Sosyal nedir Sosyal; bir [#bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Sosya...

 
 
 

Sosyal antropoloji nedir ne demek

Sosyal antropoloji nedir Bilimsel terim anlamı: antropoloji] Sosyal : Toplumsal. Antropoloji : İnsanın kökenini, gelişimini, biyolojik özelliklerini, toplumsa...

Sosyal bilgiler nedir ne demek

Sosyal bilgiler nedir Sosyal bilgiler ilköğretimde işlenen haftalık derslerden biridir. 1. sınıftan 3. sınıfa kadar ise hayat bilgisi olarak işlenir. Sosya...

Sosyal bilimler nedir ne demek

Sosyal bilimler nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Sosyal : Toplumsal. Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bi...

Sosyal çalışma nedir ne demek

Sosyal çalışma nedir Sosyal çalışma; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Toplumda genellikle yoksulluk, hastalık ve karak...

Sosyal değişme nedir ne demek

Sosyal değişme nedir Sosyal : Toplumsal. Değişme : Değişmek işi. Değişim. Değiş : Değişim. Değme işi. Bakım : Bakma işi. Birinin beslenme, giyinme vb. ger...

Sosyal demokrat nedir ne demek

Sosyal demokrat nedir Sosyal : Toplumsal. Demokrasi : Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık. Demokrat : Demokrasi yanlısı...

Sosyal devlet nedir ne demek

Sosyal devlet nedir Refah devleti, düzey ötesinde vatandaşlarının refahı için birincil sorumluluk kabul eden devlet kavramı olup devletin vatandaşlarının...

Sosyal etkinlik nedir ne demek

Sosyal etkinlik nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Sosyal iktisadi gönencin ençoklandığı üretim ve/veya tüketim düzeyi, diğer bir deyişle sosyal marji...

Sosyal fayda nedir ne demek

Sosyal fayda nedir Sosyal fayda; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Herhangi bir olay, etkinlik veya politika değişikliği...

Sosyal gelişme nedir ne demek

Sosyal gelişme nedir Sosyal : Toplumsal. Gelişme : Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaş...

Sosyal gönenç ölçütleri nedir ne demek

Sosyal gönenç ölçütleri nedir Sosyal gönenç ölçütleri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üretim olanakları eğrisi üzerindeki bir mal...

Sosyal güvenlik nedir ne demek

Sosyal güvenlik nedir Sosyal güvenlik; bir hukuk terimidir. Sosyal : Toplumsal. Güvenlik : Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin ...

Sosyal güvenlik sistemi nedir ne demek

Sosyal güvenlik sistemi nedir Sosyal güvenlik sistemi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Kamu tüzel kişiliği tarafından üstlenilen ...

Sosyal hesaplar nedir ne demek

Sosyal hesaplar nedir Sosyal hesaplar; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir ekonomiye ait makro veya kesimsel büyüklükleri...

Sosyal hesaplar sistemi nedir ne demek

Sosyal hesaplar sistemi nedir Sosyal hesaplar sistemi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sosyal hesaplara dayalı sistem. Sosyal hes...

Sosyal kalkınma nedir ne demek

Sosyal kalkınma nedir Sosyal kalkınma; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Fakirliğin azaltılması ve işlendirme yaratılması, ...

Sosyal konut nedir ne demek

Sosyal konut nedir Sosyal : Toplumsal. Konut : İnsanların içinde yaşadıkları ev, apartman vb. yer, mesken, ikametgâh. Ön doğru: Eukleides'in "Bir noktad...

Sosyal muhasebe nedir ne demek

Sosyal muhasebe nedir Sosyal muhasebe; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: sosyal hesaplar]. Bir firma etkinliklerinin ...

Sosyal olgu nedir ne demek

Sosyal olgu nedir Sosyal olgu; bir toplum bilimi terimidir. Sosyal : Toplumsal. Olgu : Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı...

Sosyal adalet nedir ne demek

Sosyal adalet nedir "Sosyal adalet" ile ilgili cümle örnekleri İktisat alanındaki kelime anlamı: Adil, eşitlikçi, katılımcı ve uyumlu bir toplum yaratmay...

