Taban nedir Taban; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Taban" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: 1.bk. tapan. 2.Tekerlek çemberi. Tohum ekildikten sonra tarlayı düzeltmeye ...

 
 
 

Taban alanı nedir ne demek

Taban alanı nedir Taban alanı; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir yapının, tasar ve yönetmeliklere göre düzenlenmiş yerbölümde kapladığı alan. Alanı : Şeftali, kayısı, armut gibi meyvaların ceviz ve şeker karı...

Taban alanı ölçünleri nedir ne demek

Taban alanı ölçünleri nedir Taban alanı ölçünleri; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Konutlarda ya da tecimsel yapılarda, kişi ya da oda sayısı başına düşen, ya da önerilen taban alanı büyüklüğü. Alanı : Şeftali, kayısı, ...

Taban basma nedir ne demek

Taban basma nedir Taban basma; bir spor terimidir. Güreş terimi olarak anlamı: Karşılaştığı güreşçiyi çaprazla sürerken bir ayağının tabanıyle onun ayağına basma. Basma : Bu kumaştan yapılan. Basılmış, matbu. Yerin alçalmasıyla bu yeri örte...

Taban bildirmelik nedir ne demek

Taban bildirmelik nedir Taban bildirmelik; Gümrük alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İki sütunlu özerk bildirmeliklerde, antlaşmalı ülkeler mallarına uygulanan vergi. Bildir : Geçen yıl Bildirme : Bildirmek işi, beyan, tebliğ...

Taban çalmak nedir ne demek

Taban çalmak nedir Teknik terim anlamı: Taban tepmek. Çalma : Çalmak işi. Çalınmış. Hırsızlık, sirkat. Kakmalı olmayan, kalemle işlenmiş. Başa sarılan sarık. Kibrit Çalmak : Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak. Bir müzi...

Taban desteği nedir ne demek

Taban desteği nedir Teknik terim anlamı: Çiftekercinin ayakkabısı altına küçük çivilerle vidalanmış ve ayaklığın kıyısındaki tırtıllara takılarak, pedal çevirirken ayağın kaymasını önleyen küçük alüminyum plaka. Köseleden de olabilir. Deste :...

Taban doğrusu nedir ne demek

Taban doğrusu nedir Taban doğrusu; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Çoğunlukla üzerine bir yükselti çizilen ya da bir yükselti çizildiği varsayılan doğru. Doğru : Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değiş...

Taban duru nedir ne demek

Taban duru nedir Taban duru; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Erkesi en düşük birinci nicem durusu. Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak. Pürüzsüz (ten). Arınmış, karışık olmayan (dil, üslu...

Taban açıları nedir ne demek

Taban açıları nedir Taban açıları; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir üçgen için, tabanın iki ucundaki iç açılar. Bir üçgen için, tabanın iki ucundaki iç açılar. Açıl : Açılmanın yapılması için verile...

Taban adresi nedir ne demek

Taban adresi nedir Taban adresi; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Adresi oluşturmak üzere göreli adrese eklenmesi gereken adres birleşeni. Adres : Bir kimsenin oturduğu yer, bulunak. Hedef gösterilen ye...

Taban alanı katsayısı nedir ne demek

Taban alanı katsayısı nedir Taban alanı katsayısı; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir yapının taban alanının bulunduğu yerbölüm alanına oranlanmasından elde edilen sayı. Yerbölüm yüzölçümünün katları olarak olur verile...

Taban aşındırma maliyeti nedir ne demek

Taban aşındırma maliyeti nedir Taban aşındırma maliyeti; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Enflasyonun yol açtığı aşınmayı gidermek amacıyla parasını kısa vadeli yatırım araçlarına yönlendiren bireylerin para çekmek için ...

Taban berkitmek nedir ne demek

Taban berkitmek nedir Teknik terim anlamı: Ayak diremek, metanet göstermek, metin davranmak. Berki : Şimşek gibi, parlak Berkit : Ağustos. Berk : Sert, katı. Sağlam. Berkitme : Sağlamlaştırma, tahkim, takviye. Berkitmek : Sağlamlaştırmak, tahki...

Taban çakıl kayacı nedir ne demek

Taban çakıl kayacı nedir Taban çakıl kayacı; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Bir tortul dizisinin, en altındaki uyumsuzluk aşınma yüzeyinde bulunan çakıl kayaç. Kayacı : Sarp kayalıklara çıkıp, Osmanlı sarayı...

Taban çukuru nedir ne demek

Taban çukuru nedir Taban çukuru; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Atgillerde ve sığırda corpus femoris'in distalinde, arka yüzle yan yüzün sınırında görülen çukurluk, fossa plantaris. Çu...

Taban dış yan siniri nedir ne demek

Taban dış yan siniri nedir Taban dış yan siniri; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: N. tibialis’in, art. tarsi’den sonra yan tarafta seyreden son kolu, nervus plantaris lateralis. Sinir : Duyu ve ...

Taban döşeği nedir ne demek

Taban döşeği nedir Taban döşeği; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Mimarlık) Sağlam olmayan toprakta yapıların temelleri altına dökülen beton yatak. a. bk. pabuç. Döşe : Döşeme, döşem Taba : Kuru...

Taban düzeyi nedir ne demek

Taban düzeyi nedir Taban düzeyi; bir jeoloji terimidir. Coğrafya'daki terim anlamı: Göller, ovalar gibi yerel ve geçici taban düzeyleri bir yana bırakılırsa, akarsuların derinliğine aşındırmalarının son bulduğu deniz düzeyine verilen ad. Jeo...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim