Kullanma nedir, Kullanma ne demek

 • Kullanmak işi, istimal

"Kullanma" ile ilgili cümle

 • "Dördüncü günün sabahında, işçilerden hiçbiri buldozeri kullanmaya yanaşmıyordu artık." - E. Şafak

Hukuki terim anlamı:

isti'mâl. ~ karşılığı, ~ çıkarları karşılığı:ecr-i misil.

Bilimsel terim anlamı:

Bir düzgün deyimin bir nesneyi dile getirmek üzere ele alınması, II Krş.. anma.

İngilizce'de Kullanma ne demek? Kullanma ingilizcesi nedir?:

use

Kullanma kısaca anlamı, tanımı:

Kullanmak : İşletmek, değerlendirmek. Giymek, takmak. Bir şeyin gereklerini yerine getirmek. Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak. Sigara, içki vb. şeylere alışmış olmak, içmek. Amacına ulaşmak için birinden veya bir şeyden yararlanmak, onu amacına alet etmek, sömürmek, istismar etmek. Araç veya aleti işletmek, yönetmek. Harcamak, sarf etmek. Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak. Kelimeyi yazmak, söylemek.

Adam kullanmak : Birini kendi çıkarına alet etmek. birini çalıştırmasını bilmek.

Ağız kullanmak : Duruma, ortama göre söz söylemek.

Ağzını kullanmak : Birinin söylediklerinin aynısını söylemek.

Aklını kullanmak : İyice düşünüp taşınarak hareket etmek.

Araba kullanmak : Arabayı sürmek.

Aynı ağzı kullanmak : Aynı şeyi söylemek, aynı düşünceyi ileri sürmek.

 

Boya kullanmak : Boyanmak, makyaj yapmak.

Cebir kullanmak : Bir işi yaptırmak için zora başvurmak.

Dümen kullanmak : Bir işi kurnazca yönetmek.

Hor kullanmak : Dikkat etmeyerek hoyratça kullanmak.

İnisiyatifini kullanmak : Gerekli kararları öncelikle almak.

Kafasını kullanmak : Akıllıca davranmak.

Kötüye kullanmak : Yetkisini yasalara aykırı yolda kullanmak. birinin iyi davranışından istenilmeyen yolda yararlanmak.

Tepe tepe kullanmak : Sağlamlığına güvenilen şeyleri yıpranacağını düşünmeden, esirgemeden, sakınmadan hoyratça kullanmak.

Zor kullanmak : Bir işin yapılması için her türlü baskıya başvurmak.

İstimal : Kullanma.

Kullanma çarpanı : (verilmiş bir düzlem için) (Alm. für eine gegebene Ebene, einer Beleuchtungsanlage für eine gegebene Ebene) (Fr. poor un plan donné) (İng. for a given plane) Verilmiş düzleme düşen ışık akısının, lambaların yayımladığı toplam ışık akısına oranı. (bir yerin-verilmiş bir düzlem için) (Alm. Raumwirkungsgrad [für eine gegebene Ebene]) (Fr. d'un local [pour un plan donné]) (İng. room utilization factor [for a given plane]), utilance): Verilmiş düzleme düşen ışık akısının, ışıklıkların yayımladığı toplam ışık akısına oranı.

Kullanma gideri : Taşınır ya da durağan bir malın kullanılmasından doğan gider.

Kullanma hakkı : Bir belgenin ya da markanın kullanılmasını sağlayan hak. Başkasına ilişkin arsa, yol, bahçe, ev gibi taşınmaz bir maldan belirli bir yön ve ölçüde yararlanma ya da kullanma yetkisi veren hak. Taşınmaz bir mal ya da kişi yararına kimi yükümlülük ekleyen özdeksel hak.

Kullanma izni : Yapıt iyesine tanınan hakların başkasınca kullanılmasının bazı koşullarla tanınması.

 

Kullanma katsayısı : [Bakınız: taban alanı katsayısı]

Kullanma müddeti : Markanın kütüğe yazılmadan kullanılması durumunda, daha önce kullanana tanınan hak (Kütüğe yazımda ve anlaşmazlıkta söz konusu edilir).

Kullanma niteliği : Markanın, bir tecim adı taşıyan firmaca kullanılması koşulu.

Kullanma süresi : Markanın kütüğe yazılmadan kullanıldığı süre.

Kullanma yasağı : Kütüğe yazılı olup da koruma süresi biten ve yazımı yeniden yaptırılmayan markanın, bir süre başkaları eliyle kullanılmaması (Bu süre 551 sayılı yasada 3 yıldır).

Kullanma yasası : Öğrenilmiş bir konu, beceri ya da davranışın kullanılmasının öğrenmeyi güçlendirdiği, kullanılmamasının da zayıflattığı varsayımı.

Kullanma ile ilgili Cümleler

 • Cep telefonumu kullanmak kolaydır.
 • Oraya paralı bir yol kullanmadan varmanın herhangi kolay yolu var mı?
 • Web sitelerinde benim fotoğrafımı kullanmaları için onlara izin verdim.
 • Kullanmadan önce şişeyi salla.
 • Kullanmadan önce ilaç şişesini çalkala!
 • Her kişi, ayrıcalıklarını kötüye kullanma gücüne sahiptir.
 • Kullanmadan önce iyice çalkalayın.
 • Kullanmadan önce çalkalayın.
 • Kullanmanız için işte bir dolma kalem.
 • Kullanmadan önce talimatları okuyun.
 • Bu olanağı iyi kullanman gerekir.
 • Ali bilgisayarımı kullanmak için iznimi istedi.
 • Kullanmadığım herhangi bir kalemi kullanabilirsin.
 • Kaza olur korkusuyla babam araba kullanmaz.

Diğer dillerde Kullanma anlamı nedir?

İngilizce'de Kullanma ne demek? : adj. operating

n. using, use, usage, handling, driving, exercise, exploitation, imposition, operation, tenure, utilization, wear

Fransızca'da Kullanma : emploi [le], coup [le], emploi [le], exploitation [la], maniement [le], usage [le], utilisation [la]

Almanca'da Kullanma : n. Anwendung, Benutzung, Gebrauch, Handhabung, Lenkung, Manipulation, Umgang

Rusça'da Kullanma : n. употребление (N), использование (N), применение (N), пользование (N), обиход (M), утилизация (F), управление (N), вождение (N), владение (N)