Sosyal antropolog nedir ne demek

Sosyal antropolog nedir Sosyal : Toplumsal. Antropolog : İnsan bilimi uzmanı, insan bilimci. Antropoloji : İnsanın kökenini, gelişimini, biyolojik özellikler...

Sosyal antropolojik nedir ne demek

Sosyal antropolojik nedir Sosyal antropolojik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Sosyal : Toplumsal. Antropolojik : İnsan bilimiyle ilgil...

Sosyal bilim nedir ne demek

Sosyal bilim nedir Sosyal bilimler ve yaşamın insanî ve toplumsal yönlerini inceleyen bir akademik disiplinler grubuna verilen addır. Türkiye'de zaman z...

Sosyal bünye nedir ne demek

Sosyal bünye nedir Sosyal : Toplumsal. Bünye : Yapılış, kuruluş. Bir kurum, kuruluş veya iş yerinin iç yapısı. Vücut yapısı. Sosyal yapı : İçinde sosyal...

Sosyal değerler nedir ne demek

Sosyal değerler nedir Sosyal : Toplumsal. Değer : Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerin...

Sosyal demokrasi nedir ne demek

Sosyal demokrasi nedir Sosyal Demokrasi, ve tedrici metotlarıyla birlikte demokratik toplumculuğu kurmayı hedefleyen politik bir ideolojidir. Bir diğer tanı...

Sosyal demokratlık nedir ne demek

Sosyal demokratlık nedir "Sosyal demokratlık" ile ilgili cümleler Sosyal : Toplumsal. Demokratlık : Demokrat olma durumu. Demokrasi. Demokrat : Demokrasi yanl...

Sosyal düzen nedir ne demek

Sosyal düzen nedir Sosyal : Toplumsal. Düzen : Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Soyut ve somut...

Sosyal faaliyet nedir ne demek

Sosyal faaliyet nedir Sosyal : Toplumsal. Faaliyet : İşler durumda olma, etkinlik. Çalışma. Canlılık, hareket. Etkinlik : Bir canlının iç veya dış uyaranla...

Sosyal fayda maliyet çözümlemesi nedir ne demek

Sosyal fayda maliyet çözümlemesi nedir Sosyal fayda maliyet çözümlemesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir politika veya uygulamadan kayn...

Sosyal gönenç nedir ne demek

Sosyal gönenç nedir Sosyal gönenç; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir toplumu oluşturan iktisadi karar birimlerinin sağ...

Sosyal göstergeler nedir ne demek

Sosyal göstergeler nedir Sosyal göstergeler; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Kentleşme oranı, nüfus artış hızı, sosyal güven...

Sosyal güvenlik kurumları nedir ne demek

Sosyal güvenlik kurumları nedir Sosyal güvenlik kurumları; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Sosyal güvenlik sisteminde yer alan kuru...

Sosyal hayat nedir ne demek

Sosyal hayat nedir Sosyal : Toplumsal. Hayat : Geçim şartlarının bütünü. Canlı, sağ olma durumu. Meslek. Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü...

Sosyal hesaplar matrisi nedir ne demek

Sosyal hesaplar matrisi nedir Sosyal hesaplar matrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ekonominin farklı kesimleri arasında belir...

Sosyal ilişki nedir ne demek

Sosyal ilişki nedir Sosyal ilişki; bir toplum bilimi terimidir. "Sosyal ilişki" ile ilgili cümle Sosyal ilişki, ileri olmayan -yani [#tekrarlanması pek b...

Sosyal konum nedir ne demek

Sosyal konum nedir "Sosyal konum" ile ilgili cümle örnekleri Sosyal : Toplumsal. Konum : Yeryüzünde bir noktanın, enlem ve boylamların yardımıyla buluna...

Sosyal Medya nedir ne demek

Sosyal Medya nedir Sosyal Medya; veya ileri teknolojili [#mobil bir cihaz kullanan kişilerin, üzerinden oluşturabilecekleri her türlü yazılı, sesli ve g...

Sosyal olay nedir ne demek

Sosyal olay nedir Sosyal olay; bir toplum bilimi terimidir. "Sosyal olay" ile ilgili cümleler Sosyal : Toplumsal. Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, il...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim