Decencies türkçesi Decencies nedir

Decencies ingilizcede ne demek, Decencies nerede nasıl kullanılır?

Indecencies : Ahlaksızlık. Yersizlik. Açık saçıklık. Gereksizlik. Uygunsuzluk.

Decency : Ilım. Terbiye. İncelik. Topluma uygunluk.

An outrage upon decency : Irza tecavüz. Tecavüz.

Contrary signst to public decency : Kamunun töre anlayışına ve geleneğine aykırı olan imler. Töredışı imler.

Elementary decency : Temel anlayışlılık. Temel davranma biçimleri. Adabımuaşeret. Edep. Temel terbiye.

Decennary : On yıl. On senelik devre. On yıllık. Onlu grup. On yıllık süreç.

Indecency : Hayasızlık. Yersizlik. Açık saçıklık. Gereksizlik. Ahlaksızlık. Uygunsuzluk.

Decenniad : Onuncu yıldönümü. On yıllık dönem. On yılda bir olan bir şey.

Decennially : On yıllık sürede. Her on yılda bir gerçekleşerek. On yılda bir.

Decennials : Onuncu yıldönümü. On yılda bir olan. Onuncu yıllık dönem. Her on yılda bir olan. On yıllık süreye ait.

İngilizce Decencies Türkçe anlamı, Decencies eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Decencies ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bristly : Sinirli. Kılımsı. İdare edilmesi güç. Öfkeli. Sert. Kıllı. Kıl gibi.

 

Clear headedness : Anlayış. Sağduyu. Akıllılık. Temiz düşünme. Ayıklık.

Balminess : Hoş ve güzel kokulu. Hoş ve güzel koku. İyileştirici olma. Hoşluk.

Bristliest : İdare edilmesi güç. Kıl gibi. Sert. Öfkeli. Kılımsı. Kıllı. Sinirli.

Composure : Sakinlik. Kontrol. Rahat. İrade gücü. Soğukkanlılık. Huzur. Kendine hakimiyet. Dinginlik.

Agreement : Pakt. Bir ölçer ya da ölçekle tutumları ölçülen kişilerin, herhangi bir sınar ya da anlatımda dile getirilen tutumu benimseyerek onaylamaları durumu, bk. uyuşma. İtilafname. Uygun bulma. Tutum, görüş, kanıları ölçülen çeşitli kişilerin ya da aynı kişinin yanıtları arasındaki benzeşme ya da uygunluk. İtilaf. Gramer, iktisat, ekonomi, uluslararası ilişkiler alanlarında kullanılır. Kontrat. Antlaşma. İttifak.

Insightfulness : Algılamada kuvvetlilik. Kavrayışlılık.

Moderateness : Ucuzluk. Ölçülülük. Ehvenlik.

Receptiveness : Çabuk kavrama durumu. Yeni fikirlere açıklık.

Adaptations : Uyarlamalar. Alıntı. Adaptasyon. Uyarlama. Uyma. Aktarma. İntibak.

Decencies synonyms : morality, bringing up, courteousness, honesty, equanimity, integrity, virtuousness, civility, sobrieties, courtliness, abidance, temperament, attentions, dressage, virginity, modesties, temperaments, knowledgeableness, decorums, sagaciousness, scrupulosity, dressing, manners, virginities, cultivation, daintiness, golden, honor, integrities, sobriety, accuracies, pudicity, adequacy.