Academical türkçesi Academical nedir

Academical ile ilgili cümleler

English: Ali excels both academically and athletically.
Turkish: Ali hem akademik ve atletik olarak üstündür.

English: The academically talented students helped others in the classroom.
Turkish: Akademisyen öğrenciler sınıfta başkalarına yardımcı oldu.

English: Girls are more ambitious academically than boys.
Turkish: Kızlar akademik alanda oğlanlardan daha hırslıdır.

Academical ingilizcede ne demek, Academical nerede nasıl kullanılır?

Academically : Akademik olarak. Entelektüel bakış açısından. Akademik alanda. Akademik tarzda.

Academicals : Akademik kıyafet.

Academic achievement : Akademik başarı. Eğitime ait başarı. Eğitim başarısı.

Academic aptitude : Akademik yetenek.

Academic award : Akademi ödülü.

Academic career : Üniversitede veya yüksekokulda uzmanlık alanı. Akademik kariyer. Eğitim görme mesleği.

Academic discussion : Akademik konular üzerine yapılan tartışma. Akademik tartışma. Yüksek derecedeki araştırmalarla ilgili görüşme.

Academic costume : Akademik giysi. Akademik kıyafet.

Academic education : Akademik eğitim. Üniversite eğitimi. Üniversite veya yüksekokul öğrenimi.

Academic dress : Akademik kıyafet.

İngilizce Academical Türkçe anlamı, Academical eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Academical ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Technic : Teknik. Yasal. Yöntem. Yordam. Uygulama. Kurallı.

Pure : Namuslu. Pak. Masum. Soyut. Lekesiz. Saf. İçinde yabancı özdek bulundurmayan, temiz, katışıksız (özdek). Safkan. İffetli.

Hypothetical : Farazi. Bk. sayılgılı. Düşüncel. Sınama, belgeleme, çözümleme ya da açıklama işlemlerinde bir durumu tasarımsal olarak varsayan ya da kuramsal olarak irdeleyen. Varsayımsal. Sayılgılı. Nazari. Varsayılan. Varsayıma dayanan.

Academic : Üniversite öğretim görevlisi. Mücerret. Öğretim görevlisi. Soyut. Resmi. Kitabi.

Technical : Yasal. Herhangi bir sanat, üretim ve öğretim etkinliği için baş vurulması gereken beceri, işlem ya da yol. mekanik uğraşılara, sanayi ile ilgili işlere ya da uygulamalı bilimlere ilişkin. Fenni. Bilgisayar, eğitim alanlarında kullanılır. Resmi. Sadece kuralların ayrıntılarına dayanan. Teknik detaylarla dolu (yazı veya konuşma). Sadece kurallara dayanan. Teknik.

Speculative : Borsa oyunuyla ilgili. Vurguncu. Vehmi. Kuruntulu. Tahmin niteliğinde. Şüpheli. Spekülatif. Vesveseli.

Notional : Kaprisli. İtibari. Tasavvur halinde. Zihinsel. Göreceli. Soyut. Kavramsal. Gerçek olmayan. Hayalperest.

Hypothetic : Hipotetik. Varsayım niteliğinde.

Technicals : Fenni. Sadece kurallara dayanan. Tekniksel. Teknik detaylarla dolu (yazı veya konuşma). Resmi. Teknik. Kurallı. Sadece kuralların ayrıntılarına dayanan.

Academical synonyms : theory based, purest, purer, hypothesis, theoretic, sciential, theoretical, scientific, erudite, theoretics, scholarly, theoric.

Academical zıt anlamlı kelimeler, Academical kelime anlamı

Applied : Uygulanmakta olan. Kılgılı. Tatbiki. Ameli. Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbiki, pratik, ameli. Uygulamalı. Pratik. Kılgısal.

Unscholarly : Okumamış. Bilgisiz.