Neden nedir Neden; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Neden" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Sebep Çünkü Nereden? Fels...

 
 
 

Neden değişkem nedir ne demek

Neden değişkem nedir Neden değişkem; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: bağımsız değişken]. Nede : Nerede. Nerede?...

Neden sonuç ölçeri nedir ne demek

Neden sonuç ölçeri nedir Neden sonuç ölçeri; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Deneğin, belirli bir nedenin etkisini ya da ...

Tiyamin tahribine neden olan bitkiler nedir ne demek

Tiyamin tahribine neden olan bitkiler nedir Tiyamin tahribine neden olan bitkiler; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvanlar tarafınd...

Ereksel neden nedir ne demek

Ereksel neden nedir Ereksel neden; bir felsefe terimidir. Felsefi anlamı: Temelde bulunan erek; varılmak istenen ereğe götüren neden. Bir şeyin kendisi i...

Zorlayıcı neden nedir ne demek

Zorlayıcı neden nedir Zorlayıcı neden; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: mücbir sebeb. Nede : Nerede. Nerede? Ned...

Nedence nedir Nedence; Sosyoloji, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Çoğunlukla gelişigüzel bir biçi...

Nedeniyle nedir ne demek

Nedeniyle nedir Nedeniyle; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Dolay : Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, civar. Haysiyet : Değ...

Nedenli nedir Nedenli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Nedenli nedensiz : Sebepli sebepsiz. Sebepli : Sebebi olan. Nedenli ...

Nedenli nedensiz nedir ne demek

Nedenli nedensiz nedir Nedenli nedensiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Nedenli : Nedeni olan, sebepli. Sebepli : Sebebi olan. Sebep...

Nedenli saga nedir ne demek

Nedenli saga nedir Nedenli saga; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Konusuna giren nesne ya da olaylarla ilgil...

Nedenni nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ne kadar. Nede : Nerede. Nerede? Neden : Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; ...

Nedensel nedir Nedensel; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Hukuki terim anlamı: illî. Bilimsel terim an...

Nedensel ilişki nedir ne demek

Nedensel ilişki nedir Nedensel ilişki; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Olaylar ya da değişkenler arasında gözlenen v...

Nedensellik nedir ne demek

Nedensellik nedir Nedensellik; bir felsefe terimidir. Felsefi anlamı: -> Nedenle -> etki arasındaki bağlantı. Nedensellik yasası: Her olayın bir nedeni...

Nedensellik ölçütleri nedir ne demek

Nedensellik ölçütleri nedir Nedensellik ölçütleri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir değişken ya da etkenin bir başka değ...

Nedensiz zenginleşme nedir ne demek

Nedensiz zenginleşme nedir Nedensiz zenginleşme; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: sebebsiz iktisâb. Nede : Nerede. N...

Birlikte nedenleme nedir ne demek

Birlikte nedenleme nedir Birlikte nedenleme; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: müterâfik kusûr. Nede : Nerede. Nere...

Çoklu nedensellik nedir ne demek

Çoklu nedensellik nedir Çoklu nedensellik; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir olayın tek bir nedene bağlanamadığı ya d...

Güzel nedenleme nedir ne demek

Güzel nedenleme nedir Güzel nedenleme; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir olgunun gerçek etkenini bir yana bırakıp onu tatl...

Neden bilimi nedir ne demek

Neden bilimi nedir Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya ...

Neden bilimsel nedir ne demek

Neden bilimsel nedir Neden bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî. Bilim : Bell...

Neden sonra nedir ne demek

Neden sonra nedir Neden sonra; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Neden sonra" ile ilgili cümleler Zaman : Belirlenmiş olan an. Ye...

Neden uydurma nedir ne demek

Neden uydurma nedir Neden uydurma; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Kaynağı öncelikle coşkusal olan davranış ve tutum...

Ağırlaştırıcı neden nedir ne demek

Ağırlaştırıcı neden nedir Ağırlaştırıcı neden; bir hukuk terimidir. "Ağırlaştırıcı neden" ile ilgili cümle Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulu...

Hafifletici neden nedir ne demek

Hafifletici neden nedir Hafifletici neden; bir hukuk terimidir. "Hafifletici neden" ile ilgili cümle örnekleri Hafif : Güç veya yorucu olmayan, kolay. Gücü a...

Nedenbilim nedir ne demek

Nedenbilim nedir Nedenbilim; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Herhangi bir olay türünün nedenlerini araştıra...

Nedeni bilinmeyen kolon yangısı nedir ne demek

Nedeni bilinmeyen kolon yangısı nedir Nedeni bilinmeyen kolon yangısı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Atlarda çeşitli nedenler...

Nedenk nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Domates salçası. Nede : Nerede. Nerede? Neden : Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bi...

Nedenli masal nedir ne demek

Nedenli masal nedir Nedenli masal; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Konusunu oluşturan nesnelerle olayların n...

Nedenli öykünce nedir ne demek

Nedenli öykünce nedir Nedenli öykünce; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Hayvanların yaratılış ve yaşantılarıyla,...

Nedenli söylence nedir ne demek

Nedenli söylence nedir Nedenli söylence; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Açıklayıcı nitelikte olan söylence, bk...

Nedense nedir Nedense; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Nedense" ile ilgili cümle Nedensel : Nedenle ilgili olan, sebep nite...

Nedensel çözümleme nedir ne demek

Nedensel çözümleme nedir Nedensel çözümleme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Çizelgelenmiş ve bağıntı çözümlemesinden g...

Nedenselcilik nedir ne demek

Nedenselcilik nedir Nedenselcilik; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Her belli sonucun bir nedenden oluştuğunu a...

Nedensellik ilkesi nedir ne demek

Nedensellik ilkesi nedir Bilimsel terim anlamı: Kütüğe yazımın geçerliği için, kabul edilebilir bir nedene, bir bağa dayanması anlayışı. Olayların bir nedene ...

Nedensiz nedir Nedensiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Nedensiz" ile ilgili cümleler Nedenli nedensiz : Sebepli sebepsiz....

Nedensizlik nedir ne demek

Nedensizlik nedir Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle b...

Bölümsel nedensellik nedir ne demek

Bölümsel nedensellik nedir Bölümsel nedensellik; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olaylar ya da değişkenler arasında ancak ...

Değişiklik nedenleri nedir ne demek

Değişiklik nedenleri nedir Değişiklik nedenleri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Vergi yöntemi yasasında ayrıntılarıyla belirtil...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim