of nedir : Malik olmak. Elinde bulunmak. Elde etmek. -si olmak. Olmak. Etmek. Zorunda olmak. Buyurmak. Almak. Yaptırmak. Knowledge : Bili. Mal...

A posteriori knowledge nedir ne demek

A posteriori knowledge nedir : Amperin simgesi. İngiliz alfabesinin birinci harfi. En yüksek not. Herhangi bir. Atom ağırlığı. Pek iyi. En iyi kaliteyi simgeleyen...

Acquire knowledge nedir ne demek

Acquire knowledge nedir : İktisap etmek. Yakalamak. Ele geçirmek. Sonradan kazanmak. Elde etmek. Sahip olmak. Kazanmak. Edinmek. Almak. Knowledge : Malumat. ...

Acquisition of knowledge nedir ne demek

Acquisition of knowledge nedir : Tahsil. Ele geçirme. Edinme. Elde edilen şey. Sağlama. Edinim. Bir alacak veya borcun ödenmesiyle hesabın kapatılması. (collection)...

Came to his knowledge nedir ne demek

Came to his knowledge nedir : Cam parçalarını vitray pencere şeklinde biçimlendirerek birarada tutmak için kullanılan ince kurşun bant (ayrıca ribbon (pervaz, ku...

Common knowledge nedir ne demek

Common knowledge nedir English: That's common knowledge.Turkish: O, ortak bir bilgi. English: I think that's common knowledge.Turkish: Bunu orta...

Domain knowledge nedir ne demek

Domain knowledge nedir : Beylik arazi. Alan. Etki alanı. İlgi alanı. Arazi. Muhit. Memleket. Çevre. Çalışma alanı. Knowledge : Halkın doğal ve toplumsal çev...

Empirical knowledge nedir ne demek

Empirical knowledge nedir : Deneysel. Yöntemli olsun olmasın genellikle deney ve gözlem üzerine kurulu olan. Ampirik. Uygulamaya, deneye ve gözleme dayalı. Eği...

Extensive knowledge nedir ne demek

Extensive knowledge nedir : Ekstansif. Uzatılmış. Geniş çaplı. Büyük. Yaygın. Geniş. Geniş ölçüde yapılan. Kapsamlı. Geniş alan. Engin. Knowledge : Bilme, öğre...

Fund of knowledge nedir ne demek

Fund of knowledge nedir : Sermaye. Sermayeye çevirmek. Stok. Yaygın ve birleşik üretim ve yapım ortaklıklarına ilişkin dokuncaları karşılamak amacıyla yıllık...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim