Bilimsel nedir, Bilimsel ne demek

Bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî

"Bilimsel" ile ilgili cümleler

 • "Sosyal ve bilimsel konuda araştırmalar, makaleler yayımlar." - A. Kutlu

Bilimsel hakkında bilgiler

[Bakınız: bilim]

Bilimsel ile ilgili Cümleler

 • Bilimsel bilginin her artışıyla insanın kötülük için gücü iyilik için gücü gibi aynı oranda artırılır.
 • Bilimsel çalışmalar yoluyla bu kayaların yaşını belirlemek olanaklıdır.
 • Konsey bilimsel araştırmalar için milyonlarca dolar ayırdı.
 • Doktor Yukawa bilimsel çalışmada önemli bir rol oynadı.
 • Bilimsel bilginin dağıtımı önemlidir.
 • Bilimsel gerçek insan aklının bir yaratılışıdır.
 • O, bilimsel araştırmamızda çok önemli bir rol oynadı.
 • Bu iddialar için hiçbir bilimsel dayanak yok.
 • Hiçbir bilimsel temeli olmamasına rağmen, Astroloji çok popülerdir ve pek çok insan ona inanıyor gibi görünüyor.
 • Bilimsel bilgi 16.yüzyıldan beri büyük ölçüde ilerledi.
 • Bu, bilimsel olarak ispatlanmış mı?
 • O, bilimsel olarak kanıtlanmış mı?
 • Bilimsel buluşların çoğu bilinenin keşfinden başka bir şey değildir.
 • Bilimsel konferansa katıldı.

Bilimsel anlamı, kısaca tanımı:

Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

 

Bilimsel deneycilik : Her bilginin deneyle veya gözlemle doğrulanabileceğini, sınanabileceğini savunan felsefe akımı.

Bilimsel düşünce : Bilim temeline dayanan özgür eleştirici, araştırıcı ve bağımsız düşünce.

Bilimsel toplantı : Uzmanların katılımı ile gündemi bilimsel konulardan oluşan toplantı.

Ad bilimsel : Ad bilimi ile ilgili.

Ağaç bilimsel : Ağaç bilimi ile ilgili, dendrolojik.

Ahlak bilimsel : Ahlak bilimi ile ilgili.

Anlam bilimsel : Anlam bilimi ile ilgili, semantik.

Anlatım bilimsel : Anlatım bilimi ile ilgili.

Anestezi bilimsel : Anestezi bilimi ile ilgili, anesteziyolojik.

Asalak bilimsel : Asalak bilimi ile ilgili, parazitolojik.

Bağışıklık bilimsel : Bağışıklık bilimi ile ilgili, immünolojik.

Belirti bilimsel : Belirti bilimi ile ilgili, fenolojik.

Böcek bilimsel : Böcek bilimiyle ilgili, entomolojik.

Budun bilimsel : Irk bilimsel.

Buzul bilimsel : Buzul bilimi ile ilgili, glasyolojist.

Cinsellik bilimsel : Cinsellik bilimi ile ilgili, seksolojik.

Çevre bilimsel : Çevre bilimleriyle ilgili, çevre bilimlerine dayanan.

Çocuk bilimsel : Çocuk bilimi ile ilgili, pedolojik.

Deprem bilimsel : Deprem bilimi ile ilgili, sismolojik.

Dil bilimsel : Dil bilimiyle ilgili, filolojik.

Dirim bilimsel : Biyolojik.

Doku bilimsel : Doku bilimi ile ilgili, histolojik.

Eğitim bilimsel : Eğitim bilimi ile ilgili, pedagojik.

Erek bilimsel : Erek bilimi ile ilgili, teleolojik.

 

Evren bilimsel : Uzay bilimsel.

Gelecek bilimsel : Gelecek bilimi ile ilgili, fütürolojik.

Gök bilimsel : Gök bilimiyle ilgili, astronomik.

Göl bilimsel : Göl bilimi ile ilgili.

Görüngü bilimsel : Görüngü bilimi ile ilgili, fenomenolojik.

Göz bilimsel : Göz bilimi ile ilgili, oftalmolojik.

Halk bilimsel : Halk bilimi ile ilgili, folklorik.

Hayvan bilimsel : Hayvan bilimi ile ilgili, zoolojik.

Hücre bilimsel : Hücre bilimi ile ilgili, sitolojik.

İç salgı bilimsel : İç salgı bilimi ile ilgili, endokrinoloji.

İnsan bilimsel : Antropolojik.

Kanser bilimsel : Kanser bilimi ile ilgili, kanserolojik.

Kazı bilimsel : Arkeoloji ile ilgili, arkeolojik.

Kemik bilimsel : Kemik bilimi ile ilgili, osteolojik.

Köken bilimsel : Köken bilimi ile ilgili, etimolojik.

Lehçe bilimsel : Lehçe bilimi ile ilgili, diyalektolojik.

Metal bilimsel : Metal bilimi ile ilgili, metalürjik.

Mineral bilimsel : Mineral bilimi ile ilgili, minerolojik.

Neden bilimsel : Neden bilimi ile ilgili, etiyolojik.

Nüfus bilimsel : Nüfus bilimiyle ilgili, demografik.

Odun bilimsel : Odun bilimi ile ilgili, ksilolojik.

Olay bilimsel : Görüngü bilimi ile ilgili, fenomenolojik.

Ödev bilimsel : Ödev bilimi ile ilgili, deontolojik.

Ruh bilimsel : Ruh bilimi ile ilgili olan, psikolojik, psişik. Ruhsal.

Sarsıntı bilimsel : Sarsıntı bilimi ile ilgili, travmatolojik.

Sebep bilimsel : Neden bilimi ile ilgili, etiyolojik.

Ses bilimsel : Ses bilimi ile ilgili, fonolojik.

Sinir bilimsel : Sinir bilimi ile ilgili, nörolojik.

Suç bilimsel : Suç bilimi ile ilgili.

Taş bilimsel : Taş bilimi ile ilgili, litolojik.

Taşıl bilimsel : Taşıl bilimi ile ilgili, paleontolojik.

Toplum bilimsel : Toplum bilimiyle ilgili olan, sosyolojik.

Toprak bilimsel : Toprak bilimi ile ilgili, pedolojik.

Uzay bilimsel : Uzay bilimi ile ilgili, evren bilimsel, kozmolojik.

Yapı bilimsel : Yapı bilimi ile ilgili, morfolojik.

Yer bilimsel : Yer bilimle ilgili, jeolojik.

Yöntem bilimsel : Yöntem bilimle ilgili, metodolojik.

Zaman bilimsel : Zaman bilimi ile ilgili olan, kronolojik.

Bilimselleştirme : Bilimselleştirmek işi.

Bilimselleştirmek : Bilimin metotlarına uygun duruma getirmek.

Bilimsellik : Bilimsel olma durumu, ilmîlik.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Bilimsel açım : Coğrafya dışındaki bilim alanında yapılan yenilik.

Bilimsel ad : Bir taksonun Latince veya Latinceleştirilmiş adı.

Bilimsel bilgi : Görgül ve nesnel bir konusu bulunan ve bu konuda betimleme, açımlama ve öndeyilerde bulunma olanağı sağlayan bilgi. bk. görgüllük, nesnellik.

Bilimsel deneyci : Bilimsel deneycilik akımını benimseyen.

Bilimsel film : Bilim verilerine dayanılarak yapılan, bilimsel bir konuyu işleyen film. bk. araştırma filmi. Bilimsel konuları, bilimsel bulguları ilgililerin anlayabileceği yolda işleyerek veren film.

Bilimsel görüşler : Markanın ya da belgenin kullanılmasından ötürü çıkacak anlaşmazlıkları sonuçlandırmak için başvurulan bilimsel kaynaklar ya da bilim adamlarının görüşleri.

Bilimsel gösterim : Bir niceliğin sayısal tutarını 1 ile 10 arasında bir sayı ile 10'un üstleri çarpımı biçiminde yazma yöntemi; örneğin, eksiciğin yükü 1,6 X 10 (...)coulomb'dur. Onlu çekesinin solunda bir şayak bırakarak bir sayıyı 10 un üstü ile çarpım biçiminde gösterme, Örnek. 298,3 = 2,983 .10 2

Bilimsel insancılık : İnsanı biyolojik-toplumsal bir varlık olarak düşünen, onun zekâsıyle bir uygarlık yaratabileceğini ileri süren; deneysel araştırma yöntemlerinin evrensel uygulanışına önem veren; doğru, gerçek vb. kavramların insancı değerler olduğunu ve bunlar üzerine insanlarca yapılan deneme sonuçlarına göre yargıda verilebileceğini ileri süren çağdaş bir düşünce akımı.

Bilimsel iyelik : Bilimsel çalışmalar ve yapıtlar üzerindeki iyelik.

Bilimsel kuşku : Bir konuyu bilimsel yöntemlerle gözler ve incelerken, kesin bilgi elde edinceye dek yargıda bulunmaktan kaçınma.

Diğer dillerde Bilimsel anlamı nedir?

İngilizce'de Bilimsel ne demek? : adj. scientific, scholarly, erudite, academic, academical

Fransızca'da Bilimsel : scientifique

Almanca'da Bilimsel : adj. akademisch, wissenschaftlich

Rusça'da Bilimsel : adj. научный