Milli ekonomi nedir, Milli ekonomi ne demek

  • Ulusal ekonomi

İktisat alanındaki kelime anlamı:

[Bakınız: ulusal ekonomi]

Milli ekonomi anlamı, kısaca tanımı:

Milli : Mil içeren.

Ekonomi : Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat. Tutum. İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat.

Ulusal : Millî.

Ulusal ekonomi : Bir milletin kendine özgü ekonomi siyaseti, millî ekonomi, millî iktisat.