Taban nedir Taban; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Taban" ile ilgili cümleler Yerel T...

 
 
 

Taban alanı nedir ne demek

Taban alanı nedir Taban alanı; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir yapının, tasar ve yönetmeliklere göre düzenlenmiş yerb...

Taban alanı ölçünleri nedir ne demek

Taban alanı ölçünleri nedir Taban alanı ölçünleri; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Konutlarda ya da tecimsel yapılarda, kişi ya da...

Taban basma nedir ne demek

Taban basma nedir Taban basma; bir spor terimidir. Güreş terimi olarak anlamı: Karşılaştığı güreşçiyi çaprazla sürerken bir ayağının tabanıyle onun aya...

Taban bildirmelik nedir ne demek

Taban bildirmelik nedir Taban bildirmelik; Gümrük alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İki sütunlu özerk bildirmeliklerde, antlaşmalı ülke...

Taban çalmak nedir ne demek

Taban çalmak nedir Teknik terim anlamı: Taban tepmek. Çalma : Çalmak işi. Çalınmış. Hırsızlık, sirkat. Kakmalı olmayan, kalemle işlenmiş. Başa sarılan s...

Taban desteği nedir ne demek

Taban desteği nedir Teknik terim anlamı: Çiftekercinin ayakkabısı altına küçük çivilerle vidalanmış ve ayaklığın kıyısındaki tırtıllara takılarak, pedal ...

Taban doğrusu nedir ne demek

Taban doğrusu nedir Taban doğrusu; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Çoğunlukla üzerine bir yükselti çizilen ya da...

Taban duru nedir ne demek

Taban duru nedir Taban duru; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Erkesi en düşük birinci nicem durusu. Duru ...

Taban düzeyi değişmeleri nedir ne demek

Taban düzeyi değişmeleri nedir Taban düzeyi değişmeleri; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Yerbilim çağları boyunca, iklim değ...

Taban etmek nedir ne demek

Taban etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yağmurdan sonra, bellenmiş toprak üstünde ağır merdane gezdirerek sertleşmiş toprağı parçalamak, ezmek : Hi...

Taban fiyat nedir ne demek

Taban fiyat nedir Taban fiyat; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir mal veya üretim faktörünün devlet tarafından belir...

Taban götürmek nedir ne demek

Taban götürmek nedir Teknik terim anlamı: Çekilip gitmek, süratle gitmek. Götür : Gider Götürme : Götürmek işi. Götürmek : Taşımak, ulaştırmak ya da koyma...

Taban hali nedir ne demek

Taban hali nedir Taban hali; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir öğeciğin en düşük erkeli, yani en kararlı durumu. Hali : Bo...

Taban ışıtaçları nedir ne demek

Taban ışıtaçları nedir Taban ışıtaçları; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: İşlik düzlüğünün tabanına, gör...

Taban kakmak nedir ne demek

Taban kakmak nedir Teknik terim anlamı: Yayan yürümek. Kakma : Kakmak işi. Ağaç üzerinde veya diğer ahşap malzemede, mobilyada, belirlenmiş desen ve çiz...

Taban katı nedir ne demek

Taban katı nedir Taban katı; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bazal katman. Katı : Sert, yumuşak...

Taban koymak nedir ne demek

Taban koymak nedir Taban koymak; Futbol alanında kullanılan bir sözcüktür. Futbol'daki anlamı: Ayağında top bulunan bir oyuncuya, top sürerken ya da vu...

Taban ölçünler nedir ne demek

Taban ölçünler nedir Taban ölçünler; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Daha büyüğüne, kamu kuruluşlarınca konut ödüncü verile...

Taban pabucu nedir ne demek

Taban pabucu nedir Taban pabucu; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir kelimedir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Mimarlık) bk. oturtmalık. Taba : Kuru t...

Taban açıları nedir ne demek

Taban açıları nedir Taban açıları; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir üçgen için, tabanın iki ucundaki iç açıla...

Taban adresi nedir ne demek

Taban adresi nedir Taban adresi; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Adresi oluşturmak üzere göreli adrese eklenmesi...

Taban alanı katsayısı nedir ne demek

Taban alanı katsayısı nedir Taban alanı katsayısı; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir yapının taban alanının bulunduğu yerbölüm a...

Taban aşındırma maliyeti nedir ne demek

Taban aşındırma maliyeti nedir Taban aşındırma maliyeti; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Enflasyonun yol açtığı aşınmayı gidermek ...

Taban berkitmek nedir ne demek

Taban berkitmek nedir Teknik terim anlamı: Ayak diremek, metanet göstermek, metin davranmak. Berki : Şimşek gibi, parlak Berkit : Ağustos. Berk : Sert, kat...

Taban çakıl kayacı nedir ne demek

Taban çakıl kayacı nedir Taban çakıl kayacı; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Bir tortul dizisinin, en altındaki uyumsuz...

Taban çukuru nedir ne demek

Taban çukuru nedir Taban çukuru; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Atgillerde ve sığırda corpus fe...

Taban dış yan siniri nedir ne demek

Taban dış yan siniri nedir Taban dış yan siniri; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: N. tibialis’in, art. ta...

Taban döşeği nedir ne demek

Taban döşeği nedir Taban döşeği; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Mimarlık) Sağlam olmayan toprakta yapıl...

Taban düzeyi nedir ne demek

Taban düzeyi nedir Taban düzeyi; bir jeoloji terimidir. Coğrafya'daki terim anlamı: Göller, ovalar gibi yerel ve geçici taban düzeyleri bir yana bırakıl...

Taban eder nedir ne demek

Taban eder nedir Taban eder; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Malın sataktaki en düşük satış ederi. Eder : Fiyat, paha, ...

Taban eziği nedir ne demek

Taban eziği nedir Taban eziği; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Koryum ungulaenin (canlı tırnak) taban ökçe ...

Taban fiyatı nedir ne demek

Taban fiyatı nedir Taban fiyatı; bir ticaret terimidir. Fiyat : Bir mal veya iş gücü için uygun görülen para karşılığı. Bir değer ile para birimi arasın...

Taban halısı nedir ne demek

Taban halısı nedir Büyük : Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Niceliği çok olan. Üstün niteliği olan. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavr...

Taban harita nedir ne demek

Taban harita nedir Taban harita; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir yerin doğal ve insan elinden çıkmış başlıca özellikl...

Taban iç yan siniri nedir ne demek

Taban iç yan siniri nedir Taban iç yan siniri; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: N. tibialis’in, art. tar...

Taban kaldırmak nedir ne demek

Taban kaldırmak nedir Teknik terim anlamı: Süratle gitmek. Kaldırma : Kaldırmak işi Kaldırmak : Bulunduğu yerden almak. Yukarı doğru hareket ettirmek. Yüks...

Taban kirişi nedir ne demek

Taban kirişi nedir Taban kirişi; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir kelimedir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Mimarlık) Sütunların üstüne konan kiriş...

Taban lağımı nedir ne demek

Taban lağımı nedir Taban lağımı; bir madencilik terimidir. Lağım : Düşmanın kale duvarlarını yıkmak veya düşman ordugâhına zarar vermek amacıyla, düşman...

Taban örtüsü nedir ne demek

Taban örtüsü nedir Taban örtüsü; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Camsı emaye örtülerin metal yüzeyi üzerine uy...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim