Koşullar nedir, Koşullar ne demek

Koşullar; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür.

Hukuk terimi olarak sözlük anlamı:

şerâit.

Koşullar ile ilgili Cümleler

 • O koşulları kabul eder misin?
 • Çoğu kişinin, konutlarının koşulları hakkında şikayet edecek bir şeyi vardır.
 • Koşullar zordu.
 • Yalan koşullarınızı kabul etmiyorum.
 • Koşullarınız ne?
 • Koşullardan şikâyet etmeyin!
 • O koşulları detaylı olarak açıkladı.
 • Koşullarını kabul ediyorum.
 • Koşullar var.
 • Koşullar şimdi farklı.
 • Koşullar bana böyle bir tatil izin vermez.
 • Koşullarınızı kabul ediyorum.
 • O zaman koşullar farklıydı.

Koşullar kısaca anlamı, tanımı

Koşu : Koşma. Koşarak yapılmış olan yarış. At yarışı

Koşul : Şart. Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri.

Bağlı satış koşulları : Özel izin verenin, alana karşı anlaşmaya koydurduğu, ham maddesini, donatımını, kendisinin sağlaması ve teknik kişilerini kendi kişilerinden seçmesi zorunluluğunu kapsayan koşullar.

Barınma koşulları : Bir ülkede ya da kentte nüfusun yaşamakta olduğu konutların oda sayısı, genişlik, ısınma, aydınlatma, su, yol, genbinit kolaylığı ve benzerleri nitel özellikleri.

Boşaltma koşulları : Yükün gemiden çıkarılması için ileri sürülen koşullar.

Bulgu belgesi hakkının özel koşulları : Belge verilirken yapılması ya da yapılmaması gereken kurallarla, belgenin sınırlarını belirten koşullar.

 

Bulgu belgesi verilmesinde özel koşullar : Belge verilirken gerekli bulunan ve belgeye yazılan koşullar.

Deney koşulları : Bir deneylemede deneysel değişkenin etkilerinin en iyi gözleneceği doğal ya da yapay koşullar.

En yüksek gerçeklik koşulları : Bir gözlem yordamıyla bilgi sağlarken gözlemlerin gerçeği yansıtma ya da konusuna uygun düşme olasılığını yükseltmek üzere alınan ve soruların biçimlenişinden yanıtların yorumuna değin her aşamayı içeren kurallar.

Konut koşulları : Bir ülkede, belli bir anda, konut varlığının nitelik ve nicelik yönünden taşıdığı tüm özellikler. bk. barınma koşulları.

Koşulların değişmezliği : Bir deneylemede durumdan çıkarılamayan değişkenlerin denetim altına alınması ya da değişkenlik göstermekten alıkonmasını içeren denetim yordamı, bk. uzancalı yordam.

Nesnellik koşulları : Bir gözlemin nesnel olabilmesi için gerekli olan ve öznelerüstü ya da öznelerarası olmayı içeren koşullar.

Ödeme koşulları : Konut edinmek amacıyla bir konut bankasından ödünç almış olan kimsenin, aldığı parayı ne denli uzun bir süre içinde ve ne ölçüde artırarak geri vereceğini belirten koşullar. Ödemeyi etkileyecek nedenlere göre yapılacak bu işlem için karşılıklı olarak saptanan koşullar.

Ölçünlü koşullar : [Bakınız: ölçünlü sıcaklık ve basınç].

Standart koşullar : Gaz analizlerinde standart olarak kullanılan 0 °C (32 F) sıcaklık ve 1 atmosfer (760 mmHg) basınç şartı.

Sturm liouville sınır koşulları : Sturm-Liouville problemindeki sınır koşulları.

Tecim koşulları : Bir ülkenin dış tecimini uygulamada dayanabileceği ekonomik koşullar.

 

Teslim koşulları : Sözleşmeyle belirlenen ve malın teslim noktasına bağlı olarak değişen koşullar.

Yemlerin depolama koşulları : Yemlerin mümkün olduğunca düşük ısılarda, rutubetsiz çevrede, kemiriciler, ambar zararlısı böcekler ve kuşlara karşı tedbirlerin alındığı koşullarda depolanması.

Zorunlu işletme koşulları : Zorunlu işletme için yasalarda belirtilen koşullar.

Yaşam koşulları : Hayat şartları.

Diğer dillerde Koşuksamak anlamı nedir?

Osmanlıca Koşuksamak : teşaür etmek