Milli gelir nedir, Milli gelir ne demek

Milli gelir; bir ekonomi terimidir.

  • Bir yıllık toplumsal üretimde, üretim araçları için harcananların düşülmesinden sonra kalan bölüm, ulusal gelir

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Bir ülke vatandaşlarının sahip oldukları üretim faktörlerine, gerek o ülkedeki gerek diğer ülkelerdeki üretime katkıları karşılığında yapılmış olan ödemeler toplamı. zıt anlamlısı millî hasıla

İngilizce'de Milli gelir ne demek? Milli gelir ingilizcesi nedir?:

national income, ni

Milli gelir hakkında bilgiler

Millî gelir ile ilgili iki temel kavram vardır. Bunlar Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ve Gayri Safi Millî Hasıla (GSMH) kavramlarıdır. GSYİH, bir ülkenin sınırları içerisinde hem o ülkenin yurttaşları hem de yabancılar tarafından elde edilen gelir, GSMH ise bir ülkenin yurttaşları tarafından o ülkenin sınırları içerisinde ve sınırları dışında elde edilen geliri ifade eder.

Türkiye'de iller bazında kişi başına düşen yıllık milli gelir

Milli gelir anlamı, kısaca tanımı:

Yıllık : Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan. Bir yıl için, senelik, senevi. Öğretim yılı sonunda hazırlanan, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin özellikleriyle ilgili bilgiler ile eğlendirici konuların yer aldığı kitap. Yılın gün, hafta, ay vb. bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim, almanak. Bir yılda verilen ücret. Yılda bir çıkan ve o yılın olaylarını anlatan kitap, bülten, dergi vb. eser, salname. Bir yıl içinde olan. Yılda bir yapılan.

 

Milli : Mil içeren.

Toplumsal : Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal.

Üretim : Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı.

Araç : Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta. Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. Taşıt. Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne.

Kalan : Bölme işleminde bölünenden artan sayı. Kalma işini yapan. Bir çıkarmanın sonucu. Artan, mütebaki.

Bölüm : Çağ, devir. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.

Ulusal : Millî.

Temel : Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler. En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz.

Milli gelir hesaplama yöntemleri : Millî gelirin hesaplanmasında kullanılan üretim, gelir ve harcama yöntemleri. krş. üretim yöntemi, gelir yöntemi, harcama yöntemi

 

Milli gelir hesapları : Bir ekonomide çeşitli kesimlerin başarımını ölçmede kullanılan gayrisafî millî hasıla, gayrisafî yurtiçi hasıla gibi istatistikler kümesi.

Milli gelir hesapları sistemi : Milli gelir hesaplarının dayandığı sistem. Bu sistem maddi mallar üretim sistemi, Birleşmiş Milletler millî gelir hesapları sistemi ve Avrupa hesapları sisteminden oluşmaktadır.

Milli gelir muhasebesi : Bir ülke ekonomisinde, genellikle bir yıl olmak üzere belirli bir dönemde, iktisadi etkinlikler sonucu gerçekleştirilen üretim, gelir ve harcamayı ölçmek için kullanılan ilke ve yöntemler bütünü.

Diğer dillerde Milli gelir anlamı nedir?

İngilizce'de Milli gelir ne demek? : n. internal revenue

Almanca'da Milli gelir : n. Sozialprodukt