Düşün nedir Düşün isminin anlamı, Düşün ne demek: Erkek ismi olarak; Düşünce, fikir. Düşün düşün boktur işin : Kötü bir durumdan çıkar yol bulunamadığı zaman söylenen bir söz. Düşünce : Tasa, kaygı, sıkıntı. Niyet, tasarı. Dış dünyanı...

 
 
 

Düşünbilim nedir ne demek

Düşünbilim nedir Düşünbilim; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Evrenin oluşumu, ilk ve son nedenleri, aşkın düzenlilikleri araştıran bilgi dalı. Düşün : Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçi...

Düşünce alışverişi nedir ne demek

Düşünce alışverişi nedir Düşünce : Tasa, kaygı, sıkıntı. Niyet, tasarı. Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea. İlke, yönetici sav....

Düşünce filmi nedir ne demek

Düşünce filmi nedir Düşünce filmi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yönetmen S.M. Eisenstein'ın ortaya attığı bir terim: "Düşünce filminden söz açtığımızda, her şeyden önce, izleyicinin düşü...

Düşünce sineması nedir ne demek

Düşünce sineması nedir Düşünce sineması; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Düşünce filmleri üzerine kurulu sinema türü. Sinem : “Gönlüm, yüreğim, çok sevdiğim” anlamında kullanılan bir isim” Düşü...

Düşünceci tarih anlayışı nedir ne demek

Düşünceci tarih anlayışı nedir Düşünceci tarih anlayışı; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumsal gelişmenin başlıca etkeninin düşünceler, kuramlar, bilinç ve benzerleri olduğunu savunan öğreti. Tari : Tarih. T...

Düşüncel çap nedir ne demek

Düşüncel çap nedir Düşüncel çap; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Bir düşüncel su verme işleminde, özeği, tam istenilen sertliğe erişen bir çubuğun çapı. Çap : Cisimlerin genişliği, kutur. Bozuk, eğr...

Düşüncel süre nedir ne demek

Düşüncel süre nedir Düşüncel süre; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İşletme içindeki bir durağan değerin üretimde yararlı olarak kullanılabileceği umulan süre. Süre : Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman...

Düşüncelilik nedir ne demek

Düşüncelilik nedir İnce düşüncelilik : İnce düşünceli olma durumu. Düşünceli : Kaygılı, tasalı. Düşüncesi olan. Düşünerek davranan, anlayışlı. Düşüncel : Gerçekte olmayıp yalnızca düşüncede, tasarım içinde var olan. Yalnız düşünce ile kavran...

Düşün etmek nedir ne demek

Düşün etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yolculukta geceyi geçirmek için mola vermek. Etme : Etmek işi Düşün : Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay. Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü"...

Düşün oyunu nedir ne demek

Düşün oyunu nedir Düşün oyunu; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Olayların akışını, kişilerin kişiliklerini bir ana düşünceye göre düzenleyen oyun çeşidi. Teknik terim anlamı: Bir ana düşün çevresi...

Düşünce nedir ne demek

Düşünce nedir "Düşünce" ile ilgili cümle Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Zihinde tasarlanan, canlandırılan şey. Düşünce sonucu bilincine varılan herhangi bir şey. Bir işin gerçekleşmesi ya da bir sorunun çözümü için zihince tasarlanan,...

Düşünce devinimi nedir ne demek

Düşünce devinimi nedir Düşünce devinimi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Bir tepkinin, dış uyaran sonucu değil, bir düşüncenin etkisiyle ortaya çıkışı. (Bu görüşe göre her düşüncede devinime dönüşme gizilgücü ...

Düşünce özgürlüğü nedir ne demek

Düşünce özgürlüğü nedir Düşünce özgürlüğü, [#temel İnsan haklarına [#ilişkin bütün belgelerde ilk sırada vurgulanmıştır. Kimsenin müdahalesi olmadan her fert istediğini düşünme hakkına sahiptir ve bu hakkın korunması gerektiğine, düşünce özgürlüğ...

Düşünce yanaçları nedir ne demek

Düşünce yanaçları nedir Düşünce yanaçları; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Düşünceyi daha iyi ortaya koymak için başvurulan, anlatım dışı yöntemler. Ör. sav, karşı sav. Yana : Yağ ile. Taraf, taraf, tarafta, tarafta...

Düşüncel nedir ne demek

Düşüncel nedir Düşüncel; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Felsefi anlamı: Gerçekte olmayıp, yalnızca düşüncede tasarım biçiminde var olan. Yalnızca düşünce ile kavranabilen. Sosyoloji'deki an...

Düşüncel suverme nedir ne demek

Düşüncel suverme nedir Düşüncel suverme; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Suverilen yüzeyin, birden su verme ortamı sıcaklığına eriştiği düşünülen ve gerçek olmayan su verme işlemi. Suve : Kapı çerçevesi,...

Düşünceli nedir ne demek

Düşünceli nedir Düşünceli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Düşünceli" ile ilgili cümle örnekleri İnce düşünceli : Ayrıntılı bir biçimde düşünen. Düşüncel : Gerçekte olmayıp yalnızca düşüncede, tasarım içinde var o...

Düşüncelleştirme nedir ne demek

Düşüncelleştirme nedir Düşüncelleştirme; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kimi olguların en belirgin örneklerine dayalı bir bilimsel çözümleme aracı ve kuram yapma temeli. Düşün : Duyularla değil, zihins...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim