Ulusal nedir, Ulusal ne demek

Ulusal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Millî

"Ulusal" ile ilgili cümleler

 • "Evrensel değerlendirmede ise en sağlam ölçü, özgünlük, ulusal renkleri taşıma, kişiliği bulunmaktır." - M. And

Ulusal isminin anlamı, Ulusal ne demek:

Erkek ismi olarak; Ulusla ilgili, ulusa özgü.

İngilizce'de Ulusal ne demek? Ulusal ingilizcesi nedir?:

national

Ulusal tanımı, anlamı:

Ulusal bayram : Cumhuriyet Bayramı.

Ulusal dil : Bilinen bir tarihten beri bir ulusun bireyleri arasında kullandıkları iletişim aracı, millî dil.

Ulusal ekonomi : Bir milletin kendine özgü ekonomi siyaseti, millî ekonomi, millî iktisat.

Ulusal gelir : Millî gelir.

Ulusal savunma : Bir milletin kendine özgü savunma yöntemi, millî savunma, millî müdafaa.

Arsıulusal : Uluslararası.

Ulus : Bartın iline bağlı ilçelerden biri. Millet.

Ulusallaştırma : Millîleştirme.

Ulusallaştırmak : Ulusal bir nitelik vermek, millîleştirmek.

Ulusallık : Milliyet, millîlik.

Milli : Mil içeren.

Ulusal ağ : Herhangi bir ülkenin sınırları içinde yer alan televizyon ağı.

Ulusal ant : Son Osmanlı parlamentosunun, 28 Ocak 1920 tarihinde açıkladığı temeli Erzurum ve Sivas kongrelerince benimsenen ilkelere dayanıp Türk ulusunun birliği ile yurdunun bütünlüğünü ve gelecekteki güvenliği ile gelişmesini amaçlayan, karar.

 

Ulusal banka : Banka yasalarına göre kurulan ve çalıştırılmakta olan Banka.

Ulusal biçim : Her halkın sanat alanındaki özel anlatım biçimi.

Ulusal bildirmelik : Gümrük birliklerinde, Birlik üyesi ülkelerin geçiş dönemlerinde ve açık değişme bölgelerinde uyguladıkları kendi bildirmelikleri. a. bk. ortak bildirmelik. Bir ülkenin kendi bildirmeliği.

Ulusal bilgi akış düzeni : Bir ülkenin, türlü amaçlar güden çok sayıda bilgi toplama odağında biriken verileri kamusal, yerel yönetimlerin ve öteki kurum ve kişilerin bilgi gereksemelerini karşılamak üzere kamunun yararlanmasına açma amacı güden, bu amacı gerçekleştirmek üzere veri kaynaklarına ilişkin bilgileri derleyen, bu çabanın ürünlerini kılavuz niteliğinde süreli yayınlarla duyuran, giderek verilerin birden çok yerde yinelenerek toplanmasını önlemek ve veri toplama standartları geliştirmek üzere, veri toplayan başlıca kuruluşlar, ülkede oluşmuş veri bankaları, bilgi erişim dizgeleri vb. veri kaynakları arasında eşgüdüm sağlamaya çalışan bir üstyapı örgütü ve bunun sağladığı hizmetlerin topu.

Ulusal borç : Bir ülkenin iç ve dış borçlarının birikimli toplamı. Devletin yurt içindeki ve dışındaki borçlarının tümü.

Ulusal elerki : Ekonomik bağımsızlık uğrunda çalışma, sömürgeciliğe karşı savaşma, geniş elerksel hak ve özgürlükleri sağlama, halkın yönetime katılması ilkeleri üzerine dayalı bir siyasal örgütlenme biçimi.

Ulusal gezilik : Önemli güzelduyusal ve görsel değerlere sahip bulunmakla kalmayıp dağcılık, yüzme, yürüme, kampçılık halkın dinlenmesi, eğlenmesi ve eğitilmesi gibi amaçlarla kamunun yararlanmasına ayrılan, işletilen, özel bakım ve koruma önlemlerinden yararlanan geniş kırsal alan.

 

Ulusal güçler : Türk bağımsızlık savaşı boyunca iç ve dış düşmanlara karşı çalışan ve çarpışan örgütlenmiş sivil ve askeri güçlere verilen ad.

Ulusal ile ilgili Cümleler

 • Ulusal Eğitim Bilgi Merkezi Mesleği bırakan öğretmenler geri döndüklerinden dolayı tahmin edilen bir öğretmen açığının sonuç vermeyeceğini söylüyor.
 • Bu ulusal park güzel manzarayla dolu.
 • Bu bina ulusal miras olarak tutulmalıdır.
 • Hükümet üç günlük ulusal yas ilan etti. Ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi.
 • Mikronezya Ulusal Futbol Takımı üç maçta 114 tane gol yedi.
 • Ulusal Brukenthal Müzesi Romanya'da resmi olarak açılan ilk müzedir.
 • Bayanlar ve baylar, Sretensky Manastırı Korosu tarafından icra edilen Rusya Federasyonu ulusal marşı için lütfen ayağa kalkın.
 • Ulusal Corvette Müzesi altında bir subatan oluştu ve sekiz arabayı yuttu.
 • Yosemite Ulusal Parkı dünyadaki en güzel yerlerden biridir.
 • Ulusal bütünlüğü korumak gereklidir.
 • Ulusal bayramlarda bayrakları havaya kaldırmalıyız.
 • Ulusal Futbol Liginde en iyi koçun kim olduğunu düşünüyorsun?
 • Ulusal borç büyüyor.
 • Bu ulusal bir skandaldı.

Diğer dillerde Ulusal anlamı nedir?

İngilizce'de Ulusal ne demek? : adj. national, public

Fransızca'da Ulusal : national/e, domanial/e

Almanca'da Ulusal : adj. national, völkisch

Rusça'da Ulusal : adj. национальный, народный