Milli dil nedir, Milli dil ne demek

  • Ulusal dil

Gramer anlamı:

Bir millete mensup kişilerin kullandığı ortak dil: Türk dili, Rus dili, Macar dili, İngiliz dili, Arap dili, Japon dili, Kore dili ve benzeri

İngilizce'de Milli dil ne demek? Milli dil ingilizcesi nedir?:

national language

Milli dil tanımı, anlamı:

Milli : Mil içeren.

Ulusal : Millî.

Ulusal dil : Bilinen bir tarihten beri bir ulusun bireyleri arasında kullandıkları iletişim aracı, millî dil.

Dil : Büyükbaş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili. Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası. Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı. Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz dizimi. Kıstak. Düşmanın durumunu öğrenmek için sorguya çekilmek amacıyla ele geçirilen tutsak. Bazı üflemeli çalgılarda titreşerek ses çıkaran ince metal yaprak. Makaraların ve bastikaların içine yerleştirilmiş olan, üzerinden geçirilen halatı istenilen yöne çevirmeye yarayan, çevresi oluklu, küçük döner tekerlek. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban. Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı. Belli mesleklere özgü dil. Sorguya çekilmek için yakalanan tutsak. Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli bölümleri. Gönül, yürek. Anahtar.