Conditions türkçesi Conditions nedir

  • Muamele.
  • Ahval.
  • Durum.
  • Şartlar.
  • Genellikle işletme içini ilgilendiren olaylar.
  • [#iş İşlem].
  • Koşullar.
  • Şerait.

Conditions ile ilgili cümleler

English: Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
Turkish: Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.

English: Living conditions were hard.
Turkish: Yaşam koşulları zordu.

English: Although the conditions are slightly different, the result of our experiment was identical with Robinson's.
Turkish: Şartlar hafifçe farklı olmasına rağmen, bizim deneyin sonucu Robinson'unki ile aynı.

English: The conditions were difficult.
Turkish: Koşullar zordu.

English: Few people take the trouble to read all the terms and conditions of a contract before signing it.
Turkish: Çok az insan, imzalamadan önce bir sözleşmenin bütün şartlarını ve koşullarını okuma zahmetine katlanır.

Conditions ingilizcede ne demek, Conditions nerede nasıl kullanılır?

Conditions column : Koşul sütunu.

Conditions of experiment : Bir deneylemede deneysel değişkenin etkilerinin en iyi gözleneceği doğal ya da yapay koşullar. Deney koşulları.

Conditions of objectivity : Nesnellik koşulları. Bir gözlemin nesnel olabilmesi için gerekli olan ve öznelerüstü ya da öznelerarası olmayı içeren koşullar.

 

Conditions of sale : Satış koşulları. Satış şartları.

Optimum conditions for truth : En yüksek gerçeklik koşulları. Bir gözlem yordamıyla bilgi sağlarken gözlemlerin gerçeği yansıtma ya da konusuna uygun düşme olasılığını yükseltmek üzere alınan ve soruların biçimlenişinden yanıtların yorumuna değin her aşamayı içeren kurallar.

Ecological conditions : Ekolojik şartlar. Ekolojik koşullar. Çevresel durumlar.

Show conditions column : Koşul sütununu göster.

Defence readiness conditions : (ülke, insanlar grubu, vs.) kendini savunmaya hazır olduğu durumlar. Savunmaya hazır olma durmaları. Savunma hazırlık durumu.

Damp conditions : Nemli hava durumu. Az yağışlı durum.

Atmospheric conditions : Ortam şartları. Atmosfer koşullan.

İngilizce Conditions Türkçe anlamı, Conditions eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Conditions ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Wind : Havayuvarında ayrımlı basınç altındaki yöreler arasında oluşan, yatay yönde, esiş yönü, süresi ve biçimleriyle ayrımlı hava devinimi. Zemberekli alıcılarda, motoru çalıştıran zembereği kurulu duruma geçirmek üzere kolu ya da anahtarı çevirmek. Döndürmek. Bükülmek. Bilgisayar, coğrafya, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Soluklandırmak. Açmak (yol). Soluk. Hava cıva. Sarılmak.

Downfall : Çökme. Yağış. Sağanak. Boşanma (yağmur). Mahv. Ani yağış. Düşme. Tuzak. Yıkılma. Çöküş.

Elements : Bir parça. Eleman. Faktör. Esas. Doğa şartları. Elementler. Tabiat güçleri. Element. Ana unsur. Öğe.

 

Stipulations : Anlaşmalarda koşulan şartlar. Şart koşma. Taahhüt. Kayıt. Garanti edilen şey. Şart. Koşul.

Condition : Konum. Kondisyon. Şartına bağlamak. Vaziyet. Medeni durum. Mevki. Şart. Alem. Koşullamak.

Attitudes : Tavır. Düşünce ve tepki. Fikir. Davranış. Poz. Mal veya fikre karşı uzun süreli duygu. Duruş. Tutumlar. Tutum.

Temperateness : Ilımanlık. Ilımlılık. İçki içmeme. Aşırıya kaçmama. Mülayimlik. Perhizde olma. Ölçülülük. Mutedillik.

Circs : Hal. Suret.

Dealings : Alışveriş. İş ilişkileri. İlişkiler. İş ilişkisi. İlişki. Bağlantı. İş.

Transaction : Yapma. İş görme. İşlembilgi. Alım-satım ile ilgili her türlü etkinlik. İş. Bilgi işlemde, bir kütüğü, bir veri tabanını ya da herhangi bir veri ya da bilgi kümesini günlemek üzere işlenecek değişiklik tutanağı, bk. işlem kütüğü. Bilgisayar, bilişim, iktisat alanlarında kullanılır. Alışveriş.

Conditions synonyms : hot weather, inclementness, good weather, capacity, background processing, proceedings, conjunctures, air current, thawing, bankings, precipitation, wave, operations, treatments, processing, terms, circumstance, conjuncture, fair weather, inclemency, covenants, setting, ball game, situation, configuration, operating, gange, banking, situations, sunshine, treatment, atmosphere, specifications.

Conditions zıt anlamlı kelimeler, Conditions kelime anlamı

Bad weather : Kötü hava. Sert ve ağır hava. Soğukluk. Çepel. Sertlik. Kötü hava koşulları. Kötü hava şartları. Açık hava faaliyetleri için uygun olmayan hava.

Conditions antonyms : good weather.