Temperateness türkçesi Temperateness nedir

Temperateness ingilizcede ne demek, Temperateness nerede nasıl kullanılır?

Intemperateness : Öz kontrolsüzlük (konuşma veya hareketlerde). Ayarsızlık. Kontrolsüzlük. Aşırılık. İtidalsizlik. Oburluk. Ölçüsüzlük.

Temperate climate : Mutedil iklim. Ilıman iklim.

Temperate climates : Ilıman iklimler. Her iki yarımyuvarda, dönencelerle eksenucu çemberleri arasında kalan çeşitli iklimler. Mutedil iklim. Ilıman iklim.

Temperate in : -e ılımlı.

Temperate phage : Nükleik asidini, içine girdiği bakteri dna’sına bağlayarak, bakteri hücresini eritmeden, onunla birlikte çoğalan bakteri virüsü. Tempere faj. Nükleik asidini içine girdiği bakteri dna’sına bağlayarak bakteri hücresini eritmeden, onunla birlikte çoğalan bakteri virüsü. Ilımlı faj. Konakçısını hemen parçalamadan onunla lizojenik bir ilişki kurarak enfekte eden bakteriyofaj.

Intemperate : Taşkın. Ölçüsüz. Aşırı. Ayyaş. Şiddetli. Bozuk (hava). Fırtınalı. Bozuk. Sert. İntemperat.

Temperate zone : Coğrafya, uzay alanlarında kullanılır. Yer küresi üzerinde güney ve kuzeyde , 23°,5 ile 66°,5 lik enlem daireleri arasında kalan iki kuşaktan her biri. Kutup daireleri ile kutuplar arasında uzanan soğuk kuşaklar. Orta kuşak. Ilıman kuşak. Ilıman bölge. Her iki yarmyuvarda dönencelerle eksenucu çemberleri arasında kalan geniş bölge (23° 27' - 66° 33'). Oğlak dönencesi ve kutup dairesi arasında veya yengeç dönencesi ve kutup dairesi arasında kalan alan. Sıcaklık bölgesi.

 

Temperate : Hesaplı. Havanın değişken olduğu iklim kuşağı. Ilıman. Aşırıya kaçmayan. Ilımlı. İhtiyatlı. Sıcaklık bakımından ne çok sıcak ne de çok soğuk olmayan. Ölçülü. Mutedil. İtidalli.

Intemperately : İtidalsiz bir şekilde. Ölçüsüz bir şekilde. Aşırı bir şekilde. Ölçüsüzce. Öz kontrol olmadan. Sert bir biçimde. Taşkın bir şekilde. Oburca. Kontrolsüzce.

Temperately : Ilımlı bir şekilde. İhtiyatlı bir biçimde. Ilımlı olarak. Ölçülü bir biçimde.

İngilizce Temperateness Türkçe anlamı, Temperateness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Temperateness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abstemiousness : Perhizkarlık. Riyazet. Kendini tutma (özellikle yeme içme konusunda). Özellikle yeme içme konusunda kendini tutma. Ölçülü olma. Çok yiyip içmekten sakınma. Azla yetinme. Feragat.

Equanimity : Temkin. Sakinlik. Soğuk kanlılık. Soğukkanlılık. Ağırbaşlılık. Ilım. İtidal. Sükunet. Ölçülü olma.

Sobriety : Ağırbaşlılık. Temkin. Ciddiyet. Ağırbaşlık. Süssüzlük. İçkinin etkisi altında olmama. İtidal. Gösterişsizlik. Ayıklık. İmsak.

Self restraint : Kendini tutma. Kendine hakim olma.

Weather : Savuşturmak. Kurutmak. Çatlatmak. Rengi solmak. Güneş yağmur vb nedenlerle solmak veya aşınmak. Hava. Yalpalamak. Hava etkisine tutmak. Rengini değiştirmek. Hava etkisiyle değişmek.

 

Control : Kamu ya da özel bir kuruluşa ilişkin bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğunun saptanması ve rapor edilmesi amacı ile bir uzman birimi tarafından kanıt toplama ve değerlendirme süreci. krş. iç denetim, dış denetim. Düzenlemek. Veri derleme sürecinde güvenirlik ve geçerlik gerekçeleriyle araçların ölçünlenmesi ve değişkenlerin egemenlik altına alınmasına ilişkin gözlem ya da ölçüm önlemlerinin tümü. Kontrol altında tutmak. Kontrolü sağlamak. İpli kuklaların iplerinin bağlandığı ve kuklacının denetimi sağladığı artı simgesi biçimindeki çatal. Denetlemek. Denetim. Kukla çatalı. İşletmek.

Decencies : İtidal. Edep. Ahlaklılık. Terbiye. Nezaket. Uygunluk. Namus. Anlayışlılık. İncelik.

Conservativeness : Alçak gönüllülük. Geri kafalılık. Gelenekleri korumayı amaçlayan nitelik. Tutuculuk. Gösterişsizlik. Tutucu olma niteliği. Muhafazakarlık.

Continence : Kendini tutma. Kontinans. Dışkı veya idrar tutma. İtidal.

Temperateness synonyms : stiff upper lip, teetotaling, moderations, temperaments, blandness, sangfroid, atmospheric condition, clemency, sunshine, clemencies, balminess, moderation, moderateness, conditions, mildness, modesties, equability, restraint, golden mean, teetotalism, demureness, abstinence, temperance, fair weather, composure, temperament, moderatenes, weather condition.

Temperateness zıt anlamlı kelimeler, Temperateness kelime anlamı

Unrestraint : Denetimsizlik. Serbestlik. Sınırsızlık.

Temperateness ingilizce tanımı, definition of Temperateness

Temperateness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Temperance. The quality or state of being temperate. Moderateness.